-1.6 C
Alajärvi
torstai 29.2.2024
MAINOS

Kuusiokuntien pandemiasuunnitelma on päivitetty – Soinissa iso huoli ikäihmisten uppiniskaisuudesta!

Kuusiokuntien pandemiasuunnitelma on päivitetty yhteistyössä KuusSoTe:n, Kuusiolinna Terveys Oy:n ja alueen kuntien kanssa ja hyväksytty KuusSoTen yhtymähallituksessa.

Kokonaisuutena Kuusiokuntien alueella varautumistilanne on hyvä. Tavoitteena on hidastaa epidemian leviämistä ja suojata yli 70- vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia mahdollisimman hyvin sekä suunnitella tarvittavat epidemian aikaiset toimenpiteet ennakkoon.

MAINOS

Pandemiajohtoryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Maria-Liisa Nurmi ja varapuheenjohtajana hallintoylilääkäri Erkki Kesti. Jäseninä on myös kuntien johtoa, Soinista kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi ja Kuortaneelta kunnanjohtaja Pentti Turunen.

Työryhmä kokoustaa säännöllisesti tilanteen mukaan 2-3 kertaa viikossa, tarvittaessa useammin. Lisäksi kuntayhtymän johtaja ja hallintoylilääkäri osallistuvat kerran viikossa kuntien poikkeusolojen johtoryhmän toimintaan.

Kuusiolinna Terveyden johtoryhmä ja KuusSoTen johtoryhmä sekä epidemian aikaiset työryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Tavoitteena on, että tällä toimintamallilla pystytään parhaiten koordinoimaan toimintaa ja löytämään yhteisiä ratkaisuja sekä varmistamaan tiedonkulku.

Poikkeusoloissa johtovastuu sote-palveluista on KuusSoTe:lla

Vastaavana toimielimenä toimii KuusSote:n yhtymähallitus. Kuntayhtymän virassa oleva hallintoylilääkäri tekee päätökset mm. karanteenista ja eristämisestä.

Yhtymähallitus on antanut kuntayhtymän johtajalle erityistoimivallan tehdä päätöksiä yhtymähallituksen sijasta. Tällä varmistetaan joustava ja nopea päätöksenteko tilanteiden niin vaatiessa.
Koko kunnan johtovastuu myös poikkeusoloissa on kunnanjohtajilla.

Kuusiolinna Terveys toimii KuusSoTen ja kuntien kanssa tiiviissä yhteistyössä ja tuottaa alueen sosiaali- ja terveyspalvelut.

Poikkeusoloissa toimitaan Valtioneuvoston antamien viranomaisohjeiden mukaan. Ohjeita on noudatettava. Paikallisesti päätetään ohjeiden toimeenpanosta.

Ohjeiden tarkoituksena on hidastaa epidemian etenemistä ja rajata sen leviäminen riskiryhmään kuuluvien joukkoon. Ohjeistukset ne on tehty kaikkien meidän suojaksi.

Viralliset tiedotteet eri toimista julkaistaan KuusSoTen ja Kuusiolinna Terveys Oy:n nettisivuilla sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Kuntien omilta sivuilta on linkki näille sivuille.

Sairastuneiden määrät ilmoitetaan sairaanhoitopiirikohtaisesti. Tarkempia paikkakuntakohtaisia tietoja ei ole käytettävissä perustuen tietosuojaan. Sivuilla on myös epidemiaan liittyviä ohjeita ja tiedotteita, joita on hyvä seurata.

Soinissa iso huoli erityisryhmistä

Kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi kertoo, että aiheeseen liittyen Soinissa on noussut iso huoli yli 70 -vuotiaista ja muista riskiryhmäläisistä, jotka eivät noudata annettuja ohjeita ja välttäisivät kontakteja muihin ihmisiin.

Asia nousi esille myös Kuusiokuntien johtoryhmässä, eli erityisesti juuri soinilaisten osalta ollaan huolissaan, kun ohjeistusta ei selvästikään noudateta.

– Nyt on tärkeää, että yli 70 -vuotiaat ja riskiryhmäläiset noudattaisivat valtioneuvoston 16.3. antamia ohjeita ja välttäisivät kontakteja muihin ihmisiin, Rannanjärvi muistuttaa.

Valtioneuvoston toimintaohjeena on, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli olemaan karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Vaikka todettuja tartuntoja Etelä-Pohjanmaalla ei vielä ole paljon, emme voi olla varmoja, että näitä tartuntoja ei olisi Soinissa ollenkaan, joten tämä asia koskettaa myös soinilaisia. 

Pitää myös muistaa, että todetut tartunnat ovat vain jäävuoren huippu ja oireettomatkin voivat tartuttaa. Rannanjärvi toivoo, että myös lapset ja lapsenlapset keskustelisivat asiasta oman läheisen ikäihmisensä kanssa ja painottaisivat asian tärkeyttä.

Kuusiokuntien alueella pandemiatilanteeseen on varauduttu hyvin, mutta tosiasia kuitenkin on se, että kapasiteettia hoitaa potilaita on rajallinen määrä.

Suurta huolta Rannanjärvi kantaa siitä, että jos esimerkiksi kotihoidon asikkaat sairastuvat, niin he tartuttavat nopeasti myös hoitajat. Sijaisia voi olla näissä olosuhteissa todella hankala saada.
Tämän vuoksi onkin tärkeää, että tartuntojen määrää pyritään kaikin keinoin rajaamaan.

– Vetoammekin nyt kaikkiin yli 70-vuotiaisiin, että käyttäkää asiointiapua (Soinissa 046 536 7756 apuketju, 040 547 5460 seurakunta), pyytäkää apua läheisiltä tai naapureilta, mutta ennen kaikkea välttäkää kontakteja muihin ihmisiin!

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät