0.5 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Tappiollinen tilinpäätös Vimpelille

Vimpelin kunnan tilikauden 2019 tulos on negatiivinen. Alijäämä on 1154485 euroa, mikä siirretään aikaisempien vuosien yli-/ali jäämätilille kunnanhallituksen maanantaina tekemällä päätöksellä.
Vuosikate oli 214250 euroa miinuksella ja toimintakate on 18604225 euroa, mikä on 1316783 euroa edellisvuotta huonompi.

Tilikaudelle kirjattiin verotuloja 10517824 euroa, joka on 666752 euroa edellisvuotta enemmän.
Käyttötalouden valtionosuuksia kirjattiin 7887448 euroa, joka on 72191 euroa edellisvuotta enemmän.
Kunnan lainakanta oli vuoden lopussa 4048 euroa asukasta kohden. Konsernin lainakanta oli 6896 euroa per asukas.

MAINOS

Investointien toteutuma oli 1465276 euroa. Vuoden 2019 merkittävimpiä investointeja oli intervalliosaston peruskorjauksen käynnistäminen ja jätevesipuhdistamon saneerauksen jatkaminen.

Vimpelin kunnan alijäämäiseen tulokseen vaikutti kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon menojen kasvu yli 18 prosentilla vuoteen 2018 verrattuna ja hoito- ja hoivapalvelujen kustannusten nousu 4,4 prosenttia vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna.

Kokonaisuutena perusturvan toimintakate kasvoi 961510 euroa vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna.
Muiden toimintojen osalta talousarvio toteutui suunnitellusti; sivistystoimen tilauksen osalta palvelujen oston määräraha alittui ja kuitenkin toiminnalliset tavoitteet saavutettiin.

Tilinpäätös ja toimintakertomus etenee tarkastuslautakunnalle ja edelleen kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät