-15.4 C
Alajärvi
torstai 30.11.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Etelä-Pohjanmaan liitolta lähes puoli miljoonaa euroa koronaviruskriisin vaikutusten hillintään

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti kohdentaa taloudellista apua koronakriisin haitallisten vaikutusten lievittämiseen lähes puoli miljoonaa euroa.

Rahoitus koostuu maakuntien liitoille maaliskuun lopussa jaetusta kansallisesta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahasta, jota Etelä-Pohjanmaan liitto sai 245000 euroa. Lisäksi maakuntahallitus päätti osoittaa Etelä-Pohjanmaan liiton ylijäämistä kuntarahaa samansuuruisen summan, eli 245000 euroa.

−  Näin meillä on käytössä Etelä-Pohjanmaalla 490 000 euron tukipaketti. Käytännössä Etelä-Pohjanmaan liitto huolehtii kuntakentän puolesta vastinrahasta, maakuntajohtaja Asko Peltola sanoo.

MAINOS

Tukea ei voida myöntää suoraan yrityksille, vaan se osoitetaan tukemaan kuntien elinkeinotyötä tai muulla vastaavalla tavalla maakunnan yritysten kanssa tehtävää aktivointityötä. Rahoitusta voidaan kohdentaa elinkeinoelämän kannalta keskeisiin toimenpiteisiin, uusien toimintatapojen ja ratkaisukeinojen etsimiseen, hyvien esimerkkien esiin nostamiseen, viestintään tai selvityksiin.

Rahoitushaku on avattu ehdollisena 27.3. Rahoituspäätökset tehdään ilman hakuaikoja ja käytössä on niin sanottu jatkuva haku. Tavoitteena on, että resurssia olisi käytettävissä tasapuolisesti eri puolilla maakuntaa ja että erilaiset alueelliset tarpeet pystyttäisiin huomioimaan.

− Olennaista on, että rahoituspäätökset saadaan etenemään nopeasti, jotta hankkeet saadaan käyntiin. Toivomme Etelä-Pohjanmaan liitossa, että tämä toimenpide osaltaan helpottaisi yritystemme ja koko maakuntamme toipumista koronaepidemian aiheuttamasta taloudellisesta kriisistä, toteaa Peltola.

Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahaston haku auki koronakriisistä kärsineille kulttuuritoimijoille

Maakuntahallitus päätti avata kehittämisapurahojen haun koronaviruksen vaikutuksista kärsineille kulttuuritoimijoille.

Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahastosta päätettiin sijoittaa 60000 euroa ja Etelä-Pohjanmaan liiton talousarviomäärärahaa 20000 euroa kulttuuritoimijoille suunnattuun kehittämisrahoitukseen koronaviruksen vai­kutusten lievittämiseksi. Jakosummaksi muodostuu yhteensä 80000 euroa.

Eteläpohjalaisille kulttuuritoimijoille suunnattu haku avataan mahdollisim­man nopeasti erillisellä hakuilmoituksella. Kulttuurilautakunta tekee päätökset apurahojen saajista.

Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahaston varoja on viimeksi käytetty Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön toiminnan tukemiseen vuosina 2011–2015. Muutoin rahastosta on viimeksi jaettu apurahoja vuonna 2008.

Kehittämisrahaston voimassa olevien sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena on vaalia ja edistää Etelä-Pohjanmaan yhteistä kult­tuurin, koulutuksen, kunnallishallinnon, tieteen ja yrittäjyyden sekä muuta yleistä kehittämistä.

Maakuntahallitus siirtyi etäkokouskäytäntöihin

Toimenpiteet koronaepidemian hillitsemiseksi on otettu käyttöön Etelä-Pohjanmaan liitossa. Poikkeusolojen vuoksi myös maakuntahallituksen kokous pidettiin etäkokouksena ensimmäistä kertaa 6.4.

− Jouduimme sopeuttamaan toimintaamme tiiviillä aikataululla poikkeusolosuhteisiin ja muun muassa siirtämään maakuntahallituksen kokouksen etäyhteyksien varaan. Maakuntahallituksen jäsenet vastasivat haasteeseen hienosti, ja kokous pidettiin ilman ongelmia, sanoo hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto.

Koronaepidemian hillitsemiseksi myös kaikki liiton työntekijät ovat siirtyneet etätyöskentelyyn. Tapaamiset hoidetaan etäyhteyksin, ja kaikki liiton järjestämät tilaisuudet, jotka eivät ole välttämättömiä, on peruttu.

− Etelä-Pohjanmaan liitolla oli erinomaiset valmiudet siirtyä etätyöskentelyyn. Muutoksesta huolimatta työt ovat jatkuneet ilman katkosta ja liiton tehtävät on hoidettu edelleen tehokkaasti, Iso-Koivisto kertoo.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät