-0.1 C
Alajärvi
perjantai 23.2.2024
MAINOS

Lähes puolet kunnista järjestää kouluruokailua kaikille halukkaille, käytännöissä isoja eroja kuntien välillä

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston kunnille viikolla 15 tekemän kyselyn perusteella kouluruokailua tarjotaan kaikille halukkaille oppilaille 47,3 prosentissa kaikista vastanneista kunnista koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana.

Reilu neljäsosa kunnista (27,3 prosenttia) tarjoaa kouluruokaa vain lähiopetuksessa oleville oppilaille. Noin neljäsosa eli 25,4 prosenttia kunnista ilmoittaa kouluruokaa tarjottavan muilla perusteilla.

MAINOS

Näissä kunnissa kouluruokailu järjestetään lähiopetuksen oppilaiden lisäksi osalle etäopetuksessa olevista oppilaista esimerkiksi sosiaalisin ja taloudellisin perustein ja/tai muulla harkinnalla, jolla pyritään kohdentamaan ateriatukea erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville oppilaille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen mukaan tässä poikkeustilanteessa kouluruokailu täytyy järjestää ainakin lähiopetuksessa oleville oppilaille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille oppilaille.

Kouluruokailu pitäisi pyrkiä järjestämään niin, että riski tartuntojen leviämiselle on mahdollisimman pieni. Käytännössä esimerkiksi ruoka-annosten noutoa voidaan porrastaa ja ruoan jakelu järjestää siten, että noutajan ei tarvitse tulla oppilaitoksen sisätiloihin.

Kouluruoan tarjoaminen kaikille halukkaille on keskimääräistä yleisempää suurimmissa kunnissa, kun verrataan 20 suurimman kunnan vastauksia muihin kuntiin.

Useimmissa kunnissa ruokajärjestelyt etäopetuksessa oleville on saatu käyntiin, mutta toimintamalleja kehitetään edelleen. Lisäksi 20 kuntaa on ilmoittanut aloittavansa kouluruokailun järjestämisen etäopetuksessa oleville oppilaille huhtikuun aikana.

Yleisin etäopetuksessa oleville oppilaille tarjottava kouluruoan muoto on kylmä ateria, jota tarjoaa lähes kolmasosa kunnista. Hieman yli viidennes kunnista tarjoaa etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokaa korvaavan ruokatarvikepaketin tai -kassin.

Ruokatarvikepaketti ja lämmin ateria tarjotaan etäopetuksessa oleville isoissa kunnissa selvästi useammin kuin pienemmissä kunnissa. Rahallisen korvauksen tarjoaa maksusitoumuksen tai kertakorvauksen muodossa noin 15 prosenttia kunnista.

Etäopetuksessa olevien oppilaiden kouluruokailun järjestämisessä on kuntien välisiä eroja sekä ruoan saantiperusteen että kouluruoan tarjoamisen tavassa.

Vastausten perusteella kouluruokailun järjestämisestä olisi tarvittu selkeää valtakunnallista linjausta yhdenvertaisuuden takaamiseksi eri kunnissa opiskelevien oppilaiden kesken.

Lähiopetukseen ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuudet pysyneet lähes ennallaan edellisestä viikosta

Lähiopetuksen määrät ennallaan

Perusopetuksen lähiopetukseen osallistui normaalitilanteeseen verrattuna 7 prosenttia 1.-3. luokkien oppilaista ja 6 prosenttia 4.-9. luokkien erityisen tuen päätöksen saaneista oppilaista. Edellisen viikon kyselyssä vastaavat luvut olivat 9 ja 7,5 prosenttia.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on pysynyt koko maan tasolla samana edelliseen viikkoon verrattuna; normaalitilanteeseen verrattuna 22 prosenttia lapsista osallistuu kuntien varhaiskasvatukseen, ja yksityisissä päiväkodeissa normaalitilanteeseen verrattuna osallistumisprosentti on 26 prosenttia.

Maakunnallisella tasolla varhaiskasvatukseen osallistumisessa on nyt jonkin verran eroja; Uudellamaalla varhaiskasvatukseen osallistuu pienin osuus, 18 prosenttia lapsista, ja Etelä-Pohjanmaalla suurin osuus eli 31 prosenttia.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät