Lappajärven ja Kuortaneenjärven pinnat ovat jo jonkin verran ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä.

Lappajärven pinta laski huhtikuussa yli 20 senttiä

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan jokien virtaamat ovat yleensä suurimmillaan huhtikuussa, mutta tänä vuonna huhtikuun virtaamat olivat poikkeuksellisen pieniä. Tänä vuonna suurimmat virtaamat on tähän mennessä mitattu helmikuussa.

Säännösteltyjen luonnonjärvien ja tekojärvien pinnat ovat nousseet huhtikuun aikana vähäisistä lumimääristä huolimatta sulamisvesien ja juoksutusten pienentämisten avulla lähelle tavanomaisia kesätasoja.

Poikkeuksellisen korkealla koko talvikauden ollut Lappajärvi on saatu laskemaan vähäsateisen huhtikuun aikana reilut 20 senttiä. Helmikuun lopun ylimmästä vedenkorkeudesta Lappajärven pinta on laskenut noin 35 senttiä.

Lappajärvi on vielä reilut kymmenen senttiä niin sanotun tavoitevyöhykkeen yläpuolella, mutta laskenee tavoitevyöhykkeelle toukokuun aikana, jos ei tule reilumpia sateita. Ähtävänjoen virtaama pysynee suurena toukokuunkin ajan.

Kuortaneenjärvi ei noussut tänä keväänä tulvakorkeuksiin. Kuortaneenjärven pinta on nyt toukokuun alussa säännöstelyluvan tämän ajankohdan tavoitetasolla.

Pohjavedet ajankohdan keskimääräisellä tasolla

Pohjavedenpinnat olivat maaliskuun puolenvälin jälkeen kääntyneet lievään laskuun, mutta tilanne tasoittui huhtikuun alkupuolella, jonka jälkeen koko alueella oli nousua jälleen havaittavissa. Huhtikuun loppupuolella pinnat ovat laajalti kääntyneet taas laskuun.

Pohjavedenpinnat ovat nyt keskimäärin ajankohdan keskiarvoissa. Suuressa osassa Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla pohjavesi on vielä hieman ajankohdan keskiarvoja korkeammalla.