2.6 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Alajärven ja Vimpelin kouluissa toimitaan lähiopetuksen taas alkaessa normaalin poissaoloon liittyvän ohjeistuksen perusteella

Hallitus linjasi neuvottelussaan 4.5. koronaepidemiaan liittyvien rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta. Alajärven sivistystoimi on tehnyt tältä pohjalta päätöksiään siitä, miten Alajärven kaupungissa ja Vimpelin kunnassa hallituksen linjausten mukaiseen toimintaan siirrytään.

Varhaiskasvatus

MAINOS

Kaikki Alajärven ja Vimpelin päiväkodit ovat avoinna 11.5. alkaen lukuunottamatta Koulumäen päiväkotia, joka aukeaa 14.5.

Peukaloisen ryhmis jatkaa toimintaansa 1.8. Avoin varhaiskasvatus avautuu elokuussa, mikäli tilanne sen sallii.

Perhepäivähoito aloittaa 14.5.

Esi- ja perusopetus

Oppilaat palaavat omiin lähikouluihinsa 14.5. lukujärjestyksen mukaisesti ja kuljetukset ajetaan
normaalisti. Lisätietoa koulujen järjestelyistä löytyy Wilma-tiedotteista ja koulujen omilta sivuilta.

Opetuksen järjestämisessä noudatetaan olemassa olevaa lainsäädäntä ja opetus- ja kulttuuriministeriön
sekä muiden viranomaisten ohjeistuksia.

Etäopetuksen aikana aloitettua ruuan jakelua jatketaan 13.5. asti.

Viimeisen viikon ruuat jaetaan Alajärvellä maanantaina 11.5. Vimpelin viimeisen viikon jakelupäivät ovat maanantai 11.5. ja tiistai 12.5.

APIP-toiminta jatkuu normaalisti.

Voivatko oppilaat ja opiskelijat jäädä kotiin, jos huoltajat tai oppilaat sitä haluavat?

Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua
opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.

Opetuksen järjestäjä ja koulu voivat tehdä yleisiä linjauksia poissaololupien myöntämisestä. Oppilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti. Myös yhteistyö ja yhteisen näkemyksen löytäminen kotien kanssa on tärkeää.

Esimerkiksi sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta
riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta.

Sivistystoimen linjaus Alajärven ja Vimpelin osalta on tältä osin, että kouluissa toimitaan normaalin poissaoloon liittyvän ohjeistuksen perusteella.

Sairas oppilas ei tule kouluun. Huoltaja ilmoittaa asiasta opettajalle. Läksyt ym. tehtävät ilmoitetaan normaalin poissaolokäytännön mukaisesti. Oppilaalla on oikeus tarvittavaan tukeen.

Mikäli oppilas kuuluu riskiryhmään, ilmoittaa huoltaja asiasta kouluun ja kertoo hoitavan lääkärin
lausunnon. Rehtori myöntää vapaan. Läksyt ym. tehtävät ilmoitetaan normaalin poissaolokäytännön
mukaisesti. Oppilaalla on oikeus tarvittavaan tukeen.

Jos lähipiirissä riskiryhmään kuuluvia, oppilas on poissa huoltajan ilmoituksella. Rehtori myöntää vapaan. Emme vaadi lääkärintodistuksia vaan huoltajan ilmoitus riittää. Läksyt ym. tehtävät ilmoitetaan normaalin poissaolokäytännön mukaisesti. Oppilaalla on oikeus tarvittavaan tukeen.

Loma tai muu poissaolo vaatii huoltajan hakemuksen rehtorille. Rehtori myöntää luvan. Läksyt ym. tehtävät ilmoitetaan normaalin poissaolokäytännön mukaisesti. Oppilaalla on oikeus tarvittavaan tukeen.

Kotiopetus ei ole perusopetuslain mukaista opetusta, mutta siinä tulee noudattaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2014). Oppivelvollisuuden suorittaminen muulla tavoin kuin koulussa ei edellytä lupaa viranomaisilta, eli käytännössä kunnan opetustoimelta. Asiasta päättää huoltaja.

Huoltajan ilmoitus koululle lapsen siirtymisestä kotiopetukseen riittää. Ilmoituksen jälkeen huoltaja myös vastaa perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen saavuttamisesta ja oppivelvollisen edistymisestä.

Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa huolehtia lapsensa oppivelvollisuuden täyttymisestä, hänet voidaan tuomita sakkoon. Huoltaja vastaa lapsen opintojen järjestelyistä, kuten oppimateriaalien hankkimisesta ja varsinaisesta opiskelusta. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää opetusta kotiopetuksessa olevalle lapselle.

Lukio-opetus

Lukio-opetus toteutetaan etäopiskeluna lukuvuoden loppuun. Ylioppilasjuhlat järjestetään 29.8.

Lukiolaisten ruuan jakelu päättyy 13.5.2020. Lukio-opetuksen tilat ovat perusopetuksen käytössä. Sivistyslautakunta käsittelee lukio-opetuksen työajan muutokset 13.5.

Taiteen perusopetus

Alajärven musiikkiopisto mahdollistaa lähiopetuksen 15.5. (näytöt yms.) sekä valintahaastattelut pidetään musiikkiopiston tiloissa.

Kuvataidekoulu Eero jatkaa etäopetuksessa lukuvuoden loppuun.

Kansalaisopisto

Kursseja kevään ja alkukesän aikana erikseen sovittavina ajankohtina. Kansalaisopisto tiedottaa toiminnasta omilla kanavillaan.

Kirjastot

Alajärven pääkirjasto aloittaa uloslainauksen (varausten nouto) perjantaina 8.5.
Noutopäivät ovat arkipäivisin kello 9-15.

Lehtimäen kirjaston uloslainaus aloitetaan maanantaina 11.5. Varausten noutopäivät ovat maanantai ja keskiviikko kello 9-15.

Vimpelin kirjaston uloslainaus aloitetaan tiistaina 12.5. Varausten noutopäivät ovat tiistai ja torstai kello 9-15.

Kaikki noutoajat ovat alustavia ja niitä muutetaan tarpeen mukaan. Varaukset tehdään Eepos-verkkokirjastossa ja nouto sovitaan joko sähköpostilla tai puhelimella. Ohjeet noutoon ovat kirjaston sivuilla, Facebookissa ja Instagramissa. Toimintaohjeet löytyvät myös kirjaston ovesta.

Muut kuin lainaustoiminnan kannalta välttämättömät tilat tulee kuitenkin pitää suljettuina eikä oleskelua tai muuta toimintaa kirjaston tiloissa tule sallia ennen 1.6.

Vapaa-aikatoimi

Alajärven ulkoliikuntatilat ovat avoinna 5.5. alkaen rajoitusten mukaan.

Ulkokentille kesäkaudelle jaetut käyttövuorot astuvat voimaan ryhmäharjoituksille 14.5. Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää erityisjärjestelyin 1.6. alkaen (seurat saavat tarkempia ohjeistuksia Suomen hallitukselta).

Monitoimihalli avataan 1.6. voimassa olevien vuorojen mukaan. Vuoroihin on haettavissa jatkoa kesäajalle. Kesä- ja heinäkuun aukioloajat ovat nähtävissä kaupungin sivuilla. Elokuussa palataan normaaleihin aukioloaikoihin rajoitusten niin salliessa.

Uimahalli ja kuntosali avataan kesäkuun ensimmäisellä viikolla remontin ja huollon valmistumisen jälkeen. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Käytössä noudatetaan 50 henkilön rajoitusta.

Kesä- ja heinäkuun aukioloajat ovat nähtävissä kaupungin sivuilla. Elokuussa palataan normaaleihin aukioloaikoihin rajoitusten niin salliessa. Uimakoulujen alku ilmoitetaan myöhemmin.

Vimpeli tiedottaa omasta liikuntatoimestaan erikseen.

Nuorison kesätoiminta alkaa myöhemmän ilmoituksen mukaan juhannuksen jälkeen.

Ohjaamo, Etsivät ja Pajatoiminta aloittavat 1.6.

Museo

Nelimarkka-museo avataan 1.6.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät