-0.3 C
Alajärvi
lauantai 02.3.2024
MAINOS

Alajärven uusi kaavoituskatsaus helposti tutustuttavaan muotoon

Alajärven uusi kaavoituskatsaus 2020 on hyväksytty ja se on myös samalla uudistunut. Uudistuneen kaavoituskatsauksen tavoitteena on ollut helpottaa kaavoitustyön ymmärrettävyyttä kuvin, kaavioin sekä kartoin.

Myös monisivuisuudesta on luovuttu. Uusi kaavoituskatsaus onkin kaksipuoleinen sekä taiteltavissa kolmeen osaan ja näin helppo ottaa mukaan.

MAINOS

Kunnan tulee laatia kaavoituskatsauksen vuosittain Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan. Kaavoituskatsauksessa esitetään kunnan kaavoitukseen liittyvät ajankohtaiset asiat. Maankäytön suunnittelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Kuntatasolla maankäyttöä ohjaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava, minkä Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee ja liittovaltuusto hyväksyy. Liittovaltuustossa on kustakin alueen kunnasta valittu luottamusmiehet edistämään oman kunnan näkemystä.

Näiden lisäksi maankäyttöä kunnissa ohjaa maakuntakaavaa tarkempi yleiskaava ja sitäkin tarkempi asemakaava tai ranta-asemakaava. Yleiskaavalla ohjataan kunnan kehityksen suuria linjoja mm. asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijaintia.

Yleiskaava voidaan myös laatia siten, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan perusteena. Asemakaavalla ohjataan kunnan maankäyttöä ja rakentamista ennakkoon siten, että siellä on turvallista, terveellistä asua, liikkua sekä työskennellä.

Ranta-alueille tulee laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ranta-asemakaava loma-asutuksen järjestämiseksi ja virkistyskäytön turvaamiseksi. Tällä hetkellä Alajärvellä on vireillä Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava, joka on tulossa luonnosvaiheeseen.

Höykkylän osayleiskaavaa myös suunnitellaan. Asemakaavoista on parhaillaan luonnosvaiheeseen tulossa asemakaavayhdistelmän laadinta keskustan alueelta ja asemakaavamuutos korttelissa 49.

Ehdotusvaiheeseen on tulossa Luoma-ahon teollisuusalueen muutos ja laajennus. Koulukeskuksen asemakaavan muutos on käynnistymässä kilpailutuksenjälkeen.

Ranta-asemakaavoista Kaartusjärven ranta-asemakaava on hyväksymiskäsittelyssä ja Iso-Räyringin ranta-asemakaava on tulossa luonnosvaiheen nähtävillä oloon.

Muita käynnistysvaiheessa olevia kaavamuutoksia ovat teollisuusalueen ja RA-alueen asemakaavamuutos. Myös Kinaporintien ja Kauppakadun sekä Sairaalatien vanhan varikkoalueen, Simeonintien sekä paloaseman ympäristön kaavamuutokset ovat suunnitteilla.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät