0.5 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Rajoituksia lievennettiin – vastuullista käyttäytymistä tulee jatkaa

Alueellinen valmiustoimikunta kokontui tänään torstana. Aluehallintovirasto on viimeisen viikon aikana antamillaan määräyksillä kieltänyt yli 10 henkilön kokoontumiset ja tilaisuudet 31.5.2020 saakka sekä päättänyt koulujen ja oppilaitosten tilojen avaamisesta.

Kesän osalta uudet määräykset annetaan toukokuun aikana. Määräykset tulevat olemaan yleisluontoisia ja edellyttävät tapahtumanjärjestäjien arviointia, kuinka toiminta koronarajoitustoimenpiteiden mukaisesti voidaan järjestää.

MAINOS

– Aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset ja niihin liittyvät käytännön tulkinnat ovat yleisluonteisia, koska erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien kirjo on laaja. Emme ota määräyksissämme ja yleisissä tulkinnoissamme kantaa jokaiseen yksittäiseen tapahtumaan mutta pyrimme neuvomaan tarvittaessa, sanoi ylijohtaja Marko Pukkinen avauksessaan valmiustoimikunnassa

– Pääsääntöisesti kunkin tapahtumanjärjestäjän tai toimijan pitää itse arvioida, miten se voi huomioida määräykset ja hygieniasuositukset omassa toiminnassaan niin, ettei tautitilanne pahene. Määräykset tullaan antamaan toukokuun aikana ja tulemme niissä edelleenkin korostamaan jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan, sanoi Pukkinen.

Koululaiset taas liikenteessä

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ryhmät ja luokat ovat palanneet etäopetuksesta lähiopetukseen tänään. Esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Kesän osalta erityistä tarkkuutta tulee kiinnittää varhaiskasvatusryhmien henkilökunnan ja lapsien siirtymisessä yksiköstä toiseen.– Oma lukunsa tässä on seuraavan lukuvuoden suunnittelu ml. riittävät tilat ja rekrytoinnit, sanoi kokouksessa aiheesta alustanut opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen.

Oppilaitosten ja korkeakoulujen osalta tilat ovat myös käytössä tästä päivästä alkaen. Koulutuksen järjestäjät päättävät kuitenkin itse, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa järjestetään.

Tiloja käytettäessä tulee huomioida koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen ja noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 11.5. antamaa ohjetta.

Aluehallintovirastojen määräykset ovat voimassa 14.5.-13.6. välisen ajan ja ne on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona.

Alueella rauhallista – tilanteen muuttumiseen on varauduttu

Maakuntaliitoista kerrotaan, että vaikka kunnissa on taloudellista huolta, yhteisissä kokouksissa kuuluu jo selvästi selviytymisen henki. Samanaikaisesti varaudutaan koronaviruksen mahdolliseen toiseen aaltoon.

Sairaanhoitopiireissä tartuntatilanne on edelleen rauhallinen. On kuitenkin syytä muistaa, että oireetonkin henkilö voi tartuttaa, minkä vuoksi kokoontumisohjeet ja muut tartunnan ehkäisemiseksi annetut ohjeet on tarkoitettu noudatettaviksi. Sairaanhoitopiireistä muistutetaan, että testeihin tulisi hakeutua heti oireiden ilmaantuessa.

Monen osallistujan puheenvuorossa tuli esille havainto siitä, että epidemiaan suhtaudutaan jo kevyemmin. -Tämä sinänsä positiivinen viesti voi olla kaksiteräinen miekka. Koulujen avaaminen ja rajoitusten lieventäminen saattaa aiheuttaa sen, että viranomaisohjeiden noudattaminen unohtuu.
Normaaliin tilanteeseen emme tule palaamaan vielä pitkään aikaan, tiivisti ylijohtaja Marko Pukkinen.

Valmiustoimikunta muistuttaa, että vaikka rajoituksia on lievennetty ja kansalaisilla on vapaa oikeus liikkumiseen, tulisi muistaa myös jokaisen perustuslaillinen oikeus elämään ja turvallisuuteen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät