25.6 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Risto Rinne tekniseksi johtajaksi Soiniin

Soinin kunnanvaltuusto on valinnut teknisen johtajan virkaan insinööri AMK Risto Rinteen Muuramesta.
Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja sen täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan oli alunperin 14 hakijaa.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätökseen sisältyneet ylitykset, samoin Yrityslaakson alueen asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin.

MAINOS

Viime vuoden henkilöstöraportti hyväksyttiin. Soinin kunnassa päätoimisessa palvelussuhteessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 92 henkilöä, joista vakinaisten osuus on 72 henkilöä. Määräaikaisia oli 20 henkilöä, joista kaksi on oppisopimuskoulutuksessa ja työllistettyjä kaksi. Vakinaisten osuus koko henkilöstöstä oli 78 prosenttia. Kunnissa keskimäärin vakinaisen henkilöstön osuus on 76,8 prosenttia.

Henkilöstömäärältään suurin toimiala vuoden 2019 lopussa oli sivistystoimi, jossa päätoimisesta henkilöstöstä työskenteli 64,1 prosenttia. Teknisessä toimessa työskenteli 26,1, ja yleishallinnossa 9,8 prosenttia.

Henkilöstön sukupuolijakauma henkilömäärästä laskettuna oli 75 naista ja 17 miestä. Kaikkiaan henkilöstöstä 81,5 prosenttia oli naisia ja 20,5 miehiä. Koko Suomen mittakaavassa naisia on kunnan palveluksessa keskimäärin 80 prosenttia.

Työterveys on järjestetty edellisvuosien tapaan Pihlajalinna Työterveyden kanssa. Työterveydessä oli yhteensä 319, joista työfysioterapeutilla 50, työterveyshoitajalla 118, lääkärillä 146 ja muita käyntejä 5.

Kalenteripäivinä laskettuna vuonna 2019 sairauspoissaolojen määrä oli 1196 päivää, eli keskimäärin 13 päivää per henkilö. Vuonna 2018 vastaavat luvut olivat 921 päivää, eli 9,4 päivää per henkilö. Sairauspoissaolojen kustannukset olivat 85539 euroa.

Marko Siroselle päätettiin myydä Kirkonkylän teollisuusalueelta n. 2500 neliön suuruinen alue hintaan euron neliö hallitilan rakentamista varten. Kauppakirjaan merkitään kolmen vuoden rakennusvelvoite.

Valtuusto merkitsi tiedokseen talousarvion toteutuman 31.3.2020 saakka. Vuoden 2020 talousarvio tehtiin siten, että 457520 euron poistojen jälkeen tulos oli miinuksella 438679 euroa. Vuosikate on talousarviossa vain 18841 euroa ja talousarviomuutoksia on tehty jo siten, että vuosikate muutettuna on 5641 euroa.

Maaliskuun lopuun mennessä toteutumassa vuosikate on 33357 euroa ja arviolta poistojen määrä olisi 114000 euroa. Tasainen toteutumaprosentti olisi 25. Toimintamenojen toteutuma on 25,6 ja tulojen 27,7 sekä toimintakatteen 25 prosenttia.

Maaliskuun lopun tulos olisi noin 80000 euroa miinuksella ja siten hiukan arvioitua parempi. Tulot ja menot eivät kuitenkaan kerry tasaisesti ja erityistä epävarmuutta tuo koronaepidemian aiheuttamat talousvaikutukset.

Valtuusto valitsi tekniseen lautakuntaan Tero Saarimaan varajäseneksi valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Veijo Jousmäen. Heikki Jousmäen muistolle vietettiin hiljainen hetki.

Kiireellisenä asiana käsiteltiin ukkitien akentamisen määrärahamuutokset. Tukkitien määrärahoista siirrettiin 20000 euroa maanhankintaan ja varattiin Tukkitien rakentamiseen lisää määrärahaa 173400 euroa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät