1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Soinissa tyytyväisyyttä koulun toimintaan pandemia-aikana

Soinin sivistyslautakunta kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen. Lautakunta kiitti sivistyssektoria pandemia-ajan hoitamisesta.

Varsinkin Soinin koulu sai erityismaininnan opetuksen järjestämisestä ja siitä, että koulunkäynninohjaajat, erityisopettajat ja muu oppilashuolto oli töissä ja käytettävissä sulkuaikanakin.

MAINOS

Myös toimivaa ruoanjakelua kiiteltiin ja sitä, että ruoka toimitettiin valmiina. Soinissa toteutettiin sananmukaisesti etäopetusta, eikä pelkkää etäopiskelua. Etäopetuksesta ja sen toimivuudesta tehtiin vanhemmille kysely ja myös siellä palaute oli myönteistä.

NuVan edustaja kertoi toimineesta etäopetuksesta, mutta oli hyvä, että vielä sai kokoontua koululle reiluksi pariksi viikoksi ja heittää hyvästit peruskoululle tutussa porukassa. Pandemia-aika vaati kaikilta isoa joustoa ja mukautumiskykyä ja siitä on selvitty tähän mennessä hyvin.

Kirjastosihteeriksi valittiin haastatteluryhmän yksimielisen esityksen pohjalta seinäjokinen Mira Pohjonen. Hän valittiin koulutuksen, osaamisen ja haastattelun perusteella. Työ tulee sisältämään kirjastotyön lisäksi kunnan viestintään liittyviä tehtäviä 10-20 prosenttia, joten valinnassa otettiin huomioon myös viestintään liittyvä osaaminen.

Tehtävä alkaa 1.7. Koska kyseessä on vakituinen tehtävä valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus, esitettävä rikosrekisteriote ja alkuperäiset tutkintotodistukset. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Varhaiskasvatuksen tilanteesta keskusteltiin kokouksessa pitkästi ja suunniteltiin tulevaa.

Oletettavasti päiväkodin lapsimäärä tippuu syksyllä, mutta pandemia-aika on vielä meneillään, eikä ole vielä varmuutta tilanteesta ja päivähoidon tarvitsijoiden määrästä.

Päiväkoti toimii syksyllä neljässä ryhmässä ja henkilökuntaa palkataan tarvittava määrä. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnassa avattaisiin perhepäivähoitajan vakinainen työ, koska tällä hetkellä kunnassa ei ole yhtään perhepäivähoitajaa.

Kuitenkin perhepäivähoito on hoitomuotona suosittu varsinkin aivan pienimmille lapsille. Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi 1.8. voimaan tulevan varhaiskasvatusmaksujen indeksikorotuksen.

Sivistystoimen toteuma ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on mennyt talousarvion mukaisesti kokonaistoteutuman ollessa 22,73 prosenttia.

Tässä vaiheessa on kuitenkin vaikea arvioiden koronapandemian vaikutuksia ja toteumaa hieman vääristää se, että vuoden 2019 tasoituslaskuja on kirjautunut tälle vuodelle. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimissa on maksettu alkuvuodesta yleisavustukset, joten se nostaa niiden toteumaprosenttia.

APIP-toiminta on järjestetty Kotikissan kiinteistössä, joten sen aiheuttamat vuokramenot ja toisaalta laskuttamattomat APIP-maksut nostivat sitä toteumaprosenttia.

Perusopetuksen tuntikehys hyväksyttiin lukuvuodelle 2020-2021 esitetyn mukaisesti. Tuntikehys tulee olemaan 484 tuntia. Pohja tuntikehykselle tulee Eteläpohjaisen opetussuunnitelman perusteella.

Lautakunta hyväksyi myös lukuvuosisuunnitelman viimeisimmän liitteen koskien aikaa 14.-30.5. Suunnitelman liite toimitettiin lautakunnan jäsenille jo aikaisemmin.

Syksyn ajan kuraattorina jatkaa kaksi päivää viikossa Ritva Paarvala. Jatko on edelleen selvittelyn alla. Yhtenäiskoulun virkavapaalla ollut luokanopettaja on irtisanoutunut tehtävästään ja lautakunta hyväksyi tämän. Osa koulun opettajista on jo rekrytoitu syksyä varten, mutta vielä ensi viikolla työtä jatketaan.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät