-6.9 C
Alajärvi
perjantai 01.12.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Kahdeksan nuorta Soinissa työllistyi puuntaimia istuttamalla

4H-järjestön Taimiteko-toimintamalli laajentuu kesällä 26 kohteeseen ja 20 yhdistyksen toiminta-alueelle eri puolella Suomea.

Lähes 170000 puuntaimea yli 80 hehtaarin maa-alueille istuttavat alle 18-vuotiaat suomalaisnuoret, jotka saavat kesäkuisesta istutusurakastaan arvokasta kesätyökokemusta. Soinissa näistä Taimiteko-istutuksista ovat vastanneet Soinin 4H-yhdistyksen nuoret.

MAINOS

Taimien istuttaminen on ilmastoteko ja samalla se tarjoaa nuorille kesätyökokemuksen.

Nuoret koulutetaan ja perehdytetään työhön ja työturvallisuudesta pidetään huolta.

– Taimien istuttajiksi palkkaamme kautta Suomen yli kaksisataa paikallista nuorta. Tavoitteemme on istuttaa tänä kesänä 83 hehtaaria metsää 26 kohteeseen. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on istuttaa 10000 hehtaaria uutta metsää, kertoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Paikalliset 4H-yhdistykset ovat vastuullisia työnantajia

Paikalliset 4H-yhdistykset ja heidän palkkaamansa nuoret toimivat käytännön istutustöiden toteuttajina. Yhdistykset toimivat nuorten vastuullisina työnantajina, sillä kaikille tehdään kirjallinen työsopimus ja nuoret kuuluvat työsuojelulainsäädännön piiriin.

Nuoret koulutetaan ja perehdytetään työhön ja työturvallisuudesta pidetään huolta huomioiden myös koronaviruksen mukanaan tuomat vaatimukset. Toiminnan tavoitteena on ansiomahdollisuuksien lisäksi hyvien työelämätaitojen edistäminen ja opettaminen nuorille. Nuoret saavat istutustyöstä urakkapalkan.

EWQ -yrityksen edustajat Helsingistä tulivat paikan päälle tutustumaan nuoriin ja istutustyöhön. EWQ oli ostanut Soiniin tulevista taimista tuhat kappaletta hiilinieluksi kompensoimaan yrityksen päästöjä.

Suurin osa kesällä 2020 istutettavista taimista istutetaan Vapo Oy:n Suomen 4H-liitolle lahjoittamille maa-alueille. Kyseessä on turvetuotannosta poistuneita maa-alueita, joille soveltuu parhaiten istutettavaksi puuksi mänty.

Metsiin luotu hiilinielu on hyvä hiilikompensaatiokohde, sillä se on pitkäaikainen ja aktiivinen. 4H:n Taimiteko-toiminnan hiilikompensaatioluvut perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) asiantuntijoiden tekemiin laskelmiin.

Nuoret voivat purkaa ilmastohuoltaan konkreettisesti

Metsittäminen tarjoaa kesätyömahdollisuuksia monille nuorille eri puolilla Suomea, sillä 4H:n Taimiteko-toimintamallissa taimia istuttavat alle 18-vuotiaat, pääosin yhdeksännen luokan päättävät nuoret.

Taimien istutus on totista työtä, mutta Soinissa nuoret hoitivat urakan mallikkaasti!

Taimiteon kautta eri organisaatiot voivat kompensoida omasta toiminnastaan aiheutuvaa hiilijalanjälkeä sekä lisätä Suomeen hiilinieluja.

– Nuorten huoli ilmastosta on aiheellinen. Mietimme, miten voisimme parhaiten 4H:ssa auttaa ympäristötyössä. Taimiteossa vastuullisuus toteutuu ympäristöasian lisäksi myös nuorten työllistymisenä. Samalla se alleviivaa sloganiamme “Tekemällä oppii parhaiten”. Toivon mukaan Taimiteko herättää myös nuorissa kiinnostusta metsäalaa kohtaan. Tässä toimintamallissa kaikki voittavat, Alakoski jatkaa.

Taimiteko sai alkunsa vuonna 2019 Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pohjalta. Taimiteko on 4H:lle luontainen keino edistää tärkeinä pitämiään teemoja, kuten kestävää kehitystä, luonnon monimuotoisuutta ja nuorten työllistymistä.

Nyt istutettavista Taimiteko-metsistä kasvaa vuosien ja vuosikymmenten mittaan oppimisympäristöjä 4H:n toiminnassa mukana oleville lapsille ja nuorille.

Soinissa Taimiteko-istutuksista ja paikallisten nuorten työllistämisestä vastasi Soinin 4H-yhdistys. Taimet istutetttiin Parviaisen kylällä, Porrassuolla ja istutukset työllistävät paikallisesti kahdeksan nuorta.

Soiniin istutettavat taimet tulivat yritysten hankkimina ja näitä yrityksiä olivat EWQ, Sitowise, Ambienta, Sokos hotels Tapiola Garden ja Mö Foods.

 

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät