Koulumatkatuen hakuaika käsillä

39
Mainos[adrotate banner="3"]

Opiskelijalle tarkoitettu koulumatkatuki haetaan erikseen joka lukuvuodeksi. Hakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, sillä Kela voi myöntää koulumatkatuen aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen. Kela maksaa koulumatkatukea ammatillisessa oppilaitoksessa, lukiossa tai aikuisten perusopetuksessa opiskeleville. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hänen yhdensuuntaisen koulumatkansa pituus on vähintään kymmenen kilometriä.

Täytetty koulumatkatukihakemus jätetään opiskelijan omaan oppilaitokseen, joka tarkistaa hakemuksen tiedot ja antaa ostotodistuksen. Ostotodistuksella voi ostaa linja-autolipun Matkahuollon tai Waltti-liikenteen lipunmyyntipisteestä. Lipusta maksetaan enintään 43 euroa. Kela lähettää opiskelijalle myöhemmin postitse kirjallisen päätöksen. Päätöksen ja koulumatkatukitietoja voi tarkastella Kelan asiointipalvelussa.

MAINOS

Kun koulumatka kuljetaan oppilaitoksen järjestämällä tai maksamalla koulukuljetuksella, Kela maksaa koulumatkatuen koulukuljetuksen järjestäjälle.

Muista ostotodistus

Jos koulumatkatukeen oikeutettu opiskelija on ostanut matkalipun kuukaudeksi ilman ostotodistusta, voi tukea hakea jälkikäteen. Kela maksaa ilman ostotodistusta hankittuihin lippuihin tukea enintään hakukuukaudelta ja sitä edeltävältä kuukaudelta. Ilman ostotodistusta ostettu lippu korvataan halvimman kuukausilipun hinnan perusteella. Hinnan pitää kuitenkin ylittää 54 euroa, jotta se oikeuttaa koulumatkatukeen.

Mikäli opiskelijan käytettävissä ei ole ei ole julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voi koulumatkatukea saada oman auton käyttöön tai muuhun itse järjestettyyn kulkutapaan. Koulumatkatuen määrä riippuu tällöin matkan pituudesta. Tukea maksetaan 10−100 kilometrin pituisesta yhdensuuntaisesta matkasta. Koulumatkatuen määrässä huomioidaan aina meno- ja paluumatka. Itse järjestetyn kulkutavan perusteella voi saada koulumatkatukea myös muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi tilanteessa, jossa edestakainen koulumatka kestää julkisella liikenteellä tai koulukuljetuksella keskimäärin yli kolme tuntia päivässä. Kestoon lasketaan sekä matkustus- että odotusaika.

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa