24.7 C
Alajärvi
maanantai 27.5.2024
MAINOS

Ideat sinkoilivat Kuuden tähden reitistön kunnostuspalaverissa Lehtimäellä

Hankevetäjä Emilia Etulan kynä sai sauhuta kiivaasti, kun Kuuden tähden reitistö kuntoon -hankkeen ensimmäinen kuntapalaveri käytiin Lehtimäen Valkealammella.

Paikalle kokoontunut aktiivinen ja innokas joukko tykitti hankevetäjälle tietoa alueen retkeilyreiteistä, Kuuden tähden reitistön polkujen kunnosta ja mahdollisista uusista reiteistä tuli informaatiota sitä tahtia, että nopeasti tuli selväksi reittien käyttöaste ja se, että alueen aktiivit ovat myös innokkaita panostamaan aikaansa yhteiseen hankkeeseen.

MAINOS
Valkealammelle kokoontui joukko alueen reitistöt hyvin tuntevaa ja maastossa paljon liikkuvaa väkeä tuomaan omat ideansa käynnissä olevaan hankkeeseen.

Tilaisuuden alussa Etula selvitti Alavuden Kehistys Oy:n hallinnoiman Leader -hankkeen etenemistä. Kuuden tähden reitistö on aikanaan kuuden kunnan alueelle tehty, yli 400 kilometriä pitkä vaellusreitistö.

Polkuja on Alavuden, Töysän, Lehtimäen, Soinin, Kuortaneen ja Ähtärin alueilla.

Osa reiteistä on edelleen kovalla käytöllä, osa enemmän tai vähemmän puskittuneita, opasteet kadonneet tai kaatuilleet. Reittejä on pidetty kunnossa ainakin Lehtimäellä lähinnä talkoovoimin, harrastajien omin raivaussahoin ja laittein.

Nyt uuden hankkeen tarkoituksena on kartoittaa, mitkä reiteistä otetaan mukaan kunnostushankkeeseen, miten reitit jatkossa ylläpidettäisiin ja lisäksi selvitetään sopimusten teko maanomistajien kanssa. Tavoite on saada alueelle reitistöt, jotka ovat aina hyvässä kunnossa ja hyvin opastettuja.

Selvitystyön yksi tavoite onkin laatia uusi hankehakemus, jonka turvin päästäisiin kiinni reittien kunnostamiseen. – Tavoite on luoda ehkä hieman aikaisempaa kompaktimpi reitistö, joka myös pidetään kunnossa ympärivuotista käyttöä varten. Reitistö tuotteistetaan yhdessä alueen yrittäjien kanssa, Etula kertoi.

Selvityshankkeelle on saatu EU -rahaa, mutta myös talkootyötä tarvitaan. Lehtimäellä kokoontuneet eivät nähneet sitä ongelmaksi, vaan suunnitelmat maastokartoitusten aloittamiseen talkoin olivat pian valmiit.

Mukaan työhön ovat tervetulleita kaikki reitistön kehittämisestä kiinnostuneet.
Maastokartoituksessa kierretään reittejä, mietitään olisiko jotkin muut linjaukset nykyistä paremmat, kuvataan kohteita ja tarkastetaan siltojen ja rakenteiden kuntoa.

Syksyllä reitit testataan ja kun on tiedossa, mitkä reitit halutaan kunnostaa, on aika tehdä uusi hankehakemus.

Yhtenä isona yhteisenä tavoitteena on, että koko alueelle saataisiin pienempien osuuksien lisäksi yksi pitkä ympärireitti, jonka varrelle yhdistettäisiin mm. majoitustarjontaa.

Pitkälti reittejä onkin jo valmiina, sillä esimerkiksi Valkealammelta kulkee hyvät reitit Töysään. Kuortaneen suuntaankin vanhaa reittiä on olemassa ja painetta saada toimiva reitti urheiluopiston ja Valkealammen välille, on tullut etenkin Kuortaneen suunnasta.

Myös Soiniin reitti olisi melko helppo tehdä ja sieltä reitti jatkuisi olemassa olevaa väylää Arpaisten kautta Ähtäriin, josta edelleen on olemassa reittilinjat Töysään Heikin tuvalle.

Pitkän ympärysreitin uskotaan olevan vetonaula, joka toisi alueelle maastopyöräilijöitä kauempaakin.

Toiveena Lehtimäellä nousi esille reitin kunnostus Keskikylälle ja ehkäpä aina Alajärvelle saakka. Tämäkin reitti olisi maastoa tuntevien mukaan melko helposti toteutettavissa.

Reitistöjä halutaan kunnostaa paitsi patikointiin, myös maastopyöräilyä varten. Talvella ladutkin olisivat toiveissa, mutta viime vuosien lumitilanne sitä tuskin sallii. Illassa keskusteltiin myös talvisin moottorikelkkojen ja maastopyörien sovittamista samalle alueelle ja todettiin, että keskustellen asiaan löytyy ratkaisut.

Valkealammelle päätettiin kartoittaa myös erillistä, noin kymmenen kilometrin mittaista talvikunnossapidettävää maastopyöräreittiä.

Illassa päätettiin, että kunhan reittejä on pohdittu talkootyönä tehtävissä kartoituksissa, tekevät talkoolaiset ehdotuksen mistä reittien pitäisi mennä ja mitä töitä reittien varrella on tehtävänä. Tavoite on hyödyntää mahdollisimman paljon vanhaa reitistöä ja tehdä muutoksia vain tarpeellisin osin.

Näistä sovittiin

Yhteenvetona illassa todettiin, että vanhaan kuuden tähden reitistöön kuuluva reitti Löyälle on melko hyvässä kunnossa ja se kannattaa ottaa mukaan myös uuteen reitistöön. Reitin loppupätkä vaatii kartoitusta sekä kunnostusta ja opasteet on uusittava.

Vanhaan Kuuden tähden reitistöön kuuluvaa Muiluselle johtavaa reittiä kannattaisi muuttaa.

Vetolaan, Heikintuvalle ja Jäkälämäkeen menevät reitit ovat hyvässä kunnossa ja ne kannattaa laittaa uusiin karttoihin.

Reittien varrella olisi hyvä olla jotain nähtävää ja kohteista kertovia infotauluja.

Mahdollisuuksia yhdysreitteihin kannattaa tutkia ja ne voisivat olla Valkealammelta Keskikylälle ja Kirkonkylälle, Alajärven keskustaan Lohilammen takaa, Pyhävuorelle, josta reitit Lakikselle ja edelleen Lappajärvelle ja Evijärvelle, Lehtimäeltä Vuorenmaahan ja/tai Soinin keskustaa sekä Kuortaneelle menevän reitin kunnostaminen yhdessä Kuortaneen kanssa.

Talvella voisi olla ainakin hiihtoreittejä, eikä moottorikelkkailuakaan kannata tyrmätä ilman asian selvittämistä maanomistajilta.

Talvipyöräilyreitin mahdollisuutta Valkealammelle kannattaa selvittää, sillä maastopyöräily on jatkuvasti suosiotaan kasvattava laji ja vastaavia reittejä ei lähistöllä vielä ole.

Valkealammella on myös majoitusmahdollisuuksia pienelle porukalle, mutta esim. suihkuja wc-tilat tulisi saada kuntoon.

Alueella on myös yksityisten omistamia rivitalohuoneistoja, haluaisivatko omistajat vuokrata niitä majoituskäyttöön?

Länsikylällä sijaitseva B&B Länsituuli tarjoaa majoitusta, joten jokin reitti voisi sivuta sitä kautta. Yhteistyö pyörävuokraajan kanssa tukisi molempien palveluita.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät