Parin alijäämäisen tilinpäätösvuoden jälkeen näyttää sille, että Alajärven kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. Myös vuoden 2021 talousarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Yt-menettelyn käynnistäminen tapetilla Alajärvellä

Alajärven kaupunginhallituksen kokouksessa 17.8.käsitellään yhteistoimintamenettelyn aloittamista taloudellisista ja tuotannollisista syistä.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat sekä loppuvuotta 2020 että että vuosia 2021 ja 2022. Koko vuoden 2020 osalta säästötavoite henkilöstökuluihin on yhteensä noin 600000 euroa.

Vuosien 2021-2022 aikana tavoitellaan yhteensä noin 1,5 miljoonan euron pysyvää vähennystä henkilöstökuluihin.

– Toimenpiteillä on tarkoitus saattaa Alajärven kaupungin talous kestävälle pohjalle sekä laittaa organisaatio siihen kuntoon, jolla tulevaisuuden muutokset, esim. väestön ikääntyminen ja väheneminen, kohdataan, toteaa kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.