7.1 C
Alajärvi
keskiviikko 04.10.2023
spot_img
MAINOS

Alajärvi esittää mittavia säästöjä, veroja ylös vain maltilla

Alajärven kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelmasta toimenpiteitä ja linjauksia valtuuston toimivaltaan kuuluvien kohtien osalta.

Lisäksi kaupunginhallitus velvoitti hallintokuntia huomioimaan henkilöstöltä tulleet säästöesityksen omissa talouden tasapainottamistoimissaan.

Valtuuston toimivaltaan kuuluvia säästötoimia on suunnitelmaan listattu lukuisia niiden lisäksi, jotka eivät valtuustolle saakka päädy.

MAINOS

Henkilöstöä on esimerkiksi päällekkäisissä tehtävissä ja taloushallinnon kehittäminen ja keskittäminen keskushallintoon talousjohtajan alle odotetaan tuottavan 60000 euron säästöt.

Periaatepäätöstä valtuustolta haetaan yleisestä henkilöstösäästötavoitteesta, eläköitymisten ja määräaikaisuuksien päättymisen myötä tehtävien vähentämistä aina kun mahdollista.

Työllistäminen kokonaisuudessaan halutaan siirtää keskushallinnosta sosiaalitoimen alle. Säästöjä haetaan Kelan sakkomaksuista noin 200000 euroa vuodessa. Myös viestintäkoordinaattorin tarve viedään valtuustolle ja Elinkeinoyhteistyön uudelleenarvioinnilla pyritään 75000 euron vuosisäästöön.

Varhaiskasvatuksen puolella todetaan lasten määrän vähentymisen hyödyntämisestä, että varhaiskasvatus tulee keskittää mahdollisimman tiiviiksi palveluverkoksi.

Peukaloisen yksikkö Paalijärvellä esitetään lakkautettavaksi toimintakauden 2021 alussa. Lapset siirtyvät keskustan tai Koulumäen päiväkotiin.

Tavoitteena olisi myös liikunnan ja vapaan sivistyksen uusi organisointi sekä kansalaisopiston roolin vahvistaminen ja monipuolistaminen.

Harkittavaksi viedään myös ruoka- ja puhtauspalvelujen yhtiöittäminen ja perusturvassa hallintopalveluiden henkilöstöresurssin kokonaisvaltainen tarkastelu. Palvelurakenneverkon osalta esillä on Lehtimäen terveysaseman sulkeminen.

Ikäihmisten asumispalveluissa Wilhelmiinan tehostetun palveluasumisen yksikkö päättyisi vuoteen 2023 mennessä (22 paikkaa) ja Kultakämmen muutettaisiin Hybridi–yksiköksi, jossa 30 tehostetun asumispalvelun paikkaa ja kymmenen palveluasumisen paikkaa.

Kehitysvammaisten toimintakeskusten yhdistäminen on listattu yhdeksi säästökohdaksi, samoin kehitysvammaisten asumispalveluiden palvelurakenneuudistus.

Kaikkiaan Alajärven kaupunginhallitus hyväksyi listan säästöjä 4488855 euron edestä. Osa ehdotuksista menee valtuustolle, osa päätetään lautakunta- tai viranhaltijatasolla.

Säästöjen jälkeen keskusteltiin tuloista. Hallitus päätti esittää valtuustolle, että vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti säilytetään 0,5 prosentissa ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti korotetaan 1,5 prosenttiin.

Tuloveroprosentin osalta esityksenä oli, että valtuustolle esitettäisiin tuloveroprosentin korotusta 0,25 prosenttiyksiköllä, jolloin tuloveroprosentti olisi 22.

Sari Palmu esitti asian käsittelyn yhteydessä, että tuloveroprosenttia ei koroteta, vaan se pidetään 21,75 prosentissa. Marjo Vistiaho kannatti Sari Palmun esitystä.

Kuisma Kujala kannatti kaupunginjohtajan esitystä veron korotuksesta. Äänestyksessä tällä kannalla olivat Rintamäki, Kalliomaa, Kujala ja Hänninen ja korotusta vastaan Joensuu, Matokangas, Mäenpää, Palmu sekä Vistiaho.

Näin Palmun esitys vei voiton ja valtuustolle esitetään tuloveroprosentin pitämistä ennallaan.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät