-11.3 C
Alajärvi
torstai 30.11.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

TikTok-video avuksi, kun hankeviestintäviikko tavoittelee nuoria!

Eteläpohjalaiset työllisyyshankkeet toteuttavat tällä viikolla yhteisen viestintäviikon. Kampanjalla halutaan muistuttaa alueen nuoria ja heidän läheisiään siitä, että erilaisiin työelämään pääsyn tilanteisiin on saatavissa hankkeilta tukea.

Nuori saa tukea oman tulevaisuuden kirkastamiseksi silloin kun työtä, omaa alaa tai koulutuspaikkaa ei omin avuin löydy.

– Saat tueksesi asiantuntevan ja osaavan valmentajan, jonka kanssa etsitte yhdessä vaihtoehtoja ja jatkopolkuja tulevaisuuteen, ja joka kannustaa sekä opastaa sinua omien toiveidesi ja tarpeidesi mukaan.

MAINOS

– Tavoitteena on, että hankkeiden tarjoamaan valmennukseen pääsee mahdollisimman nopeasti ja helposti, toteaa Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston työllisyyshankkeista vastaava asiantuntija Hannele Koivumäki.

Hankkeet ovat läsnä koko Etelä-Pohjanmaalla, ja palvelua onkin tarjolla joka kunnan alueella sekä erilaisille kohderyhmille. Osassa hankkeita tarjotaan työvalmennuksen lisäksi myös tukea ja neuvontaa mm. talous-, liikunta- ja elintapa-asioihin sekä etsitään ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi.

Alajärven 4H-yhdistys hallinnoi kahta hanketta

Alajärven 4H-toiminnanjohtaja Krista Savola kertoo, että Alajärven 4H-yhdistys hallinnoi kahta työllistämisen hanketta. Ne ovat Apunasi ja Osaava -hankkeet.

Apunasi ja Osaava viestivät hankeviestintäviikolla joka päivä eri teemoin sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Teemoja ovat mm. työnhaku ja koulutukset. TE-palveluiden sivuilta löytyy lisätietoa hankkeista.

Tämän lisäksi Alajärven 4H-yhdistyksessä Santtu Koskiaho on tuottanut mainion TikTok-videon hankeviestintäviikolle.

– Tähän päädyttiin, koska hankeviestintäviikolla halutaan tavoittaa etenkin nuoria ja koska TikTok on suosittu nuorten keskuudessa. Videolla esiintyy nuorien lisäksi työllistämisen hanketyöntekijöitä.

– Ajatuksena on kertoa nuorille, että jos he tarvitsevat apua työllistymisessä tai koulutuspaikan löytämisessä, hankkeet ovat olemassa heitä varten, Savola kertoo.

– Hankeviestinnän TikTok videon tekeminen on ollut mielenkiintoinen ja erilainen projekti mitä aiemmat tekemäni videot, Santtu sanoo. Hän itse on saanut Osaava-hankkeesta apua mm. työkokeilupaikan löytämisessä ja työsopimusasioissa.

VETO-hanke Järviseudulla ja Kuusiokunnissa

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoima VETO-hanke on puolestaan työllistämishanke, jonka kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, vaikeasti työllistyvät, ikääntyneet, nuoret, maahanmuuttajat ja erityistä tukea tarvitsevat.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2020-31.7.2023 ja se toimii Kuusiokuntien, Järviseudun sekä Seinäjoen ja Ilmajoen alueilla.

Tavoitteena on parantaa työttömien ja työttömyysuhan alaisena olevien työkuntoisuutta moniammatillisen verkoston avulla. Lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet työvalmennuksessa ja elintapaohjauksessa. Uutta hankkeessa on elintapaohjauksen lisääminen työvalmennukseen.

– Elintapaohjauksessa käsittelemme asiakkaan tarpeen mukaan unen, ravinnon ja liikunnan merkitystä hyvinvoinnille. Asiakas saa yksilövalmennusta ja voi halutessaan liittyä myös ryhmään. Kokeilemme uusia liikuntamuotoja ja käytämme kannustimena myös mittaustuloksia, kertoo elintapaohjaaja fysioterapeutti Antero Kangas PLU:lta.

Asiakastyön tavoitteena on, että yksilöllä on entistä paremmat mahdollisuudet sijoittua työkykyisenä työelämään tai löytää itselle sopiva koulutus. Hankkeen asiakkaaksi ohjataan pääsääntöisesti TE-palvelujen kautta.

Majakka-hanke yhteistyössä etsivien kanssa

Evijärvellä ja Lappajärvellä toimiva Majakka-hanke sai marraskuun alusta TE-toimistolta rahat jatkoon. Kunnissa on oltu tyytyväisiä hankkeen tuloksiin, ja asiakkaatkin antoivat hyvää palautetta tehdyssä kyselyssä.

Kasvokkain tarjottava palvelu saa kiitosta asiakkailta. Saman pöydän ääressä istuessa on helpompi avautua kuin puhelimitse tai netissä.

– Mahtava palvelu, asiat toimivat ja hoituivat hyvin. Palvelupisteen läheisyys iso plussa. Sai varmuutta omaan työnhakuun. Työvalmentaja osasi luoda myös henkilökohtaista varmuutta omaan osaamiseen ja tuki minua oikealla tavalla oikeassa paikassa, sanoo nuori työnhakija.

– Monet vaihtoehdot, mitä otit esille ja osasit katsoa ihmistä kokonaisvaltaisesti, kertoo sittemmin työllistynyt nuori työnhakija, joka pohtii vielä jatkokouluttautumista.

Majakka-hanke tekee paljon yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa. – Etsivien ja nuorten kanssa pähkäillään asioita ja käydään keskustelua esimerkiksi oppilaitosten kanssa, sanoo Majakka-hankkeen työvalmentaja Aino Alppinen.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät