10.1 C
Alajärvi
sunnuntai 01.10.2023
spot_img
MAINOS

Kuntien ja valtionhallinnon yritysasiantuntijat tekevät yhteistyötä yritysten tilanteen selvittämiseksi Järviseudulla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston asiantuntijoista koostuva Yrityspalvelukeskus yhdistää voimiaan Järviseudun kuntien elinkeinotoimijoiden kanssa tavoitteenaan kartoittaa yritysten tilannetta alueellisesti yhdessä.

Perusteena yhteiselle selvitystarpeelle on mm. koronaviruksen aiheuttama epävarmuus yrityskentässä ja tarve luoda yhteistä tilannekuvaa nopeastikin muuttuvassa kentässä.

Yritysten tilannekuvaa kartoitetaan pääsääntöisesti puhelin ja videoyhteyksin. Yritysneuvojia kiinnostaa erityisesti yritysten työvoima-, kehittämis- ja rahoitustarpeet jotta yritykset voidaan tarvittaessa ohjata sopivien palveluiden piiriin.

MAINOS

– On selvää, että tarvitsemme maakuntaan lisää sekä investointeja että työpaikkoja, jotta alueen yrityksen voivat kasvaa ja menestyä myös tulevaisuudessa, sanoo Etelä-Pohjanmaan Yrityspalvelukeskuksen päällikkö Johanna Olsson.

– Nyt kuntien kanssa yhdessä tehtävän kartoituksen kautta etsitään selkeitä jatkopalvelutarpeita joihin ohjata sopivia yrityskeissejä. Samalla tämä hanke on osa EPKE-Etelä-Pohjanmaan selviytymissuunnitelmaa ulos koronakriisistä.

Vaikka yhteistyötä on tehty aikaisemminkin, on koronakriisin seurauksena tullut poikkeustilanne tiivistänyt yhteistyötä entisestään kunta- ja valtiotoimijoiden kesken.

Tästä osoituksena on nyt tehtävän tilanneselvityksen ohella syntyneet alueelliset yrityspalveluverkostot jotka kokoavat säännöllisesti yhteen seudullisesti yrityksiä palvelevat tahot.

JPYP:n toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa näkee, että yhteisestä selvityksestä on hyötyä niin toimintaympäristön kuvaamiseen kuin palvelutarpeiden kartoittamiseenkin, kuitenkin yhteistyö on sinänsä tärkeä asia.

– Yhteistyön merkitys korostuu kun suhdannetilanne kiristyy, kuten nyt Koronan aikana on osittain tapahtunut. Samalla yhdessä kokoontumalla voidaan varmistaa että ajankohtainen ja tärkeä tieto välittyy kaikille, toteaa Etelä-Pohjanmaan Te-toimiston yritysneuvoja Ismo Kuhalampi.

– Yhteinen selvitysprojekti lisää varmasti jo edelleen hyvää luottamuksen tasoa ja osoittaa yrityksille että meillä kaikilla on yhteisenä tavoitteena alueen yritysten menestys.

Selvitys tullaan toteuttamaan pääosin loppuvuoden aikana ja sen painopisteenä on aluksi teknologiateollisuuden yritykset johtuen alan merkittävästä osuudesta maakunnan työvoimaan ja vientiin.

Tietojen keruun osalta kiinnitetään myös erityistä huomiota asianmukaiseen ja luottamukselliseen yritystietojen käsittelyyn.

Faktaa: TEM:in alaiset yrityspalvelut koottiin vuoden 2020 alusta lukien yrityspalvelukeskukseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Siellä toimivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Business Finlandin yritys- ja rahoitusasiantuntijat.

Tavoitteena on luoda selkeämpi yrityspalvelujen kokonaisuus ja helpottaa yrityksiä löytämään tilanteeseensa sopiva yksilöllinen palvelu yhdellä yhteydenotolla, olipa kyseessä yrityksen toiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan kehittäminen, kansainvälistyminen, investoinnit, rekrytoinnit tai henkilöstön kehittäminen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät