Alajärven talous kääntymässä ylijäämäiseksi

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupungin talousarvion laadintaa vuodelle 2021 on sävyttänyt koronaepidemia ja talouden tasapainottaminen.

Hallintokunnille on annettu tiukat määräraharaamit ja tuloksia tullaan tarkastelemaan heti vuoden 2021 alusta.

MAINOS

Voimakkaiden investointivuosien jälkeen katseet siirtyvät vapaa-ajan palvelutarjonnan laajentamiseen ja kehittämiseen.

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupungin talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2023 on edelleen tarkan taloudenpidon aikaa.

Toimintatuotot kasvavat noin 271950 euroa ja toimintakulut laskevat 676568 euroa.

Positiivisena voidaan todeta, että käyttötaloudessa toimintakate on -62,1 miljoonaa euroa laskien 0,9 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Verotulot laskevat arvioiden mukaan 418000 (1,4 %), mutta vastaavasti valtionosuudet kasvavat merkittävästi eli 3,6 prosenttia (1,3 M€) valtionosuusjärjestelmään kohdistuneitten muutosten vuoksi.

Tilikauden tulos vuodelle 2021 on arvioitu 1,521 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Investoinnit maltillisia

Vuonna 2021 investoinnit ovat maltillisia verrattuna viime vuosiin. Suurin yksittäinen hanke on paloaseman valmistuminen keväällä 2021, jonka kuluvan vuoden kustannukset ovat 2,2 miljoonaa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4,9 miljoonaa.

Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan n. 820000 eurolla ja yleisten alueiden nettomenot ovat yhteensä n. 790000 euroa. Vesihuoltolaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) nettomenot ovat 368000 euroa.

Kaupungin lainakanta säilyy vuoden 2020 tasolla noin 27,4 miljoonassa ja säilyttänee saman tason myös taloussuunnitelmavuosina 2022 ja 2023.

Lainamäärän asukasta kohti arvioidaan olevan tulevina vuosina 2021 noin 2917 euroa per asukas ja 2022 noin 2842 euroa per asukas sekä 2023 noin 2818 euroa per asukas.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen toteaa talousarvioesityksestä, että parin alijäämäisen tilinpäätösvuoden jälkeen näyttää sille, että vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen.

– Myös vuoden 2021 talousarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Suuret investoinnit tullaan saamaan myös päätökseen pelastuslaitoksen valmistuttua kevään 2021 aikana.

-Huomion arvoista on, että Alajärven lainamäärät ovat selkeästi alle maakunnan ja valtakunnan keskiarvojen.

Alajärven omat talouden tasapainottamistoimet sekä valtion ylimääräiset korona-avustukset yhdessä selittävät tapahtunutta käännettä positiiviseen.

– Tästä on hyvä lähteä eteenpäin ja miettimään, miten Alajärven asemaa tullaan vahvistamaan alueen seutukaupunkikeskuksena yhteistyössä naapureiden kanssa.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Joensuu sanoo, että talousarviossa 2021 ja taloussuunnitelmassa 2022–2023 on taloutta ja toimintaa rakennettu maltilla ja myönteisellä otteella ja samalla on pyritty huomioimaan koronatilanteen vaikutuksia ja mukanaan tuomia haasteita.

– Hyvien palvelujen turvaaminen asukkaille on edelleen tärkeätä ja kaupungin elinvoiman ylläpitäminen myös jatkossa mahdollistaa palvelujen pitämistä omissa käsissä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki näkee, että talousarvio on laadittu tilanteessa, jossa on paljon epävarmuustekijöitä.

– Keskeisenä tavoitteena on ollut kaupungin talouden säilyttäminen tasapainossa nyt ja myös tulevina vuosina. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2023 luovat pohjan kaupungin tarjoamille hyville palveluille ja niiden kehittämiselle.

– Alajärvi on jo nyt ryhtynyt valmistautumaan tuleviin muutoksiin.

– Sote toteutuessaan tuo tarpeita toiminnallisiin muutoksiin ja myös muutoksia organisaatioon. Alajärvellä on hyvät valmiudet mukautua uuteen tilanteeseen.

– Riittävän vahva kuntatalous on kuitenkin edellytys oman aseman varmistamiseksi. Takana on vuosia, jolloin on tehty isoja investointeja palvelurakenteen vahvistamiseksi. Nyt on aika ottaa täysi hyöty irti investoinneista.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesitystä 14.12.

MAINOS
Edellinen artikkeliLähiruokaa ja kädentaitoja rekojakelussa
Seuraava artikkeliEtelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella kahdeksan uutta tartuntaa