-2 C
Alajärvi
torstai 22.2.2024
MAINOS

Maanteiden talvikunnossapidon näkymiä

Maanteiden talvihoidon lähtökohtana on, että liikenteen turvallisuus ja sujuvuus saadaan varmistettua.

Sääolosuhteiden muutokset aiemmista vuosikymmenistä ovat tehneet talvista haastavat maanteiden talvihoidon sekä tietysti myös tienkäyttäjien näkökulmasta katsottuna.

MAINOS

Tulevaa talvea on vaikea ennakoida, mutta viime vuosien talvet ovat osoittaneet, että talvet voivat olla keskenään hyvinkin erilaiset.

Viime talvina ovat korostuneet äkilliset kelimuutokset toistuvine leutoineen jaksoineen keskellä talvea. Sään lauhtuessa sade huuhtoo suolan tai hiekan tieltä ja vesi jäätyy tienpintaan.

Sateista pehmenneen pintakelirikkoisen soratien päälle satavaa lunta ei voi aurata turvallisesti etuauralla. Vaikein tilanne on, kun lumisade muuttuu kesken kaiken vesisateeksi. Tällöin vesi jäätyy tienpintaan, eikä liukkautta voi torjua ennakoivasti.

Kuluu tunteja, ennen kuin kaikki tiet on ehditty auraamaan ja liukkaudentorjunta saadaan tehdyksi. Näin ollen maanteiden talvihoidon toimenpiteiltä vaaditaan monipuolisuutta ja valmiutta muuttuviin sääolosuhteisiin.

Talvi on nyt ovella, talvinopeudet ovat käytössä ja hoitourakoitsijat ovat valmiina ottamaan tulevan talven haasteet vastaan.

Tienkäyttäjien on syytä valmistautua hyvinkin vaihteleviin sääolosuhteisiin tulevan talven osalta. Tärkeää on sopeuttaa oma ajonopeus vallitsevien kelien mukaiseksi, pitää riittävät turvavälit, varata riittävästi aikaa ja olla maltillinen liikenteessä.

Talvihoidon kalusto tuo myös talven liikenteeseen oman osansa, jonka tienkäyttäjän tulee myös huomioida noudattamalla erityistä varovaisuutta kohdatessaan esimerkiksi aurauskalustoa.

Maanteiden talvikunnossapidon toteutus ja laadunvarmistus

Valtion maanteillä kunnossapidosta ovat vastuussa Väylävirasto ja ELY-keskukset. Talvikunnossapidon linjauksista ja yhtenäisyydestä vastaa Väylävirasto ja ELY-keskukset kilpailuttavat, solmivat sopimukset ja valvovat urakat.

Maanteiden talvihoito toteutetaan koko maassa täysin urakoimalla ja urakat ovat monivuotisia, laajoja palvelusopimuksia. Uudessa maanteiden hoitourakkamallissa riskejä on pyritty jakamaan paremmin ja urakat ovat tavoitehintapohjaisia, maksuperusteena toteutuneet työt.

Laatutasoa ohjaa Väyläviraston määrittämät valtakunnalliset toimintalinjat. Uusi maanteiden hoidon urakkamalli tulee käyttöön vaiheittain kilpailutuskierron yhteydessä ja kaikissa urakoissa se on käytössä syksyllä 2023 mennessä.

Talvet voivat olla kovinkin erilaisia työ- ja materiaalimenekeiltään ja tämä on ollut syynä uusien sopimusten riskinjakomalliin. Uudet sopimusmallit ovat käytössä tulevalla talvikaudella Lapuan, Seinäjoen ja Kokkolan hoitourakoissa.

Maanteiden liukkauden torjunta ja auraustoimenpiteet

Liukkauden torjunnassa ennakointi on tärkeää. Talvikaudella jokaisessa hoitourakassa on ympärivuorokautinen päivystys. Tyypilliset liukkauden torjuntatoimenpiteet ovat suolaaminen, hiekoittaminen ja lumi-jääpinnan karhentaminen.

Teiden ennakoivat hoitotoimenpiteet toteutetaan yleensä ilta- ja yöaikaan. Kelimuutostilanteessa hoitotoimenpiteet käynnistyvät kellonajasta riippumatta toimenpidetarpeen mukaan.

Aurauksen lähtökohtana on, että vilkkaimmat tiet aurataan ensimmäisenä ja varmistetaan tasalaatuiset olosuhteet ympäri vuorokauden.

Vilkasliikenteisellä tiestöllä ja kevyen liikenteen väylillä tavoitteena on, ettei lunta olisi muutamaa senttiä enempää ja näin tienpinnat olisivat pääosin paljaat.

Hoitolenkkien pituus vaikuttaa vähäliikenteisten teiden tilanteeseen siten, että tiestöllä saattaa olla lunta hetkellisesti 10 senttimetriä – voimakkaan kinostamisen aikaan jopa enemmänkin.

Talvikunnossapidon viisi pointtia

1) Liukkaus torjutaan aina mahdollisuuksien mukaan ennakoiden. Teiden suolaukset tapahtuvat usein ilta- ja yöaikaan ja polannetiestön riittävää kitkaa ylläpidetään pintoja karhentamalla ja hiekoituksilla.

2) Vilkkaimmat tiet aurataan ensimmäisenä. Tavoitteena on, ettei vilkasliikenteisillä teillä tai jalankulku- ja pyöräilyväylillä lunta saa olla muutamaa senttiä enempää.

3) Vilkasliikenteisillä teillä liukkautta torjutaan suolaamalla ja muilla teillä hiekoittamalla tai karhentamalla jäistä tiepintaa.

4) Talvikunnossapidosta voi antaa palautetta. Palautteen antaminen onnistuu esimerkiksi Palauteväylässä: https://palautevayla.fi/aspa

5) Ajokelistä ja talvihoidosta on saatavilla ajankohtaista tietoa Liikennetilanne-palvelussa. Palvelusta löydät mm. kelikamerat ja tiedot, milloin tiellä on tehty talvihoidon toimenpiteitä. Palvelun löydät osoitteesta https://liikennetilanne.tmfg.fi/

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät