Osallistavan budjetoinnin keinoja pohditaan Vimpelissä

Vimpelissä pohditaan osallistavaa budjetointia ja keinoja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.
Mainos[adrotate banner="3"]

Vimpelin kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan nuorisovaltuutettu Maria Koivukosken nuorisovaltuuston puolesta jättämää aloitetta.

Aloitteessa kiinnitetään huomiota siihen, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

MAINOS

Nuorisovaltuusto kiinnitti huomiotaan erityisesti mahdollisuuksiin osallistua kunnan talouden suunnitteluun, joka ei sen mielestä toteudu riittävän hyvin Vimpelin kunnassa.

Osallistuva budjetointi on uusi tapa ottaa kuntalaiset mukaan kunnan taloudenhoitoon ja -pitoon. Osallistuva budjetointi tarkoittaa, että kuntalaiset osallistuvat kunnan taloudellisten resurssien käyttämisen suunnitteluun, päättämiseen ja ennen kaikkea toteuttamiseen.

On tärkeää huomioida, että osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä oikeaa menetelmää tai toimintatapaa, mutta itse asia on äärimmäisen tärkeä.

Osallistuvalle budjetoinnille on monta toimintamallia, joista on hyviä esimerkkejä Kuntaliiton Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa -oppaassa.

Kuntalaiset tulee ottaa paremmin mukaan yhteisten asioiden päättämiseen. Tähän osallistuva budjetointi vastaa. Osallistuva budjetointi parantaa demokratiaa, kokoaa kuntalaisia yhteen, vahvistaa kunnan asukkaiden osallisuutta ja parantaa kuntalaisten luottamusta päätöksentekoon.

Vimpelin nuorisovaltuusto on esittänyt, että kunnassa selvitetään ja ideoidaan sopivaa mallia osallistuvan budjetoinnin käyttöönottamiseksi sekä varataan tarvittavat määrärahat aloittaessa osallistuvaa budjetointia.

Kuntaliiton ”Osallistava budjetointi kunnissa ja maakunnissa” -oppaassa on esitetty esimerkkinä neljää toimintatapaa osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen.

Yhtenä toimintatapana voi olla esim. jokin tehtävä tai toimiala, jonka määrärahojen käyttö suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Toinen tapa on ottaa tietyn alueen, kunnan- tai kaupunginosan asukkaat mukaan taloutta ja resursseja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kysymys voi olla alueen palveluista, infrasta tai kehittämisestä. Kolmas tapa on suunnitella kertaluonteinen hanke, investointi, remontti tms. yhdessä asukkaiden kanssa.

Neljäs tapa on osoittaa kiinteä, esimerkiksi vuosittain päätettävä prosenttiosuus koko kunnan tai toimialan budjetista asukkaiden suunniteltavaksi ja päätettäväksi.

Vimpelin kunnanhallitus käsitteli aloitetta kokouksessaan maanantaina ja päätti antaa lisävalmisteluohjeina erilaisia vaihtoehtoja, miten osallistavaa budjetointia ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia voitaisiin lisätä nykyisestä.

MAINOS
Edellinen artikkeliSoiniin kaavaillaan laaja-alaisen erityisopettajan virkaa
Seuraava artikkeliKoronavirustartuntojen määrä kasvaa Etelä-Pohjanmaalla