-5.8 C
Alajärvi
tiistai 16.4.2024
MAINOS

Kyyjärven ja Karstulan yhdistyminen yhdeksi Karstulan kunnaksi etenee

Valtiovarainministeriö on jatkanut Kyyjärven kuntaa koskevaa, 12.5.2020 asetetun ja kuntarakennelain perusteella toimitettavan erityisen kuntajakoselvityksen ja kuntajakoselvittäjä HT Eero Laesterän toimikautta 31.5. saakka.

Kuntajakoselvittäjä on päättänyt, että selvitystä jatketaan Kyyjärven ja Karstulan kuntien kesken.

MAINOS

Kyyjärven ja Karstulan kuntien puheenjohtajisto on kokoontunut kuntajakoselvityksen tiimoilta ja myös ensimmäinen ohjausryhmän kokous on pidetty Kyyjärven Kivirannassa. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jouko Huumarkangas ja varalle Antti Tuukkanen.

Yhdistymissopimusasiakirja on hyväksytty yksimielisesti. Yhdistymissopimus tarkistetaan vielä valtiovarainministeriössä ja asetetaan kuultavaksi 29.3.

Karstulan ja Kyyjärven kuntien yhdistyminen toteutetaan siten, että Kyyjärven kunta lakkaa ja yhdistyy Karstulan kuntaan 1.1.2022. Yhdistyneen kunnan nimi on Karstulan kunta ja vaakuna on Karstulan kunnan vaakuna.

Kuntavaalit pidetään 13.6.2021 ja uusien valtuutettujen vaalikausi alkaisi esityksen mukaan 1.9.2021. Kuntavaalit pidetään kuten ennen, valtuusto valitaan kummankin nykyisen kunnan alueelta. Kummankin kunnan omat toimielimet valitaan nykyiseen tapaan vuoden 2021 loppuun saakka.

Yhdistymisvaltuuston koko on 37 valtuutettua ja se muodostetaan 1.9. kuntien valtuutetuista suhteellisen äänimäärän mukaan siten, että Karstulasta tulee 23 jäsentä ja Kyyjärveltä 14.

Yhdistymisvaltuustossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Se kunta, joka ei saa puheenjohtajuutta saa ensimmäisen varapuheenjohtajuuden.

Kun yhdistynyt kunta aloittaa toimintansa 1.1.2022, jatkaa yhdistymisvaltuusto toimintaansa uuden kunnan valtuustona, joka valitsee jäljempänä kuvattavat toimielimet.

Yhdistymisvaltuuston esittelijänä toimii Karstulan kunnan kuntajohtaja ja Kyyjärven kuntajohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Karstulan kunnanjohtajan ollessa estyneenä Kyyjärven kunnanjohtaja on kokouksen esittelijä. Yhdistymisvaltuuston sihteerinä toimii Karstulan hallintopäällikkö.

Yhdistymishallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä. Karstulan kunnasta valitaan yhdistymishallitukseen kuusi (6) edustajaa ja Kyyjärven kunnasta kolme (3) edustajaa. Yhdistymishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Se kunta, joka ei saa varsinaista puheenjohtajuutta saa ensimmäisen varapuheenjohtajuuden. Toimikausi alkaa, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Tällä varmistetaan kuntien ja eri poliittisten ryhmien tasapuolinen edustavuus. Yhdistymishallituksen esittelijänä toimii Karstulan kunnan kuntajohtaja ja Kyyjärven kuntajohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Karstulan kunnanjohtajan ollessa estyneenä esitysoikeus on Kyyjärven kunnanjohtajalla. Yhdistymishallituksen sihteerinä toimii Karstulan hallintopäällikkö.

Pakollisten lautakuntien (tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta) jäsenmäärä on viisi (5). Vapaaehtoisten lautakuntien (sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta) jäsenmäärä on yhdeksän (9) jäsentä.

Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Se kunta, joka ei saa puheenjohtajuutta saa varapuheenjohtajuuden. Valittaessa varmistetaan se, että jokaisesta vanhasta kunnasta on lautakunnassa edustus.

Yhdistyneen kunnan kunnanjohtajana aloittaa Kyyjärven kunnanjohtaja Tiina Pelkonen, Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio aloittaa kehitysjohtajana. Pekka Kanervion johtajasopimus päättyy. Yhdistynyt kunta neuvottelee uuden johtajasopimuksen 31.12. mennessä varsinaisen kunnanjohtajan Tiina Pelkosen kanssa. Kunnan johtoryhmän päättää kunnanjohtaja.

Yhdistymishallitus päättää viranhaltijoiden ja työntekijöiden sijoittumisesta yhdistyneen kunnan organisaatioon vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2022 aloitetaan työn vaativuuden arviointi sekä sen mukainen palkkojen harmonisointi. Harmonisointi toteutetaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kuntajakoselvittäjän kysyessä tyydyttääkö yhdistymissopimus molempia osapuolia, molemmat kunnat vastasivat myönteisesti.

Seuraava ja viimeinen ohjausryhmän kokous on torstaina 25.3. Kyyjärven Kivirannan salissa. Karstulan ja Kyyjärven valtuustojen iltakoulut asiasta on perjantaina 26.3. ja molempien kuntien yhteinen kuntalaiskuulemistilaisuus pidetään niin ikään perjantaina 26.3. kello 19 Nopola News Netti-TV-lähetyksenä sekä Teamsinä.

Kuntalaiset voivat lähettää etukäteen kysymyksiä eero.laestera@kyyjarvi.fi –osoitteeseen. Kuulemistilaisuuden aikana kysymyksiä voi lähettää Teamsin viestikentässä puhelinnumeron 050 471 9277 kautta.

Paikan päällä tilaisuudessa on kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä, Karstulan ja Kyyjärven kunnanhallituksen 1. puheenjohtajat ja valtuuston 1. puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat.

Maanantaina 29.3. kuntaliitosasiakirjat asetetaan kuultavaksi kolmeksikymmeneksi vuorokaudeksi. Kuntien kunnanhallitukset käsittelevät kuntaliitospykälän maanantaina 10.5. kokouksessaan ja kunnanvaltuustot maanantaina 17.5. kokouksessaan.


Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät