-6.6 C
Alajärvi
perjantai 01.12.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Ylikylän koulu lakkautettiin

Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-illan kokouksessaan pitemmittä puheitta Ylikylän koulun lakkauttamisen 1.8. lukien.

Ylikylän koulun toiminta on siirtynyt väistötiloihin Järviseudun ammatti-instituutin Kurejoen toimipisteen tiloihin 1.8.2017 alkaen. Lukuvuonna 2019-2020 koulun oppilasmäärä on 38 ja esiopetus toteutetaan Paavolan koulussa. Tulevaisuudessa oppilasmäärän arvioidaan laskevan tasaisesti.

MAINOS

Koulun lakkautuessa oppilaat integroidaan Paavolan koulun oppilaaksiottoalueeseen. Olemassa olevan oppilasennusteen perusteella koulujen yhdistämisellä on hetkellinen vaikutus Paavolan koulun oppilasmäärän kasvuun, mutta siitä huolimatta opetusryhmien koot pysyvät maltillisina.

Vakinaisessa työ- ja virkasuhteessa oleva henkilöstö sijoitetaan olemassa oleviin yksiköihin.
Asian käsittelyn yhteydessä valtuutettu Markku Tiistola (KD) tiedusteli mikä on lakkautuksesta saatava säästö ja mikä on Paavolan koulun tilanne.

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto kertoi, että kuluvan vuoden säästöksi arvioidaan 60000 euroa ja seuraavan vuoden 225000 euroa. Paavolan koululla on nyt 411 oppilasta ja Ylikylän oppilaiden tullessa mukaan ensi vuonna 437.

Oppilasmäärän nousu on hetkellistä, sillä jo kahden vuoden kuluttua oppilasennuste näyttää, että Paavolassa olisi alle 400 oppilasta, vaikka Ylikylän oppilaat ovat luvussa mukana. Koulun kunnon osalta Kaunisto sanoi, ettei ole olemassa mitään sellaista tietoa, minkä vuoksi koulua ei voisi kiinteistössä pitää.

Muuta keskustelua aihe ei herättänyt ja koulun sulkeminen päätettiin yksimielisesti.

Myönnettiin investointeihin 27500 euron lisämääräraha kotihoidon etäpalveluohjelmiston hankintaan. Käyttötalouden osalta lisämäärärahaa haetaan tarvittaessa syksyllä 2021. Kyseessä on pilottikokeilu Järvi-Pohjanmaan alueen noin 20 asiakkaalle.

Tarkoituksena on ottaa käyttöön paikantava turvapuhelin, kotiin annettavat turvallisuusanturat ja videopuheluyhteys. Henkilökunta koulutetaan ja asiakkaat valitaan tasapuolisesti yhteistoiminta-alueelta.

Vahvistettiin kaupungin asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut sekä kopiomaksut.
Kaupinkartanon palveluvastaavan virka lakkautettiin ja perustettiin Venla ja Väinö -kodin palveluvastaavan virka 1.4. lukien.

Perhetyön tiimivastaavan/perheohjaajan toimi muutettiin virkasuhteeksi sekä perhetyön tiimivastaavan nimike muutettiin sosiaaliohjaaja, perhetyön vastaava 1.4. alkaen.

Päätettiin myydä yhteensä noin 11435 neliön suuruinen määräala Hallila, Mäntysaari ja Hepokatti -nimisistä tiloista 11435 euron kauppahinnalla. Transport Center Alajärvi Oy on halukas ostamaan kyseisen määräalan yrityksensä laajennustarpeisiin. Tarkoitus rakentaa raskaan kaluston pesuun tarvittava noin 200 neliön halli ja asennuttaa sinne pesulinjasto. Toiminta tulee työllistämään alkuun ainakin yhden henkilön.

Asian käsittelyn yhteydessä Raimo Vistbacka (Sin) tiedusteli, onko kaupungilla vastaanottohallia ja jos ei ole, kehotti miettimään sellaisen rakentamista. Tekninen johtaja Jouni Hänninen totesi ettei vapaita hallitiloja ole ja näkisi mieluisaksi, jos sellaisen rakentamista alettaisiin valmistella. Myös Olli Ketola (Vas) ja Jaakko Aho näkivät hankkeen hyväksi.

Kokouksen lopussa Jukka Joensuu (Kok) ja muut allekirjoittaneet tekivät aloitteen ns. Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta koulukiusaamisen ennaltaehkäisyssä.

Aloitteessa esitettiin, että Alajärvellä laaditaan yhdessä poliisin ja viranomaisten kanssa yhteinen ohjeistus siitä, miten puututaan alaikäisten tekemiin lainvastaisiin tekoihin.


Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät