Alajärvelle reilusti ylijäämäinen tilinpäätös

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020 oli reilusti ylijäämäinen, vaikka korona sekoittikin pakan heti alkuvuodesta.

Alajärven kaupungilla oli takanaan vuosien 2018-2019 alijäämäiset tilinpäätökset, jonka johdosta kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman.

MAINOS

Suunnitelmassa oli toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, joilla taloutta lähdettiin korjaamaan parempaan suuntaan.

– Vuoden 2019 osalta yli kaksi kolmesta Suomen kunnista teki negatiivisen tilinpäätöksen, eli Suomen kunnat Alajärvi mukaan lukien ovat tällä hetkellä isojen haasteiden edessä, toteaa kaupunginjohtaja Vesa Koivunen ja sanoo, että vuodelta 2020 sama määrä kuntia taas yltää plusmerkkiseen lopputulokseen.

Maaliskuussa 2020 alkanut pandemia muutti perusteellisesti kaupungin perustoimintoja. – Tämän johdosta jouduttiin nopealla aikataulululla vastaamaan koulujen ja julkisten tilojen sulkemisiin sekä organisoimaan toiminta monella tapaa uudelleen, jotta perusasiat toimivat koronarajoituksista huolimatta, Koivunen sanoo.

– Pandemia vaikutti eri tavoin koko loppuvuoden kaupungin perustoimintoihin. Haluan antaa ison kiitoksen kaupungin kaikille työntekijöille sekä luottamushenkilöhallinnolle nopeasta reagoinnista koronaan. Ilman tätä ja henkilökunnan vahvaa sitoutumista tilanne olisi ollut huomattavasti vaikeampi.

Suomen hallitus antoi syksyn aikana useampia ylimääräisiä avustuseriä Suomen kunnille. – Näillä pystyttiin paikkaamaan saamatta jääneitä kuluja sekä vastaamaan koronasta aiheutuneisiin lisäkustannuksiin. Eri avustuserien jälkeen Alajärven kaupungin tilinpäätös kääntyi ylijäämäiseksi.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että avustukset ovat kertaluonteisia ja talouden tasapainottamissuunnitelman noudattaminen on jatkossakin äärimmäisen tärkeää kestävään kuntatalouteen pääsemiseksi.

– Alajärven kaupungin osalta avaimet kestävään kuntatalouteen ovat meidän omissa käsissämme nyt ja jatkossakin, Koivunen painottaa.

Lainamäärä asukasta kohti alle keskiarvon

Talousjohtaja Tapani Kotanen kertoo, että kaupungin toimintatuotot olivat 43,4 miljoonaa euroa ja toimintakulut 106,1.

Verotulot olivat vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan 29,6 miljoonaa, kasvaen 0,2 prosenttia.

Valtionosuudet kasvoivat 11,1 prosenttia edellisestä vuodesta ollen yhteensä 38,6 miljoonaa. Vuoden 2020 vuosikate on 5,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 1,3 miljoonaa. Asukasta kohden se on 599 euroa, kun vuonna 2019 määrä oli 134 euroa per asukas.

Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 2065025,20 euroa ylijäämäinen. Vuotta aikaisemmin tilinpäätös oli liki kaksi miljoonaa alijäämäinen.

Kaupungin investoinnit vuonna 2020 olivat yhteensä 5,33 miljoonaa. Suurimpana investointikohteena oli uuden paloaseman rakentaminen, joka valmistuu tänä keväänä.

Kiinteistöjen peruskorjauskohteena terveyskeskukseen investoitiin 200000 euroa ja useaan pienempään kohteeseen kuhunkin noin 20-50000.

Lisäksi investoitiin kaavateihin 841000 ja vesi- ja viemärilaitoksen saneeraukseen ja verkostoihin 340000 euroa, ulkoilu- ja urheilualueisiin sekä puistoihin ja uimarantoihin 180000 euroa.

Viime vuoden investoinnit ovat hieman nostaneet lainakantaa, mutta lainamäärä asukasta kohti on kuitenkin alle maakunnan ja valtakunnan keskiarvon.

Kaupungin lainakanta vuonna 2020 oli 27,7 miljoonaa ja se laski noin 144000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 2940 euroa.

Työtä pitää jatkaa

Alajärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki myöntää, että ennakkoon ajatus vuodesta 2020 oli vähän toisenlainen, kuin mitä siitä muodostui.

– Olemme tästä huolimatta pystyneet kehittämään ja viemään asioita eteenpäin. Taloutta on saatu tasapainotettua hyväksytyn ohjelman mukaisesti.

Rintamäki kertoi, että samalla on yritetty tekemään työtä tulevaa sote-uudistusta silmällä pitäen, jotta palvelut alueella saataisiin turvattua.

– Työpaikat ovat meille tärkeitä ja elinkeinoelämässä onkin tapahtunut paljon ja yritykset ovat investoineet. Tuulivoimarakentamisen käynnistyminen on lisäksi varmistumassa. Silti talouden tasapainottamistoimeniteitä tulee edelleen jatkaa, sillä haasteita riittää.

Samalla linjalla on myös kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Joensuu, joka kiitti sitä miten hyvin palvelutuotanto on haastavissa olosuhteissa toiminut.

Ylijäämäinen tilinpäätös on tässä kohtaa hyvä asia, joka nostaa taseen ylijäämän seitsemään miljoonaan, mutta varaa pitääkin olla koska koronan jälkihoito tulee varmasti maksamaan.

– Myös tuleva sote haastaa meitä, sillä haluamme säilyttää palvelut Alajärvellä.


Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliViisi uutta tartuntaa
Seuraava artikkeliEtsivää nuorisotyötä nuorten ehdoilla