11.4 C
Alajärvi
tiistai 26.9.2023
spot_img
MAINOS
Alajärven Optiikan syyshulinat-mainos

Alajärven kalastuskunta vetoaa kaupunkiin järven säännöstelyn muuttamiseksi

Alajärven yhteisen kalaveden osakaskunta, eli Alajärven kalastuskunta, on tänään jättänyt Alajärven kaupungille vetoomuksen, jolla toivotaan olevan vaikutusta Alajärven huonontuneeseen tilanteeseen.

Alajärven yhteisen kalaveden osakaskunta eli Alajärven kalastuskunta pyytää vetoomuksessaan kaupungin viranhaltijoita, luottamushenkilöitä sekä -toimielimiä reagoimaan tähän yhteisesti tärkeään asiaan.

Kalastuskunnan mukaan Alajärvestä juoksutetaan talvisin aivan liian paljon vettä. Tällä vuosittaisella liikatyhjentämisellä on lukuisia haittoja, jotka ovat muuttumassa kohtalokkaiksi ja peruuttamattomiksi.

MAINOS

Haitoista nostetaan esille muun muassa se, että veden pinnan liikalasku uhkaa kalojen elinoloja.
Alajärven kalastuskunta on istuttanut Alajärveen vuosittain tuhansilla euroilla kaloja järven hyvinvoinnin ja kaikkien kuntalaisten kalastusmahdollisuuksien kehittämiseksi.

Esimerkiksi vuosina 2017-2020 kalaa on istutettu yhteensä yli 12000 eurolla. Tämä työ uhkaa mennä hukkaan, sillä järven vedenpinnan liiallisesta laskemisesta johtuen kalat eivät selviydy talvesta.

Talvisin vesi nousee Alajärven jäälle. Se estää järven virkistyskäytön. Esimerkiksi kaupunki ei ole pystynyt tekemään kuntalaisilleen järven ympäri kiertävää latua useisiin vuosiin. Järven käyttäminen on tämän seurauksena muuttunut lähes mahdottomaksi muiltakin osin, sillä vesi jäällä estää myös retkiluisteluratojen teon, talvikalastuksen ja muun retkeilyn jäällä.

Nk. kevätkuoppa eli tilan tekeminen sulamisvesille ei ole kalastuskunnan mielestä enää tarpeellista. Talvet eivät ole yhtä lumisia kuin ennen ja lisäksi Alajärveä säätelevä pato on hyvin tehokas ja pystyy muuttamaan järven vedenpinnan korkeutta hyvin lyhyellä aikataululla.

Näin ollen tulvariskiä ei pääse syntymään, vaikka kevätkuoppa pienennettäisiin tai jopa poistettaisiin kokonaan.

Alajärven kalastuskunta hoitokalastaa vuosittain yli 20000 kiloa roskakalaa kalakannan laadun parantamiseksi. Hoitokalastus estää kalakannan kääpiöitymisen sekä järven rehevöitymisen ja on siksi ensiarvoisen tärkeää sekä järven, kaupungin että kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta.

Kalastuslain mukaan osakaskunta vastaa osaltaan kalavarojen hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttamisesta sekä kalastuksen järjestämisestä alueellaan.

Kalastuskunta katsoo, että mikäli järven vedenpinnan kohtuuttomaan sääntelyyn ei pystytä puuttumaan, kalastuskunnan työ järven tilan parantamiseksi uhkaa kulua hukkaan.

Alajärven kalastuskunta vetoaakin näistä syistä Alajärven kaupunkiin, että se reagoi asiaan, sillä kalastuskunta uskoo, että kaupungilla on todelliset vaikuttamisen mahdollisuudet sääntelyn muuttamiseen ja järven tilanteen pelastamiseen.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät