1.5 C
Alajärvi
tiistai 23.4.2024
MAINOS

Pumptrack ja esteetön luontopolku saivat rahaa Soinin valtuustolta

Soinin Sisu ry on hakemassa hankerahoitusta uuden lähiliikuntapaikan, pumptrackradan rakentamiseen. Kyseessä on asfaltoitu kumpareinen rata, joka tarjoaa kiinnostavan lähiliikuntapaikan etenkin lapsille ja nuorille.

Rata tulee terveyskeskuksen läheisyyteen kunnan omistamalle maa-alueelle ja kunnanhallitus on jo edellisessä kokouksessa hyväksynyt alueen vastikkeettoman käyttöoikeussopimuksen.

MAINOS

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 161 395,00 euroa, josta EU ja valtio 96837,00 euroa, kuntaraha 24209,25 euroa ja yksityinen rahoitus 40348,75 euroa.

Valtuusto myönsi hankkeelle kuntarahan ja vuoden 2021 talousarvion rahoitusosaan 62000 euroa lisää määrärahaa antolainoihin. Em. toimenpiteiden toteutukseen liittyy ehto, että ne toteutetaan, mikäli Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus myöntää hankkeelle anotun rahoituksen.

Soinin kunnan vuoden 2021 talousarviossa on Esteettömän luontopolun kunnan osuuteen varattu 3920 euroa. Lisäksi taseessa on aikaisemmin hankkeeseen lahjoitettuja varoja 3369,80 euroa, joista on tarkoitus kattaa yksityisen rahan ja vastikkeettoman työn osuus 2700 euroa.

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt Soinin kunnalle tukea hankkeen toteuttamiseen 17010 euroa. Koko hankkeen kustannusarvio on 27000 euroa, josta valtion tuki 17010 euroa, kunnan suora rahoitus hankkeeseen 7290 euroa ja yksityinen raha/vastikkeeton työ 2700 euroa.

Kunnan rahoitusosuus on siis 7290 euroa ja talousarviossa siihen varattiin 3920 euroa. Yksityisistä lahjoituksista jää yksityisen rahan/vastikkeettoman työn jälkeen kunnan osuuteen 670 euroa, mutta lisärahaa tarvitaan 2700 euroa.

Valtuusto päätti kokouksessaan myöntää tarkoitukseen vaaditun summan.

Soinin kunnanvaltuusto merkitsi talouden toteutuman 31.3.2021 tiedokseen. Kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi totesi asian käsittelyn yhteydessä, että tilanne näyttää oikein hyvälle. Verotulojen toteuma on reilusti yli arvion ja valtionosuudet ovat arvion mukaiset.

Päätettiin myydä Lappajärven kunnalle yksitoista Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osaketta 837,67 euron kappalehintaan sillä edellytyksellä, että muutkin kunnat hyväksyvät vastaavat päätökset. Kyseessä on järjestely, jonka avulla Lappajärvi pääsee JPYP:n osakkaaksi.

Soinin kunnan ja KM-Rahti Oy:n välinen kauppakirja hyväksyttiin. Yritys ostaa Soinin kunnalta Yrityslaakson alueelta kaksi tonttia.

Jaakko Keisalalle myönnettiin ero keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valittiin Pekka Kuhmonen. Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Vesa Löytömäki.

Vastaa kyselyyn!

Kokouksen lopussa kunnanjohtaja muistutti käynnissä olevasta kuntalaiskyselystä, joka löytyy mm. Soinin kunnan kotisivuilta.

Vastauksia on jo saatu 97 kappaletta ja aikaa vastata on vielä sunnuntaihin saakka. Vastauksia käytetään kunnan strategian valistelussa, johon mielipidettä on kysytty myös koululaisilta. Valtuusto pohtii asiaa kesäkuussa.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät