-7.3 C
Alajärvi
sunnuntai 21.4.2024
MAINOS

Alajärven kaupungin kunnalliset ilmoitukset Torstai-lehteen

Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen suorittajaksi tilikausille 2021–2023 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt BDO Audiator Oy.

Päätettiin myydä Lappajärven kunnalle kuusi ja Lappajärvellä toimiville erikseen nimettäville yrityksille kolme Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osaketta 837,67 euron kappalehintaan.

MAINOS

Hyväksyttiin Järvi-Pohjanmaan perusturvan talousarvion ylityksen 359636 euroa Alajärven kaupungin osalta.

Arviointikertomus vuodelta 2020 hyväksyttiin keskusteluin. Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti päätökseen pontta, jonka mukaan työhyvinvointikyselyn tulokset tulee käsitellä arviointikertomuksessa esitetyllä tavalla. Ponsiesitys ei kuitenkaan saanut laajaa kannatusta, koska asian katsottiin jo sisältyvän arviointikertomukseen.

Äänestyksessä esitys kaatui selvin luvuin 28-5.

Viime vuoden tilinpäätös ja siihen liittyvät tilintarkastuskertomus hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin. Tilinpäätös on 2065025,21 euroa ylijäämäinen pitkälti valtilta saatujen koronatukien myötä. mMyös henkilöstöraportti viime vuodelta hyväksyttiin.

Tilapalvelupäällikön virka muutettiin kiinteistöpäälliköksi, yleisten alueiden päällikön virka kuntatekniikan päälliköksi, avohuollon palveluvastaavan virka muutettiin hoitotyön johtajaksi ja hoidon ja hoivan palveluvastaavan virka ikäihmisten palvelujohtajan viraksi.

Vastaavan vapaa-aikaohjaajan virka lakkautettiin. Vapaa-aikatoimen hallinnolliset tehtävät yhdistetään kansalaisopiston rehtorin tehtäviin.

Valtuusto hyväksyi edelleen organisaatiomuutosten aiheuttamia määrärahasiirtoja sekä perusturvalautakunnan täydentämisen Vimpelin osalta.

Alajärven kaupungin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan 1.7.2021-30.6.2023 Torstai-lehdessä, joka ainoana täytti kelpoisuusehdot. Kelpoisuusehtona oli mm. se, että lehden peittoprosentin on oltava yli 50 prosenttia Alajärven asuntokunnista.

Päätettiin perustaa Pentti Moision kulttuuriperinnerahasto ja rahastolle hyväksyttiin säännöt.

Lehtimäellä eläneen Pentti Moision kuolinpesästä on Alajärven kaupungille tullut omaisuutta yhteensä 646950,85 euroa. Varat käytetään Nelimarkka-museon ja sen osana olevan Nelimarkka-residenssin kunnostukseen, taiteilija- ja arkkitehtiresidenssitoiminnan edistämiseen, Alajärvellä sijaitsevien Alvar Aallon rakennusperintökohteiden ylläpitoon ja toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen sekä perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueella.

Aiheesta käytettiin useita puheenvuoroja, joissa kannettiin huolta mm. siitä, että rahat sijoitetaan viisaasti, ettei pääoma hupene inflaation vuoksi.

Kokouksen lopussa tehtiin nippu aloitteita. Jaakko Aho kaipasi Kartanontien ja Ikosentien kiireellistä kunnostusta noin 150-200 metrin matkalla tien vaarallisuuden ja huonon kunnon vuoksi.

Sari Palmu toi Keskustan valtuustoryhmän esityksen, jonka mukaan tulee selvittää leasingautojen käyttöönottoa kotihoidon työntekijöille, sekä sen selvittämistä voiko teknisen toimen autoja käyttää kotihoidon vara-autona työntekijän auton ollessa korjattavana.

Kristillisdemokraattien aloitteessa Aino Kanervikkoaho-Kataja vaati pikaisia toimenpiteitä, ettei Paavolan koululle syksyksi kaavaillut kolme esiopetusryhmää ole niin suuria, kuin nyt näyttäisi, yli 22 lasta per ryhmä.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät