25.6 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Lasten ja nuorten mieluisaan ja maksuttomaan harrastamiseen avustusta alueellemme

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 17 miljoonaa euroa 235 kunnalle harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseksi. Avustusta myönnettiin yhteensä 226 hankkeelle.

Avustusten tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Avustuksella mahdollistetaan harrastuksia lukuvuodeksi 2021−2022. Harrastussisältöjä valittaessa kuullaan lasten ja nuorten toiveita.

MAINOS

Harrastamisen Suomen mallissa pyritään lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia harrastusten avulla. Mallin ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat perusopetuksen vuosiluokat 1−9.

Avustusta myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia lisäksi sekä yksityisen että kolmannen sektorin edustajat. Tarkoituksena on mahdollistaa harrastusten järjestämiseksi tiivis yhteistyö kuntien, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien yhteisöjen kesken.

Lasten ja nuorten kuulemisen perusteella laadituissa harrastuslukujärjestyksissä korostuivat erilaiset liikunta-, musiikki-, taide- sekä digitaitoja vahvistavat kerhot. Myös paikalliset erityispiirteet ja harrastusmahdollisuudet näkyivät harrastusvalikoimassa.

Lisäksi harrastusten järjestämisen ohella Harrastamisen Suomen mallissa korostuu etsivä harrastustoiminta, jonka tavoitteena on saattaa harrastusta vaille olevat lapset ja nuoret harrastusten pariin. Kunnat saavat toteuttaa etsivää harrastustoimintaa parhaaksi katsomalla tavalla.

Alueellemme avustuksia tuli seuraavasti. Alajärven kaupungin Het harrastamaan -hankkeelle, jonka toteutusalueena on Alajärvi ja Vimpeli, myönnettiin 100000 euroa.

Hankkeen avulla tarjotaan Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan perusopetuksen oppilaille mahdollisuus osallistua ja tutustua uuteen harrastustoimintaan koulupäivän aikana asuinpaikasta riippumatta.

Toiminta toteutetaan kuntien yhteistyönä ja mukana toteutuksessa on kuntien lisäksi toimintaan valittuja alueen yhdistyksiä ja Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto.

Harrastukset on valittu koulukohtaisten kyselyjen perusteella ja toimintaa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan alueen kaikkien koulujen yhteydessä siten, että tarvittaessa järjestetään lisäkuljetuksia.

Lappajärven kunnan Leipää ja sirkushuveja -hanke sai 23000 euroa. Tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille kohdennettuja ja heidän haluamiaan kerhoja joko ennen koulupäivää, sen aikana tai koulupäivän päätteeksi.

Järjestettävät kerhot toteutetaan toiveiden ja alueen vahvuuksien mukaan. Erityisen toivottaja alueella ovat erilaiset liikunta- ja temppukerhot sekä kotitalous. Uusi alkuvuodesta 2021 käyttöön otettu koulu tarjoaa todella hienot tilat erityisesti juuri kotitalouteen ja pienten oppilaiden sirkus- ja temppukerhoille.

Tärkein yhteistyökumppani hankkeessa on Järvilakeuden kansalaisopisto, jonka kautta saadaan harrastuksiin alansa osaajia vetäjiksi. Kansalaisopisto pystyy myös tarjoamaan harrastuksia koulupäivien aikana.

Soinin kunta sai 18000 euroa hankkeelleen Soinin Suomen malli. Taustalla on soinilaisten lasten ja nuorten harrastustoiveista teetetty kysely. Lasten ja nuorten toiveisiin halutaan vastata järjestämällä toivekerhoja sekä tukemalla jo olemassa olevaa toimintaa.

Erityisesti halutaan panostaa niihin lapsiin ja nuoriin, joille ei ehkä vielä ole löytynyt omaa harrastusta. Lisäksi tavoitteena on, että harrastajat sitoutuvat käymään harrastuksissaan säännöllisesti, joka tukee myös arkielämän struktuuria. Usein harrastuksista jäädään pois hyvin hatarin perustein. Tavoite on yhdistää koulupäivä ja harrastukset sekä tarjota harrastamisesta energiaa elämään.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät