14.2 C
Alajärvi
sunnuntai 24.9.2023
spot_img
MAINOS
Alajärven Optiikan syyshulinat-mainos

Pirkkalanlahden kunnostukseen rahoitusta

Pohjalaismaakunnissa on vuonna 2021 käynnistymässä runsaasti uusia vesistökunnostushankkeita.

Yhteensä on myönnetty tai ollaan myöntämässä rahoitusta yli kolmellekymmenelle hankkeelle virtavesien, järvien ja rannikkovesien tilan ja vesitalouden parantamiseksi runsaan 1,4 miljoonan euron edestä.

Suurin osa hankkeista kohdistuu mataliin rehevöityneisiin järviin. Avustus on keskimäärin noin 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, joten pohjalaismaakunnissa tullaan käyttämään tänä vuonna alkaviin vesistöjen kunnostushankkeisiin lähes kolme miljoonaa euroa.

MAINOS

Ympäristöministeriön kautta tulevasta vesien- ja merenhoidon edistämisrahasta on pohjalaismaakunnissa tänä vuonna myönnetty tai myönnetään avustusta 11 hankkeelle yhteensä 410000 euroa.

Suurimmat avustuksen saajat ovat Sahakosken kunnostus- ja kalatiehanke Kauhajoella 108000 euroa ja Kortesjärven Saarijärven kunnostuksen ensimmäinen vaihe Kauhavalla 75000 euroa.

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta on tähän mennessä myönnetty tai myönnetään avustusta 16 hankkeelle yhteensä 612000 euroa.

Selvästi suurin avustus (328000 euroa) on myönnetty Alavuden kaupungille Pahajoen kunnostustoimiin. Pahajoen ekologista tilaa edistetään vuosina 2021–22 valuma-aluetoimenpiteillä ja virtavesikunnostuksilla sekä poistamalla vesieliöille haitallisia vaellusesteitä.

Tehostamisohjelman avustuksia saavat myös mm. Evijärven kunnostus (jatkohanke) 60000 euroa ja Ähtärinjärven kunnostus 52000 euroa.

Myös rannikkovesien kunnostuksia tai kunnostusten suunnittelua saadaan tänä vuonna käyntiin. Storfjärdenin (Pedersöre) kunnostuksen suunnitteluun on myönnetty 33000 euroa ja Kruunupyynjoen suiston alueen veden virtauksen parantamiseen Kuteruddenin alueella 18000 euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön kautta tulevasta vesi- ja kalatalouden edistämisrahasta on myönnetty avustusta neljälle hankkeelle runsaat 260000 euroa.

Suurimman avustuksen (100000 euroa) on saanut Alajärven Pirkkalanlahden kunnostus. Maalahdenjoen suiston tulvasuojausta ja Seinäjoen vähävetisen uoman kunnostusta (Kruutikoski ja Vuorikoski) avustetaan hieman pienemmällä summalla.

Kalajaisjärven kunnostus Ilmajoella odottaa lupapäätöstä ja sille on varattu rahoitusta noin 140000 euroa.

Pohjalaismaakunnissa on tänä vuonna käynnistymässä vesistöhankkeita melko tasaisesti kaikissa maakunnissa ja rahoitettavien hankkeiden joukossa on myös useita rannikkovesikohteita.

Rannikkovesien kunnostukset on koettu haasteellisiksi, joten alkavista hankkeista ja erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista saadaan arvokasta uutta tietoa.

Avustettavissa hankkeissa on myös kiinnitetty huomiota valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentämiseen, joka edistää vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

Vesistöjen kunnostustoimet ovat tärkeä osa sitä keinovalikoimaa, jolla tähdätään pohjalaismaakuntien pintavesien tilan paranemiseen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät