-5.8 C
Alajärvi
tiistai 16.4.2024
MAINOS

Villikissapopulaatioiden hallitsemiseen ohje aluehallintovirastolta

Aluehallintovirasto on julkaissut toimintaohjeen villikissapopulaatioiden hävittämisestä. Ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää käytäntöjä ja antaa ohjeistusta villikissapopulaatioiden hoitamisessa.

Toimintaohjeessa kerrotaan villiintyneiden kissapopulaatioiden aiheuttamista ongelmista sekä paikallisten viranomaisten ja kolmannen sektorin yhteistyöverkostojen rooleista niiden hävittämisessä.

MAINOS

Siinä kerrotaan myös hallintomenettelyistä silloin, kun kissapopulaation omistaja on tiedossa tai kun omistaja ei ole tiedossa.

Villikissapopulaatio

Villikissapopulaatiolla tarkoitetaan yleensä ihmisastutuksen ulkopuolella eläviä kissoja, joiden omistajia ei tiedetä. Kun kissat elävät villinä, kukaan ei huolehdi niiden hyvinvoinnista.

Siksi villikissat ovat alttiita tapaturmille, sairauksille, sisäsiittoisuuteen liittyville kehityshäiriöille ja populaatiossa herkästi leviäville taudeille. Ne ovat myös sääolosuhteiden armoilla eikä niiden ruoka ole tarpeeksi ravitsevaa.

Villikissojen hallitsematon lisääntyminen aiheuttaa monia ongelmia kissoille, lisäksi kissat voivat levittää myös tauteja, jotka tarttuvat ihmiseen.

Populaation hallitseminen on usean tahon yhteistyöstä

Villikissapopulaatioiden hallitseminen vaatii yhteistyötä viranomaisten, maanomistajien, paikallisten eläinsuojeluyhdistysten ja metsästysseurojen välillä. Metsästysseurat voivat auttaa viranomaista tai maanomistajaa kissojen kiinniotossa ja lopettamisessa.

Eläinsuojeluyhdistysten roolina on auttaa kissojen kiinniotossa ja hoidossa sekä etsiä uusi koti riittävän terveille ja käsiteltävissä oleville kissoille. Ennen uuteen kotiin luovuttamista tulee varmistua, että kissoilla ei ole tarttuvia tauteja.

Tarpeettoman kärsimyksen ja eläintautiriskin minimoimiseksi villikissojen lopettaminen on monesti ainoa vaihtoehto. Viranomaisen tehtävä on ohjeistaa ja valvoa, että hävittämisessä toimitaan lain mukaisesti.

Kun villikissapopulaatiota ryhdytään hävittämään loukuttamalla, on tärkeää tiedottaa asiasta lähialueen eläintenomistajille esimerkiksi lehdissä, sosiaalisessa mediassa, esitteissä ja kunnan nettisivuilla. Näin kotikissat eivät joudu vahingossa loukkuihin.

Ulkoilevat kotikissat on syytä kastroida tai steriloida sekä tunnistusmerkitä. Tunnistusmerkintä tulee ilmoittaa myös esimerkiksi kissaliiton ylläpitämään tietokantaan, jotta kadonneet kissat saadaan palautettua kotiinsa.

Aluehallintovirasto ohjaa kuntia eläinlääkäripalvelujen järjestämisessä ja valvoo eläinten terveyttä ja hyvinvointia eläinlääkintähuoltolain mukaisesti.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tekemä Kissapopulaation hävittämisen hallintomenettely kunnallisessa viranomaisessa -toimintaohje löytyy verkkosivulta avi.fi/julkaisut.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät