Ikäihmisten palveluohjaus siirtyy KuusSoten tuotettavaksi

Mainos[adrotate banner="3"]

Ikäihmisten palveluohjausohjaus Kuusiokuntien alueella on siirtynyt 1.6. Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän palveluksi.

Aikaisemmin tämä oli Kuusiolinna Terveys Oy:n palveluna, joka toimi kuntien ikätoreilla. Kuntalaisen näkökulmasta tämä tarkoittaa yhteydenottoa uusiin henkilöihin, jos tarvitaan tietoa palveluista, haetaan kotihoitoa, asumispalvelua tai omaishoitoon liittyvissä asioissa.

MAINOS

KuusSotessa asiakasohjaajina ovat aloittaneet Sari Haveri, Annette Hietala ja Jenni Peltonen.

Asiakasohjaajat toimivat palveluohjauksessa kaikkien Kuusiokuntien alueella. Asiakasohjaajien tiedot löytyvät Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän verkkosivuilta osoitteesta kuussote.fi.

Muutoksen myötä jatkossa palveluohjaajaa ei tavoita aiempaan tapaan kuntien ikätoreilta. Ikätoreilla toimii, kuitenkin jatkossakin muita matalan kynnyksen palveluita, kuten muistihoitajan, muistikoordinaattorin ja geriatrin vastaanotto sekä muistikuntoutus.

Ikätorit järjestävät myös muita ikäihmisten kohtaamisia. Aiemmin palveluohjaajina toimineet jatkavat edelleen Kuusiolinna Terveys Oy:ssä muissa ikäihmisille suunnatuissa palveluissa.

Muutos perustuu valtakunnallisiin täsmentyneisiin viranomaisvaatimuksiin. Aluehallintovirasto on edellyttänyt, että palveluihin ohjaus on viranomaisen vastuulla. Kuusiokunnissa sosiaali- ja terveyspalveluiden viranomaistyöstä vastaa KuusSote.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä päättää palvelujen myöntämisperusteet ja sen mukaisesti myös palveluun ohjautumisen perusteet. Kuusiolinna puolestaan tuottaa palveluita. Muilta osin ikäihmisten palvelut jatkuvat aiempaan tapaan.

– Lainsäädännön ja ohjeistuksen tarkennettua, oli tarpeen tehdä muutos, jossa julkista valtaa käytetään vain viranomaisten toimesta. Hyvä yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken kuitenkin jatkuu ja toimintaa edelleen kehitetään, kertoo kuntayhtymän johtaja Juha Tiainen Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymästä.

– Siirto on toteutettu hyvässä yhteistyössä KuusSoten ja Kuusiolinnan kesken. Siihen on liittynyt melko paljon käytänteitä, joita on ratkottu yhteistyössä, kertoo Kuusiolinna Terveys Oy:n toimitusjohtaja Juha Viitasaari.

MAINOS
Edellinen artikkeliAmanda Tuomelasta Järviseudun mestari!
Seuraava artikkeliVakkamestari Jalo Ranta-ahon tarina nivoo yhteen Paalijärven kylän menneisyyttä