-3.7 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Vimpelin kirjastoon poikkeusaukiolot sisäilmaongelmien vuoksi

Vimpelin kirjastossa on tehty kattavat rakennetutkimukset, joita käsiteltiin sisäilmatyöryhmässä 23.6. Sisäilmatyöryhmä suositteli kirjaston toiminnan jatkamista omatoimikirjastona. Henkilökunta palvelee vain rajoitetusti.

Polygonin tiloissa tekemässä tutkimuksessa kellarin osalta todetaan, että tiloissa tapahtuneen viemärivuodon seurauksena kellarin rakenteita on kastunut, likaantunut ja vaurioitunut. Viemärivuodosta aiheutuneet vahingot ovat korjaamatta ja niistä aiheutuu sisäilmaan epäpuhtauksia.

MAINOS

Myös muualla kellaritiloissa todettiin paikallisesti viitteitä poikkeavasta kosteudesta rakenteissa. Jotkut alueet sijaitsivat viemäriputkien läheisyydessä, mikä voi viitata putkivuotoihin rakenteiden sisällä.

Tämän lisäksi uuden osan ulkoseinärakenteen sisälle pääsee sadevettä ikkunarakenteiden kautta sekä todennäköisesti myös julkisivuverhouksena olevien peltikasettien liitoksista.

Erityisesti vanhan ja uuden rakennuksen osien liittymäkohdassa katolta tuleva vesi aiheuttaa muita alueita suuremman kosteusrasituksen ulkoseinärakenteille, myös vanhan osan rakenteille. Ulkoseinärakenteen sisälle päässyt kosteus on aiheuttanut mikrobivaurioita uuden osan ulkoseinärakenteille.

Myös vanhan osan ulkoseinän eristeissä todettiin mikrobivaurioita. Muuratun ulkokuoren epätiiveyskohdista ja ikkunaliittymistä pääsee vettä lämmöneristeisiin.

Yläpohjarakenteiden osalta vanhan osan vesikatteen alapuolisessa tilassa oli kosteusvaurioita, jotka ovat aiheutuneet vesikatteen vuodoista ja ilman kosteuden tiivistymisestä kylmien rakenteiden pinnoille.

Uuden osan aluskatteen ja vesikatteen välissä on puutteellinen tuuletus, mistä syystä vesikatteen aluslaudoituksessa on kosteusvaurioita.

Ilmanvaihdosta todettiin, että ilmanvaihtokoneen sisällä oli epäpuhtauksia ja suodattimesta tapahtuu ohivirtausta.

Infopisteen työskentelytilassa on pelkkiä poistoilmaventtiilejä ja tuloilmaventtiilit ovat aulatilassa työskentelytilan ulkopuolella, jolloin ilman jako ei toteudu optimaalisesti.

Tutkitut tilat olivat ulkoilmaan nähden selvästi alipaineisempia tilojen käytön aikana, kello 7-20 välisenä aikana, kuin tilojen käyttöajan ulkopuolella.

Sisäilman hiilidioksidipitoisuus ei ylitä asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa, joten sen perusteella tilojen ilmamäärät ovat riittävät. Sisäilman suhteellinen kosteus tutkituissa tiloissa vaihteli välillä 14-46 prosenttia. Sisäilman kosteus oli melko alhainen.

Sisäilman mineraalikuitupitoisuus oli alle määritysrajan, vaikka tuloilmakanavissa oli runsaasti mineraalivillakuituja.

Toisen kerroksen wc-tilassa todettiin vesivahinko, jossa lattiarakenne on kastunut. Vauriojäljistä päätellen vesivahingon vaurioita ei ole korjattu. Siivoushuoneessa pintarakenteet olivat tutkimushetkellä kuivia.

Raportin yhteenvedossa sanotaan, että kirjaston sisäilman laatuun vaikuttaa useampi eri tekijä, kuten alipaineisuus, rakenteiden ilmavuodot ja rakenteissa olevat kosteusvauriot. Rakennusta tulee käsitellä kokoisvaltaisesti rakenteet ja olosuhteet huomioiden korjaussuunnitelmaa tehdessä.

Kirjaston tiloissa suoritetaan työterveyskäynti heinäkuun alussa. Kirjaston tiloihin tehdään ylipaineistus ja ilmanpuhdistimien käyttöä jatketaan. Jatkotoimenpiteet tarkentuvat elokuussa.

Kirjaston toimintaa jatketaan omatoimikirjastona heinä- ja elokuun ajan, jolloin henkilökunta suorittaa vain välttämättömän kokoelman hoidon.

Kirjastossa on näin ollen poikkeavat aukioloajat 5.7.- 31.8. Omatoimikirjasto palvelee joka päivä kello 7-21. Henkilökunta on paikalla keskiviikkoisin kello 10-15.

Asiakkaat voivat ottaa keskiviikkoisin yhteyttä numeroon 06 2412 6480, muina aikoina numeroon 06 2412 2410 tai sähköpostilla vimpelin.kirjasto@alajarvi.fi.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät