-0.1 C
Alajärvi
torstai 29.2.2024
MAINOS

Ennakkotiedote: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle kokoontumisrajoitukset 13.8. alkaen

Epidemiatilanne Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on heikentynyt merkittävästi ja alue on edelleen kiihtymisvaiheessa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tartuntatautilain 58 pykälän nojalla määräystä kokoontumisrajoituksista koko sairaanhoitopiirin alueelle. Päätös julkaistaan torstaina 12.8. ja määräys on voimassa 13.8.–9.9.

MAINOS

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki suosittelee kokoontumisrajoituksia alueelle.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeva kokoontumisrajoitus

Tulevan aluehallintoviraston päätöksen mukaan yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää ilman rajoituksia, jos osallistujamäärä on enintään kymmenen henkilöä sisätiloissa ja enintään 50 henkilöä rajatuissa ulkotiloissa.

Suurempiakin tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5. antamaa ohjetta. Ohje täydentää suoraan tartuntatautilain 58 c pykälän velvoitteita.

Mitä THL/OKM:n ohjeen noudattaminen käytännössä tarkoittaa? Osa alla kerrotusta on voimassa myös suoraan tartuntatautilain väliaikaisen 58 c pykälän nojalla:

Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjän pitää järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.

Tämä ei edellytä tietyn metrimääräisen turvavälin jatkuvaa ylläpitoa vaan järjestelyitä, joissa esim. 1) osallistujilla on omat paikat, 2) pitkien jonojen syntyä ehkäistään osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin, 3) ruuhkaa vältetään teippausten, köysitysten ja järjestyksenvalvojien avulla ja/tai aukioloa tai toiminnan rytmitystä säätelemällä.

Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjä voi suositella kaikille vähintään 12-vuotiaille osallistujille/asiakkaille maskin käyttöä kuitenkin huomioiden sen, että terveyteen liittyvät syyt voivat joillakin henkilöillä estää maskin käytön.

Yksityinen tapahtumanjärjestäjä voi myös edellyttää asiakkailtaan maskin käyttöä

Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään
Aluehallintovirasto voi tehdä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä.

Aluehallintovirasto seuraa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät