Kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle

Mainos[adrotate banner="3"]

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle.

Määräys on voimassa 13.8.–9.9.2021. Osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi järjestää noudattamalla OKM:n ja THL:n 31.5.2021 annettua ohjetta.

MAINOS

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki totesi kokouksessaan 9.8., että Etelä-Pohjanmaan koronatilanne on heikentynyt merkittävästi ja sairaanhoitopiirin alue jatkaa kiihtymisvaiheessa.

Viime viikolla sairaanhoitopiirin alueella todettiin 71 uutta koronavirustartuntaa, mikä on suurin luku koko tähänastisen pandemian aikana. Tartuntojen kokonaismäärä on 1090. Suurin osa tartunnoista tulee nyt yökerhoista, pubeista, festareilta, juhlista, ravintoloista ja kesälomamatkoilta.

Lisäksi tartuntoja tulee perheenjäseniltä tai muista sosiaalista kontakteista ja vähäinen määrä ulkomailta. Karanteeniin määrättiin viime viikolla satoja ja joukkoaltistumisia on ollut merkittävän paljon (linkki Nyrkin 9.8.2021 tiedotteeseen).

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä 5.8.–11.8.2021 saatujen tietojen mukaan sairaanhoitopiirin alueella koronan ilmaantuvuus on mainitun ajanjakson aikana noussut tasolta 40,3 / 100 000 /14 vrk lukemaan 65,8 /100 000 / 14 vrk.

Tällä hetkellä tartuntoja saadaan perhepiirin jatkotartuntojen lisäksi tapahtumista, kokoontumisista ja ravintoloista. Positiivisten löydösten osuus virustesteistä on ollut viikon aikana noin 2,3 %, ja jäljittämättömiä tartuntoja ja niihin liittyviä ketjuja on todettu noin 7 %:ssa tapauksista.

Epäselvien tartuntaketjujen osuus on noususuuntainen, ja terveydenhuolto kuormittuu voimakkaasti lisääntyneen testaus- ja jäljitystoiminnan myötä. Myös tartuntojen ilmaantuvuus näyttää edelleen olevan nousussa.

Sairaalahoidossa Covid-19-potilaita on 11.8.2021 ollut kaksi, ja sairastuneissa on myös yli 50-vuotiaita, minkä vuoksi sairaalakuormituksen odotetaan kasvavan. Sairaanhoitopiiri on 5.8.2021 esittänyt aluehallintovirastolle pyynnön harkita kiihtymisvaiheen kokoontumisrajoituksia sairaanhoitopiirin alueelle.

Kuultuaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä ja alueellista yhteistyöryhmää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto näkee välttämättömäksi asettaa rajoituksia alueelle epidemian leviämisen estämiseksi. Terveydenhuollon kantokyvyn lisäksi rajoituksilla halutaan turvata myös koulujen alkua ja erityisesti perusopetuksen toteuttamista lähiopetuksena.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeva kokoontumisrajoitus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen mukaan yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää ilman rajoituksia, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä sisätiloissa, ja enintään 50 henkilöä rajatuissa ulkotiloissa.

Suurempiakin tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta. Ohje täydentää suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteita.

THL/OKM:n ohjeen noudattaminen tarkoittaa käytännössä:

Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjän pitää järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista (tämä ei edellytä tietyn metrimääräisen turvavälin jatkuvaa ylläpitoa vaan järjestelyitä, joissa esim. 1) osallistujilla on omat paikat, 2) pitkien jonojen syntyä ehkäistään osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin, 3) ruuhkaa vältetään teippausten, köysitysten ja järjestyksenvalvojien avulla ja/tai aukioloa tai toiminnan rytmitystä säätelemällä.)

Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjä voi suositella tai edellyttää kaikille maskin käyttöä kuitenkin huomioiden sen, että terveyteen liittyvät syyt voivat joillakin henkilöillä estää maskin käytön.

Kasvomaskisuosituksen tulisi koskea ensi sijassa 12-vuotiaille täyttäneitä.

Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Osa yllä kerrotuista kohdista on voimassa myös suoraan tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 c nojalla.

MAINOS
Edellinen artikkeliTHL suosittelee koronarokotusta raskaana oleville – viruksen deltamuunnos on kasvattanut vakavan taudin riskiä odottavilla
Seuraava artikkeliPintavesi yhä 19 asteista Lappajärvessä