2.3 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Varhainen tuki ehkäisee myös sateenkaari-ihmisten itsemurhia

Tänään vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. Ihmisoikeusjärjestö Seta muistuttaa. että sateenkaari-ihmisten itsemurhat ovat estettävissä ja itsetuhoisiin ajatuksiin on saatavilla apua.

Yhä useampi sateenkaari-ihminen voi elää koko elämänsä avoimesti omana itsenään ilman pelkoa siitä, että joutuu salaamaan itsensä. Silti vielä nykyään sateenkaari-ihmisten mielenterveyttä heikentävät syrjintä ja häirintä, vihapuhe ja kielteiset asenteet sekä vähemmistöstressi. Esimerkiksi eheyttämispyrkimykset synnyttävät riskin vakaville mielenterveysongelmille.

MAINOS

Arvostava ilmapiiri auttaa

Suojaavia tekijöitä kaikkien sateenkaari-ihmisten kohdalla ovat hyväksyvä ja kunkin itsemäärittelyä kunnioittava ja arvostava ilmapiiri sekä sateenkaari-ihmisten näkyvyys yhteiskunnassa. Seta peräänkuuluttaa yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia vahvistavia kohdennettuja toimenpiteitä, kuten sateenkaariosaamista mielenterveyspalveluihin.

Transihmisten hyvinvointia tukee mahdollisuus sukupuolta vahvistaviin hoitoihin, riittävän varhain saatu tuki sekä mahdollisuudet tulla nähdyksi omassa oikeassa sukupuolessaan sekä itse valitun nimen käyttäminen. Lisäksi tärkeää on juridisen sukupuolen vahvistaminen. Koska erityisesti transnuorilla on kohonnut riski itsetuhoisuudelle, tulee nämä mahdollistaa myös heille.
– Itsetuhoisuus ei ole yksilön sisäinen asia, vaan siihen vaikuttaa koko kasvuympäristö ja sateenkaari-ihmisiin kohdistuva syrjintä, homo- ja transfobia sekä yhteiskunnan kielteiset asenteet. Jokainen voi vaikuttaa turvallisen ympäristön luomiseen, jossa sateenkaarilasten ja -nuorten elämä nähdään arvokkaana ja sitä suojellaan, sanoo Setan nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija Lotte Telakivi.

Perheen ja ympäristön tärkeä tuki

Sateenkaarinuorten kohdalla perheen tuki ja tukipalvelut vanhemmille sekä turvallinen kouluympäristö ja osallisuuden kokemukset suojaavat nuoria. Seta vaatii ylipäätään sateenkaari-ihmisiin kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten poistamista sekä tehokasta sateenkaari-ihmisiä suojaavien lakien toimeenpanoa ja puuttumista vihapuheeseen.
– Tarvitsemme yhteiskunnallisen ilmapiirin, jossa ketään ei väheksytä ja mitätöidä seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun tai kehon sukupuolitettujen piirteiden perusteella. Kaikenikäisten sateenkaari-ihmisten tulee voida elää omanlaistaan elämää ja nähdä tulevaisuutensa täynnä myönteisiä mahdollisuuksia, Telakivi painottaa.

Sateenkaari-ihmiset ovat löytäneet vuosikymmenien aikana erilaisia keinoja selviytyä hetero- ja sukupuolinormatiivisessa yhteiskunnassa. Sateenkaariyhteisöt – Seta mukaan lukien – ovat tarjonneet jo 50 vuoden ajan turvallisia tiloja, hyväksyntää ja omia psykososiaalisia tukipalveluita, jotta mahdollisimman moni on voinut elää omannäköistään elämää. Tänään nämä tahot tuottavat tietoa ja tarjoavat osaamistaan sekä koulutusta muiden toimijoiden, kuten sote-palveluiden, käyttöön.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät