Eteläpohjalaiset mukaan GERDA-tutkimukseen

Mainos[adrotate banner="3"]

Kaikkiaan 13 000 eteläpohjalaista ikäihmistä saa lähiaikoina kyselylomakkeen, jonka avulla kartoitetaan yli 65-vuotiaiden osallisuutta, aktiivisuutta ja hyvinvoinnin tilaa sekä koronan vaikutusta näihin. Samalla halutaan arvioida muutoksia palvelutarpeessa. GERDA-tutkimus on rajat ylittävä monitieteinen yhteistyöhanke, jonka loppuraportissa keskitytään erityisesti koronan vaikutuksiin kohderyhmän hyvinvoinnissa.

Kysely suunnataan vuosina 1930, 1935, 1940, 1945 ja 1950 syntyneille. Tavoitteena on kartoittaa yli 65-vuotiaiden henkilöiden osallisuutta, aktiivisuutta hyvinvoinnin tilaa, koronan vaikutuksia näihin sekä arvioidaan muutoksia palveluntarpeissa.

MAINOS

GERDA on rajat ylittävä monitieteinen tutkimusyhteistyöhanke, jossa ovat mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkeshögskola Novia, Uumajan yliopisto ja Högskolan på Åland. Etelä-Pohjanmaan liitto rahoittaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön toteuttaman, Etelä-Pohjanmaan alueella tehtävän kyselyn.

Tulosten perusteella voidaan tarvittavia toimenpiteitä kohdentaa oikein ja kehittää palveluntarjoajien palvelukokonaisuuksia tai toimintatapoja ihmisten tarpeiden mukaisesti koronan vaikutuksia minimoiden. Tulosten avulla palveluntarjoajat voivat paremmin kohdentaa palvelujaan. Toimenpiteillä voidaan vahvistaa alueellista resilienssiä eli kykyä sietää vastoinkäymisiä tukemalla ikääntyneiden ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä edistämällä turvallista kotona asumista. Aineistosta laaditaan useita julkaisuja. Etelä-Pohjanmaan alueelle laaditaan myös raportti, jossa keskitytään erityisesti koronan vaikutuksiin kohdejoukon hyvinvoinnissa.

Jatkossa aineisto on hyödynnettävissä monissa erilaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä.

MAINOS
Edellinen artikkeliPiispantarkastuksessa arvioidaan Alajärven seurakunnan tilaa
Seuraava artikkeliPiispa Simo Peura kehottaa seurakuntia miettimään itsenäisyyden merkitystä