13.8 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Alajärven seurakunnalle myönteistä palautetta

Alajärven seurakunnassa perjantaina alkanut piispantarkastus päättyi sunnuntaina piispantarkastuksen päätösmessuun Gabrielin kirkossa. Alajärven seurakunta sai loppupuheenvuoroissa ruusuja risujen sijaan ja muutamalla kehitysidealla höystettynä.

Lokakuun viimeinen päivä ja viimeinen sunnuntai on23. sunnuntai helluntaista. Sunnuntain sisältönä jumalanpalveluksissa on anteeksiantamus ja siitä avautuva anteeksiantamus. Piispa Simo Peuran saarnassa toistuivat anteeksipyyntö, anteeksianto ja anteeksi saaminen. Piispanmessuun oli saapunut noin 200 seurakuntalaista.

MAINOS

Vapaaehtoisten voima

Varsinaisen piispanmessun jälkeen kuultiin seurakunnan tilaa koskevat lausunnot. Hiippakunnan pappisasessori, Äänekosken kirkkoherra Elina Tourunen iloitsi omassa osuudessaan siitä, miten runsain määrin seurakuntalaiset ovat mukana vapaaehtoistyössä, suunnittelemassa ja toteuttamassa työtä yhdessä työntekijöiden kanssa – kuten piispanmessussa tekstinlukijat, esirukoilijat, kuorolaiset ja muissa tehtävissä toimineet.
– Kutsukaa edelleen yhä rohkeasti uusia tähän Jumalan kansan perheväen yhteyteen: kylätoimikuntia, järjestöjä, harrastepiirejä, laulajia ja soittajia. Monenlaiset tiimit ja pienryhmät tarjoavat mahdollisuuden tulla yhteen, suunnitella ja toteuttaa tapahtumia, jakaa elämän kysymyksiä, rukoilla ja lukea Raamattua.

Alajärven Gabrielin kirkossa vietettiin sunnuntaina piispanmessua ja kuultiin loppulausunnot. Piispa Simo Peuran ja muiden tarkastusta tehneiden mukaan Alajärven seurakunta on hyvin hoidettu seurakunta.

Tourunen nosti esiin, miten Alajärven seurakunnan viestinnässä on rohkeasti otettu käyttöön uudet sähköisen viestinnän menetelmät. Piispanmessu striimattiin suorana sekä seurakunnan YouTube-kanavalla että Facebookissa, joista piispanmessu on myös katsottavissa jälkikäteen.
– Sähköisten viestimien rinnalle kaivataan edelleen myös paperisia tiedotteita. Kuitenkin paras viestin välittäjä on ihminen toiselle ihmiselle, mietti Tourunen.

Talous tasapainossa

Alajärven seurakunnassa on jäsenmäärä laskenut kymmenen viime vuoden aikana 1 300 hengellä, mikä on paljon. Seurakunnan talous on kuitenkin tasapainossa. Ylijäämää on syntynyt ja sitä on taseessa 2,4 miljoonan euron verran.
– Verotulot ovat kuitenkin laskemassa. Samaan aikaan henkilöstökulut kasvavat. Tästä on seurauksena, että toimintamenoihin voidaan kohdentaa vähemmän varoja kuin aikaisemmin.

Seurakunnan henkilöstösuunnitelman kohdalta tarkastajat toivovat pientä kehittämistä. Henkilöstösuunnitelmassa on huomioitu se, milloin viranhaltijat mahdollisesti eläköityvät. Suunnitelmaa voisi täydentää sillä, että samalla pidettäisiin esillä toiminnan tarpeita ja tehtäisiin johtopäätöksiä siitä, kuinka virkoja avataan miltäkin osin ja täytetään: mistä viroista pidetään – ja millä määrällä – kiinni.
– Tämä on tarpeellista myös sen vuoksi, että seuraavan viiden vuoden aikana jäsenmäärä tulee edelleen vähenemään. Siihen ei vaikuta kirkosta eroaminen kovinkaan paljon. Suurin syy on paikkakunnalta tapahtuva poismuutto.

Henkilöstölle ja hallinnolle kiitosta

Alajärven seurakunnassa on luovuttu – kuten piispan mukaan pitääkin – johtokunnista ja tilalle on tulleet toimintaryhmät. Toimintaryhmien toiminnassa on edelleen hallinnollisia piirteitä, kun niiden tulisi olla luonteeltaan toiminnallisia ja toimintaa tukevia.
– Tässä muutosprosessissa on syytä edetä määrätietoisesti, kannusti Simo Peura.

Seurakunnan hallinto toimii Alajärvellä hyvin. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö on toimivaa ja niiden välillä vallitsee molemminpuolinen luottamus. Kirkkoherra, talouspäällikkö ja johtavat luottamushenkilöt pystyvät tarkastajien mukaan välittömään vuorovaikutukseen ja siltä pohjalta yhdessä viemään seurakuntaa toivottuun suuntaan. Myöskään seurakunnan johtamisesta ei löydetty moitittavaa. Viitisen vuotta kirkkoherrana toiminutta Ari Aurasta luonnehditaan aikaansaavaksi, nopeaksi, asioita huolellisesti eritteleväksi. Aurasen toiminta asessorina ja lääninrovastina osoittaa sen, että häntä kohtaan on koettu vahvaa luottamusta myös hiippakunnan papiston keskuudessa. Kirkkoherran työparina on Tuula Luoma, jolla on 13 vuoden kokemus talouspäällikön tehtävistä. Tarkastajien mukaan Aurasen ja Luoman yhteistyö toimii hyvin.
– Kokonaisuutena voidaan sanoa, että Alajärvi on erittäin hyvin hoidettu seurakunta. Kun elämme koronan keskellä varsin vaikeaa aikaa, voidaan tästä seurakunnasta sanoa, että herää toivo siitä, että ihmiset palaavat takaisin jumalanpalvelukseen. 200 ihmistä yhdessä koolla Alajärven kirkossa näinä korona-aikoina on iso määrä. Tulkaa vastekin messuun. Yhdessä eteenpäin on hyvä visio seurakunnalle.

Simo Peura totesi loppuyhteenvetona, että Alajärvellä halutaan tehdä asioita hyvin, päättäväisesti ja viedä ne päätökseen.
– Tämä oli minun viimeinen piispantarkastukseni ja loppupuheenvuoro. On tässä vähän helpotuksen tunnetta, mutta myös haikeutta. Hyvä Jumala teitä alajärvisiä siunatkoon ja kiitos kuluneista yhteistyövuosista.

Piispan vilpittömät sanat saivat kirkkoväen puhkeamaan suosionosoituksiin.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät