Valkealampi maakunnan suosituimpien ulkoilualueiden joukossa

Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan suosituin virkistys- ja ulkoilualue on Seinäjoen Jouppilan vuoren ja Kyrkösjärven ympäristö, mikä ilmenee Etelä-Pohjanmaan liiton tekemästä kyselystä.

Tuoreessa kyselyssä alue saa kiitosta niin kävelijöiltä, pyöräilijöiltä kuin hiihtäjiltäkin, ja kehuja keräävät erityisesti alueen luonto sekä vaihtelevat ja eripituiset reitistöt.

MAINOS

Alueen monipuolisuutta kuvastavat lisäksi kyselyssä paljon mainintoja keränneet uimaranta, kuntoportaat, melontamahdollisuudet, laavut sekä lapsille suunnatut ja esteettömät reitit.

Suosituimpia alueita kuvaavia karttavastauksia täydentäneet kuvailut olivat monipuolisia ja sisälsivät runsaasti niin kehuja kuin kehittämisehdotuksiakin.

Muita kyselyn mukaan suosittuja ulkoilualueita ja -reittejä maakunnassa ovat esimerkiksi Seinäjoen Paukaneva, Lapuan Simpsiö, Seinäjoen ja Kurikan välinen Ilkan polku, Pohjanmaan Lapiksikin kutsuttu Alajärven Valkealammen alue, Teuvan Parra ja siihen kytkeytyvät reitistöt sekä Suupohjassa sijaitsevat Lauhanvuoren sekä Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistot.

Vastaajat merkitsivät kartalle yhteensä 107 paikkaa, joihin toivottiin uutta virkistysaluetta tai ulkoilureittiä. Eniten uusia virkistysmahdollisuuksia toivottiin Seinäjoen alueelle sekä Seinäjoen ja Lapuan rajalla sijaitsevan Hirvijärven ympäristöön. Tiedot uusien alueiden ja reittien toiveista välitetään eteenpäin alueen kunnille.

Tieto kaikista maakunnan ulkoilumahdollisuuksista halutaan samalle kartalle

Kyselyn yleisten terveisten osiossa Etelä-Pohjanmaan ulkoilumahdollisuudet keräsivät kehuja ja kiitoksia, mutta kehitettävääkin löytyi. Kyselyn mukaan eteläpohjalaisten yleisin toive ulkoilumahdollisuuksiin liittyen on löytää tieto kaikista maakunnan virkistysalueista ja ulkoilureiteistä yhdestä paikasta, esimerkiksi karttapalvelusta tai verkkosivustolta.

Tällä hetkellä tieto maakunnan eri ulkoilualueista ja -reiteistä on koottu hajautuneesti eri paikkoihin. Kuntien myös toivottiin tekevän nykyistä enemmän yhteistyötä reittien suunnittelussa, perustamisessa ja huoltamisessa.

Vastauksista nousi kävelyn, retkeilyn ja hiihtämisen lisäksi esiin viime aikoina suureen suosioon noussut maastopyöräily. Iso osa kommentoijista toivoi maastopyöräilyä varten uusia opastettuja, eri tasoisia ja riittävän pitkiä reittejä.

Samanaikaisesti osa vastaajista moitti maastopyöräilijöiden häiritsevän kävelijöitä ja retkeilijöitä sekä pyöräilyn heikentävän patikointireittien kuntoa. Kyselyn tulokset osoittavat, että maastopyöräilystä on tullut uusi vakiintunut ja suosittu ulkoilumuoto, joka on huomioitava ulkoilualueiden rakentamisessa ja ylläpidossa.

Etelä-Pohjanmaan virkistysalueselvitys valmistuu vuoden 2021 lopussa

Kesäkuussa 2021 kaikilla Etelä-Pohjanmaalla ulkoilevilla oli mahdollisuus kertoa heille tärkeimmistä maakunnassa sijaitsevista ulkoilualueista Etelä-Pohjanmaan liiton toteuttamassa verkkokyselyssä.

Vastaajat merkitsivät heille mieluisimpia ja tärkeimpiä virkistysalueita ja ulkoilureittejä kartalle sekä kertoivat niihin liittyviä mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia.

Kyselyssä sai jättää myös toiveita uusista virkistysalueista ja ulkoilureiteistä sekä ulkoilualueita koskevia yleisiä terveisiä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 412 henkilöä, ja he jättivät kartalle yhteensä 732 suosittuja ja tärkeitä virkistysalueita ja ulkoilureittejä osoittavaa merkintää. Eniten vastaajia kertyi Seinäjoelta (168 kpl) ja vähiten Isojoelta, Kuortaneelta, Lappajärveltä ja Soinista (3 kpl kustakin).

Suurimmat kyselyyn vastanneet ikäryhmät olivat 31–40-vuotiaat sekä 41–50-vuotiaat. Kysyttäessä miten usein vastaajat liikkuvat Etelä-Pohjanmaan virkistysalueilla ja ulkoilureiteillä, yleisin vastaus oli viikoittain (134 kpl).

Virkistysaluekysely toteutettiin osana Etelä-Pohjanmaan virkistysalueselvitystä, jonka on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa. Selvitys on yksi tulevan Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavan uudistustyön taustaselvityksistä.

Uudistus käynnistyy virallisesti joulukuussa 2021 ja työn osana maakuntakaavaan päivitetään myös maakunnallisesti merkittävät virkistysalueet.

MAINOS
Edellinen artikkeliJärvi-Pohjanmaa haluaa rokotekattavuudeltaan maakunnan parhaaksi alueeksi!
Seuraava artikkeliEtelä-Pohjanmaa jatkaa leviämisvaiheessa – sairaalahoidossa jopa 7 -vuotias