OP Alajärven edustajiston vaalien äänestys on alkanut – ehdokkaat yhdellä listalla

Alajärven Osuuspankin pankinjohtaja Markku Pelkonen ja toimitusjohtaja Jari leivo toivovat mahdollisimman monen pankin omistaja-asiakkaan käyttävän äänioikeuttaan parhaillaan käytävissä edustajiston vaalissa. Asian voi hoitaa vaikka heti, sillä äänestäminen käy näppärästi myös sähköisesti.
Mainos[adrotate banner="3"]

OP Alajärven historian viidennet edustajiston vaalit ovat parhaillaan käynnissä. Ehdolla on 51 OP Alajärven omistaja-asiakasta, joihin voi tutustua vaalikoneessa ja heistä mieluisinta ehdokasta voi niin ikään äänestää sähköisesti 17.11. saakka osoitteessa op.fi/edustajistonvaalit.

Niille asiakkaille, joilla ei ole käytössä verkkopalvelutunnuksia tai jotka eivät ole verkkopankkia käyttäneet puoleen vuoteen, on asiasta lähetetty kirje ja mahdollisuus äänestää postitse. Sähköisesti asioivat omistaja-asiakkaat ovat saaneet tiedon vaaleista sähköisesti pankin lähettämässä viestissä.

MAINOS

– Nyt on mahdollisuus vaikuttaa oman pankin ja paikkakunnan asioihin, sillä omistaja-asiakkaat valitsevat keskuudestaan OP Alajärven edustajiston. Äänestämällä voi vaikuttaa paikallisesti, sanoo OP Alajärven toimitusjohtaja Jari Leivo.

– Asiakkaillamme on tässä aito vaikuttamismahdollisuus ja toivomme mahdollisimman monen omistaja-asiakkaan äänestävän, jotta edustajistoon saadaan hyvä pienoiskuva pankin omistaja-asiakaskunnasta. Silloin jäsendemokratia toteutuu oikealla tavalla.

Osuuspankki on omistaja-asiakkaidensa omistama osuuskunta, jonka perusarvo on jäsen ja ääni -periaate. – Äänestäminen vaaleissa on hyvin helppoa ja sen voi tehdä vaikka kotisohvalta, muistuttaa pankinjohtaja Markku Pelkonen.

– Edustajiston jäseniltä ei vaadita pankkialan erityistä osaamista, eli voit äänestää ketä tahansa mieleistäsi ehdokasta. Edustajistoon tervetulleita ovat aivan tavalliset omistaja-asiakkaat, jotka tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa ja ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista finanssialan näkökulmasta.

Yhdellä listalla

Edustajistoon valitaan 28 jäsentä neljän vuoden toimikaudeksi. Ehdokkaasta noin puolet on myös nykyisessä edustajistossa, mikä kertoo siitä, että jäsenet ovat tehtäviinsä sitoutuneita ja kokeneet sen hyödylliseksi.

Edustajisto käyttääkin pankissa ylintä päätösvaltaa. Varsinaisissa edustajiston kokouksissa päätetään mm. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
Edustajiston kokouksessa valitaan tilintarkastaja ja hallintoneuvoston jäsenet sekä päätetään isommista lahjoituksista.

Edustajistolla on tärkeä rooli toimia asiakkaiden ja pankin välillä. Omistaja-asiakkaiden toiveet kulkevat edustajiston kautta pankkiin ja toisaalta edustajisto tarjoaa jäsenille tuoretta tietoa esimerkiksi pankin palveluista.

Leivo ja Pelkonen toivovatkin, että mahdollisimman moni omistaja-asiakas käyttäisi äänioikeuttaan, jotta edustajistoon saadaan jälleen kattava edustus pankin eri toimialueelta, eri ammattiryhmistä ja eri ikäluokista – sekä myös pankin toimialueen ulkopuolella asuvista omistaja-asiakkaista!

Aikaisemmin edustajiston vaaleissa on ollut kaksi vaalipiiriä – Soini ja Alajärvi, mutta nyt kaikki ehdokkaat ovat äänestettävissä samalla listalla. Lisäksi ehdolle on saatu myös toimialueen ulkopuolella asuvia omistaja-asiakkaita.

– Toimialueen ulkopuolella asuu merkittävä joukko omistaja-asiakkaitamme ja toivottavasti myös heidän äänensä kuuluu jatkossa edustajistossa.

Jari Leivo kokee selkeänä parannuksena yhteen vaalipiiriin siirtymisen ja kertoo, että viime vaaleissa kokoonpano olisi ollut sama, vaikka jo silloin olisi äänestetty yhdellä listalla.

Nyt jokainen voi antaa äänensä kenelle tahansa ehdokkaista ja Leivo luottaa siihen, että Soinista kuten Alajärven kyliltäkin, äänestetään jatkossakin omia ehdokkaita mukaan kokoonpanoon.

Tavoitteena vaaleissa on, että noin 40 prosenttia, eli yli 3000 omistaja-asiakasta, antaisi äänensä.

Edustajisto valitaan samaan aikaan 55 Osuuspankissa eri puolilla Suomea. Ehdokkaita on yhteensä 4300 ja edustajistoihin valitaan 1800 jäsentä. Äänioikeutettuja vaaleissa on noin 1,4 miljoonaa ja heistä 1,1 miljoonaa voi äänestää sähköisesti.

Kaikilla osuuspankeilla ei edustajistoa edelleenkään ole, vaan niissä järjestetään osuuskuntakokoukset – Meillä edustajistoon siirryttiin 2003, kun omistaja-asiakkaita oli jo yli 5000. Nyt heitä on 8300 ja on selvää, että sen kokoista kokousta emme voi järjestää. Edustajisto edustaa kaikkia jäseniämme, Leivo muistuttaa.

Tuula jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliEläkeläiset keilasivat mestaruuksista Alajärvellä
Seuraava artikkeliKorona leviää laaja-alaisesti Etelä-Pohjanmaalla – sairaalakuormitus suurta