-2 C
Alajärvi
keskiviikko 28.2.2024
MAINOS

Aluevaalien ehdokasasettelu kiivaassa pohdinnassa eri paikkakunnilla – kuntahistorian suurin muutos koskettaa meistä jokaista

Suomessa toimitetaan 23.1.2022 aluevaalit, joilla valitaan Etelä-Pohjanmaalla aluevaltuustoon 59 valtuutettua. Ehdokasasettelu päättyy 14.12. ja tällä hetkellä eri paikkakunnilla ja puolueissa käydään vilkasta keskustelua ehdokasasettelun ympärillä.

Seutukunnalta on luvassa vaaleihin runsaasti ehdokkaita. Mikäli kuntalaiset lähtevät vaaliuurnille ja äänestävät oman alueensa ehdokkaita, on mahdollisuus jopa todellisiin yllätyksiin.

MAINOS

– Tärkeää on, että saisimme läpi aluevaltuutettuja omalta seutukunnaltamme, toteaa Alajärven kaupunginjohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen VATE:n varapuheenjohtaja Vesa Koivunen.

Koivunen kertoo, että VATE vastaa ja johtaa tällä hetkellä valmisteluja niin, että kaikki olisi valmista, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta lukien. Sen alapuolella valmistelua tekee kymmenen jaostoa, joille edelleen on omia jaostojaan.

Valmistelussa on siis mukana mittava määrä sotealan viranhaltijoita ja asiantuntijoita. VATEn toimikausi jatkuu maaliskuulle saakka, jolloin aluevaltuustot aloittavat työnsä ja valta siirtyy sille.

Mistä on kyse?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy uusille hyvinvointialueille 1.1.2023. Silloin koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut.

Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että saat tarvitsemasi sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Terveyskeskusten osalta Koivunen uskoo, että Alajärvellä terveyskeskus tulee säilymään myös tulevaisuudessa, sillä niiden säästötarpeet eivät ole suuria. Sen sijaan paineita on vanhus-, vammais- ja erikoissairaanhoidon puolella.

Pian valittava aluevaltuusto päättää tulevaisuudessa, mistä sote-palveluja saa. Siksi on tärkeää saada äänestysaktiivisuus mahdollisimman korkeaksi. Kyseessä ovat suuret, meitä jokaista koskettavat asiat.

– Kehotan kaikkia äänioikeutettuja kysymään ehdokkailta, miten nämä aikovat turvata sote-lähipalvelut meillä myös jatkossa?

Toinen seutukunnallisesti merkittävä asia Koivusen mukaan on se, miten hyvinvointialue turvaa sen, että palveluja ja tavaroita ostetaan omalta alueelta, eikä hankintoja keskitetä isoille toimijoille? Asialla on merkitystä muidenkin palvelujen säilymiselle.

– Hyvinvointialueiden tulo on näistä syistä reuna-alueilla iso huoli. Tulevien vaalien ehdokaslistoilla nähdään varmasti isoja nimiä, jotka saavat paljon äänestäjiä liikkeelle, mutta silti olisi hyvin tärkeää äänestää ehdokkaita omalta alueelta, Koivunen sanoo ja toivoo, että alueelta saataisiin edes joitakin ehdokkaita läpi aluevaltuustoon.

Vaikka uhkakuvia on, niin puhtaasti kuntatalouden kannalta katsottuna on hyvä, että uudistus viimein tulee, onhan sote-sektori aina hankalasti ennustettava asia. Koska kuitenkin myös vaikuttamismahdollisuudet soteasioihin kunnissa päättyvät, pitää maakuntaan saada asioista hyvä yhteisymmärrys.

– Onhan tämä kunnille historiallisen suuri muutos. Meillä on palkkalistoilla 1100 ihmistä ja näistä 550 siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Rahaa budjetista siirtyy samalla 55 miljoonaa, eli noin puolet.

Veroprosentti Alajärvellä on 21,75 ja siitä 13,26 menee jatkossa hyvinvointialueelle. – Olemme laskeneet, että pärjäämme Alajärvellä jatkossakin, koska velkatilanteemme ei ole paha ja palveluverkostomme on tehokas.

– Jos uudistus sujuu hyvin, ei asiakas edes huomaa, että jotain on tapahtunut. Ennen vuoden 2023 alkua on kuitenkin vielä paljon tehtävää, joten kiire on ja sotepuolen johtohenkilöiltä vaaditaan edelleen joustoa.

Koivunen on iloinen siitä, että Järviseudulla Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven kesken on hyvä henki ja vastaavaa näkisi mielellään koko itäisen Etelä-Pohjanmaan kuntien välillä, sillä yksittäisten kuntien on vaikea pärjätä ilman yhteistyötä. Keskinäinen kilpailu ei hyödytä ketään.

Aloittavilla aluevaltuutetuilla on edessään haastavat neljä vuotta, sillä ei ole yhdentekevää, miten palvelut järjestetään ja tuotetaan. Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, kuka näistä asioista jatkossa päättää.

Koivunen vinkkaa, että jokaisen kuntalaisen kannattaisi laittaa seurantaan epsoteuudistus.fi -sivusto, josta löytyy ajankohtaiset tiedot valmistelun etenemisestä ja vastaukset moniin kysymyksiin. Aiheeseen kannattaa tutustua.

– Kysykää ehdokkailta, miten nämä turvaavat lähipalvelut reuna-alueilla, Koivunen painottaa ja muistuttaa, että aluevaltuusto ei esimerkiksi päätä sairaanhoitajien palkoista, joten se ei ole oikea vastaus kysymykseen.

Ehdokasasettelu käynnissä

Eri puolueissa on syksyn aikana keskustelu paljon aluevaaleista ja pohdittu myös ehdokasasettelua. Paikallisia ehdokkaita vaaleissa on luvassa runsaasti.

Sari Palmu Alajärven Keskustasta kertoo, että syksyn aikana keskusteltiin kunnallisjärjestön johtokunnassa, miten toimitaan ehdokasasettelun suhteen.

– Kun syyskuussa Keskustan E-P:n piirin ylimääräinen piirikokous vahvisti Alajärven kiintiöksi neljä ehdokasta, sovimme että paikallisyhdistykset saavat esittää ehdokkaita Keskustan Alajärven kunnallisjärjestön ylimääräiselle kokoukselle. Meillä oli kokous 13.10., jossa äänestimme ehdokkaista.

Ehdokasasettelussa ei neuvoteltu paikkakunnan muiden poliittisten puolueiden kanssa, Emme ole keskustelleet muiden puolueiden kanssa, mutta Keskustan piirihallituksessa on käyty laajaa keskustelua aiheesta.

Alajärveltä Keskustan ehdokkaita aluevaaleissa tulevat olemaan Sari Palmu, Antti Joensuu, Mika Ala-Mattinen ja Tapio Höykinpuro. Vaaliuurnille äänestäjiä yritetään saada jakamalla tietoa. – Keskustan linjana on, että jokaisesta kunnasta täytyy löytyä sote-palvelut lähipalveluna. Kaikkea ei saa keskittää maakuntaan, Palmu toteaa.

Jukka Joensuu Alajärven Kokoomuksesta kertoo, että sote-uudistuksesta ja aluevaaleista on käyty laajoja keskusteluita jo ennen lain voimaantuloa. Paikkakunnan muiden puolueiden edustajien kanssa näitä keskusteluja ei kuitenkaan ole käyty.

– Se, että jo ehdokasasettelussa joku poliittinen ryhmä menisi toisen taakse, johtaisi merkittävään demokratian kaventumiseen, Joensuu toteaa ja kertoo, että sen sijaan seutukunnalla muiden kokoomusjärjestöjen kanssa keskustelua on käyty.

Omia ehdokkaita Alajärven Kokoomus on asettamassa kolme tai neljä. Kaksi nimeä on tähän mennessä jo tiedossa: Raimo Vistbacka ja Jukka Joensuu.

Kampanjoinnin kärkiteemana Kokoomuksella on Alajärven ja koko Järvi-Pohjanmaan alueen monikanavaisten sote- ja pelastustoimen palveluiden säilyttäminen jatkossa. – Tähän sitoutuvat myös muut puolueemme ehdokaskollegat ympäri aluetta, Joensuu sanoo ja painottaa, että asiakas on saatava jonosta hoitoon ja keskiöön, ei hallinto.

Anne Matokangas Alajärven Perussuomalaisista kertoo, että Perusuomalaisilla piiri asettaa aluevaaliehdokkaat ja Etelä-Pohjanmaan piirin piirihallitus on tehnyt kartoitusta ehdokkaista paikallisyhdistystä kuunnellen.

Muiden puolueiden kanssa neuvotteluja ei ole käyty. – Tätä tilannetta ei taida koskaan tulla, kyllähän se on niin, että jokainen puolue haluaa laittaa ehdokkaita, Matokangas toteaa.

Myöskään muiden seutukunnan yhdistysten kanssa ei ole neuvotteluja käyty, koska piirihallitus katsoo ehdokkaat alueellisesti.

– Meillä on tällä hetkellä yksi ehdokas, Kari Korhonen. Tavoitteena on saada ainakin yksi lisää.

Kampanjointia vaaleihin liittyen tullaan joulun jälkeen tekemään lehti- ja somemainontana sekä mahdollisuuksien mukaan tapahtumia järjestäen.

Vimpelissä keskustapuolueen Juho Savola kertoo, että aluevaaleihin liittyen on pidetty muutamia palavereja ja lisäksi keskustelua on käyty Whatsapp-ryhmissä.

Pääasiassa keskusteluja on käyty oman porukan kanssa Vimpelissä sekä seutukunnalla. Muiden puolueiden kanssa neuvottelut ovat vielä alkuvaiheessa, mutta jotain tunnusteluja on tehty.

Savola kertoo, että Vimpelin keskusta on asettamassa ehdokkaan tai ehdokkaita vaaleihin. Sunnuntaina puolueen ehdokkaaksi aluevaaleihin Vimpelistä valittiin Sirpa Salomäki.

Aluevaalikampanja tullaan toteuttamaan yhteistyössä oman kunnallisjärjestön toimijoiden kanssa sekä piiristä saatavan tuen avulla.

Matti Latvala Haloo Vimpelistä kertoo, että ryhmä ei ole asettamassa ehdokkaita aluevaaleihin, koska kyseessä ei ole virallinen, rekisteröity puolue.

– Mitä varsinaisten puolueiden asettamiin ehdokkaisiin tulee, niin Haloo Vimpeli toivoo puolueiden muistavan alueemme koon ja olettaa, että ehdokasasetteluun suhtaudutaan terveellä kriittisyydellä ja pyritään äänten keskittämiseen vaalimenestystä silmällä pitäen.

Soinissa keskusta on asettamassa vaaleihin ainakin yhden ehdokkaan, johon pestiin on lupautunut Juha-Pekka Keisala. Keskusteluja aiheesta on käyty paitsi omassa ryhmässä, myös muidenkin puolueiden kanssa.

Soinissa Kristillisdemokraattien Veijo Jousmäki kertoo, että aluevaaleista on keskusteltu jonkin verran valtuutettujen ja osaston johtokunnan kesken, sekä myös joidenkin muiden puolueiden kanssa. Valtuustoryhmän puheenjohtaja on ollut yhteydessä myös alueella muihin kristillisdemokraattien järjestöihin.

Kristillisdemokraatit ovat Soinissa asettamassa vaaleihin ehdokkaita ja vaalien mainonta tapahtuu pääasiassa piirin taholta.

Hilkka Raitanen Soinin Perussuomalaisista sanoo, että aluevaalien ehdokkuudesta on jonkin verran juteltu, mutta ei mitään päätöksiä ole tehty. Muiden puolueiden kanssa perussuomalaiset ovat keskustelleet teemasta yleisesti ja yleensäkin pienten paikkakuntien mahdollisuuksista vaikuttaa tulevassa sote-kuviossa.

Puoleen ehdokkaiden nimiä ja määrää Soinissa ei ole vielä päätetty, sillä ehdokkaan on oltava kiinnostunut ja pystyttävä hoitamaan mahdollinen jäsenyys. – Jokainen harkitsee ja punnitsee omia edellytyksiään mahdolliseen pestiin. Sen mukaan nimetään ehdokas, jos halukkuutta löytyy.

Äänestäjien innostaminen vaaliuurnille aluevaaleissa on huolena myös perussuomalaisilla. – Siinäpä tuhannen taalan kysymys? Taitaa kuntalaiset jo olla haluttomia äänestämään, Raitanen aprikoi ja toteaa, että äänestäjille pitäisi pystyä ”tulkitsemaan” selkosuomella tulevaa sote-kuviota. – Tällä hetkellä ei kukaan oikein tiedä, mitä on tulossa. Aika näyttää millä argumenteilla vaaleihin mennään.

Näiden lisäksi alueeltamme ehdokkaiksi aluevaaleissa on valittu mm. Vihreiden Heli Hämäläinen ja Jenni Kuisti Alajärveltä, Kristillisdemokraattien Sanna Joensuu, Maria Kanervikkoaho, Aino Kanervikkoaho-Kataja, Merja Latvala, Sampo Latvala ja Nätynki Anne Alajärveltä ja Johanna Rinne Soinista sekä Atro Anttila ja Lea Vasalampi Vimpelistä.

Soslialidemokraattien listalta aluevaaleihin ehdolle on asettumassa Jukka Pekka Matintupa Alajärveltä ja Antti Piipponen Soinista sekä Perhosta Pauli Jylhä ja Toni Syrjälä.

Perussuomalaisten listoilta Lappajärveltä ehdolle on asettumassa Aku-Matti Juttuniemi ja Sari Karlström.

Kokoomuksen listalta Soinista vaaleissa on ehdolle asetettu Rami Puro.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät