Nyrkki esittää kokoontumisrajoitusten tiukentamista

Mainos[adrotate banner="3"]

Tänään kokoontunut Nyrkki totesi Etelä-Pohjanmaan jatkavan leviämisalueena.

Väestön rokotuskattavuus on edelleen huomattavasti maan keskitasoa alempana. Sairaalahoidon kuormitus on suurta.

MAINOS

Positiivisten koronatestien osuus on 5,1 prosenttia. Ilmaantuvuus on ennätyskorkealla: 187,6 per 100 000 asukasta – rokottamattoman väestön osalta jopa 410 / 100 000.

Tartuntoja tulee ilmi etenkin kouluikäisten joukossa.

Nyrkki korostaa edelleen koulujen hyvien toimintamallien jatkamisen tärkeyttä. Näihin kuuluvat mm. opetusryhmien sekoittamisen välttäminen, ruokailu- ja välituntiporrastukset, turvavälit sekä hyvät hygieniakäytännöt.

Nyrkki kannustaa perheitä ottamaan koronarokotukset kaikille yli 12-vuotiaille.

Pitkittyneessä tilanteessa on edelleen tärkeää jatkaa epidemian perustorjuntatoimia, kuten kasvomaskin käyttöä THL:n 26.11. päivitetyn vahvan suosituksen mukaisesti, suurten väkijoukkojen välttämistä sekä hyvää käsihygieniaa.

Menneellä viikolla todettiin 190 uutta koronavirustartuntaa. Edellisellä viikolla tartuntoja todettiin 116. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 2771.

14 vuorokauden ilmaantuvuus on ennätyskorkealla 187,6 / 100 000 asukasta.

Tartunnoista lähes puolet (48 %) on perhepiirin tartuntoja. Lisäksi tartuntoja on tullut koulusta, kavereilta, sukulaisilta tai tuttavilta sekä jonkin verran myös sote-yksiköistä.

Epäselväksi jääneiden tartunnanlähteiden osuus on tällä hetkellä 18 prosenttia.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä kuusi koronapotilasta. Terveyskeskuksen vuodeosastoilla on neljä koronapotilasta.
Positiivisten koronatestien osuus on 5,1 prosenttia.

Sairastuneista 58 % oli jo karanteenissa tartunnan tullessa ilmi.

Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus yli 12-vuotiaiden osalta: 83,6 % on saanut 1. rokotuksen ja 78,1 % myös 2. rokotuksen. Koko Suomessa yli 12-vuotiaista 86,4 % on saanut 1. rokotuksen ja 81,0 % myös 2. rokotuksen.

Viime viikolla otettiin yhteensä 3955 covid-19-näytettä, keskimäärin 454 näytettä per päivä. Keskimääräinen viive pyynnöstä tulokseen on 18 tuntia.

Aluehallintoviraston määräykset

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 (sata) henkilöä ja joissa

· 1) on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määrätty istumapaikkoja, tai
· 2) on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.
Määräys on voimassa ajalla 15.11.–5.12.2021.

Nyrkki esittää aluehallintovirastolle, että se harkitsisi kokoontumisrajoitusten tiukentamista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella siten, että 6.12.2021–5.1.2022 sisätiloissa tapahtuviin yleisötilaisuuksiin ja -tapahtumiin voisi osallistua enintään 50 henkilöä, mikäli tilaisuudessa ei ole kaikille osallistujille istumapaikkoja.

Nyrkki perustelee esitystään sillä, että tämänhetkiset rajoitusmääräykset eivät ole riittäviä: tartuntamäärät eivät ole laskeneet, vaan päinvastoin tartuntojen määrä kasvaa edelleen.

Etelä-Pohjanmaan alueella covid-19-virus leviää tällä hetkellä laajalti väestön keskuudessa, jolloin esimerkiksi erilaiset sisätiloissa tapahtuvat messu- ja markkinatilaisuudet muodostavat selvän tartuntariskin.

Yleisötilaisuuksien järjestämisessä on otettava huomioon tartuntatautilain pykälän 58 c hygieniavaatimukset.

Nyrkin suositukset

1. Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksia tulee järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti. Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa.

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista voi pitää esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

2. Suositukset koulujen ja oppilaitosten joulu- ja valmistujaisjuhliin

Tämänhetkisen Covid-19-tilannekuvan valossa Nyrkki suosittelee seuraavaa:

Opetuksenjärjestäjä linjaa tulevien juhlien järjestämisen kunta-/oppilaitoskohtaisesti hyödyntäen kokemuksia erilaisista juhlien järjestämistavoista, kuten muun muassa ulkoilmatilaisuudet, hybriditilaisuudet, etäyhteyksillä järjestettävät tilaisuudet, isoissa tiloissa järjestettävät tilaisuudet sekä luokkakohtaiset tilaisuudet.

Juhlaa järjestettäessä tulee huomioida aluehallintoviraston antamat määräykset sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia koskien.

3. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet
Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua.

Ryhmäharrastustoiminnassa suositellaan lähikontaktien välttämistä.
Lapset ja nuoret: Lapset ja nuoret voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona.

Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

On tärkeää, että harrastustoimintaan osallistutaan vain oireettomana. Toiminnassa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.

4. Etätyösuositus
Etätyösuositus on voimassa alueella 31.12.2021 saakka.
Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen.

Työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.

5. Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

6. Maskisuositus
Alueen epidemiologisen tilanteen vuoksi suositellaan laajaa maskin käyttöä sekä rokottamattomille että rokotetuille 12 vuotta täyttäneille seuraavissa tilanteissa:
• Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
• Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
• Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
• Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
• Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
• Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaesssa että työskennellessä.

MAINOS
Edellinen artikkeliKoronatilanne edelleen aktiivinen Kuusiokunnissa
Seuraava artikkeliSoinin Vuorenmaa saa uuden yrittäjän