0.8 C
Alajärvi
perjantai 23.2.2024
MAINOS

Lappajärven pinta oli marraskuun lopussa kahdeksan senttiä ajankohdan keskimääräistä ylempänä

Marraskuun 2021 vesitilannekatsaus kertoo, että sateisen lokakuun jäljiltä jokien virtaamat olivat marraskuun alkuosalla keskimääräistä suurempia. Vähitellen lämpötilat ovat kuitenkin laskeneet ja marraskuun lopulla kovat pakkaset aiheuttivat jo hyydetulvien riskiä. Vedet olivat edelleen happamia etenkin Pohjanmaan rannikon pienissä jokivesissä.

Jokien virtaamat laskivat ja kuun lopulla varauduttiin hyydetulviin

MAINOS

Virtaamat laskivat marraskuun edetessä, koska sateet jäivät marraskuun alkuosalla vähäisiksi ja tulivat kuun loppupuolella lumena. Lämpötilat laskivat marraskuun kuluessa.

Marraskuun viimeinen kolmanneksen ajan lämpötila oli pakkasella. Pakkasta oli kuun lopulla 10–20 astetta. Etenkin Ähtävänjoella varauduttiin hyydetulvien syntymiseen lämpötilan laskettua reilusti pakkaselle.

Kyrönjoen alaosalla Skatilassa virtaama oli marraskuun alussa tasolla 87 m3/s ja pieneni marraskuun loppuun mennessä tasolle 23 m3/s. Perhonjoen alaosalla Kaitforsissa virtaama laski marraskuun alun 58 kuutiosta sekunnissa marraskuun loppuun mennessä tasolle 12 m3/s.

Lokakuun sateilla melko korkealle nousseita tekojärvien pintoja laskettiin marraskuun aikana tavanomaisille tasoille, jotta niissä olisi varastointitilavuutta tulevia sateita ja sulamisia varten.

Esimerkiksi Kyrönjoella Kalajärven tekojärven pinta laski marraskuun aikana 24 cm, Lapuanjoella Hirvijärven tekojärven pinta laski 28 ja Perhonjoella Patanan tekojärven pinta 34 senttiä. Luonnonjärvistä Lappajärven pinta laski marraskuun aikana 7 senttiä.

Lappajärven pinta oli marraskuun lopussa kahdeksan senttiä ajankohdan keskimääräistä ylempänä ja noin 25 senttiä laskevan tavoitevyöhykkeen yläpuolella. Kuortaneenjärven pinta laski marraskuun aikana 36 senttiä ja päätyi marraskuun lopussa säännöstelyn tavoitetasolle.

Marraskuun lopun pakkasilla Ähtävänjoella ja Lapuanjoella pienennettiin juoksutuksia hyyteen muodostumisen hillitsemiseksi. Virtaaman ollessa suuri joen jääkansi ei pääse muodostumaan. Tällöin alijäähtynyt vesi muodostaa hyydesohjoa ja voi tukkia koskea nostaen vedenpintaa kosken yläpuolella.

Ähtävänjoella asennettiin marraskuussa hyydeköysiä tavanomaisesti hyytävien koskien yläpuolelle helpottamaan jääkannen muodostumista. Hyydepatojen riski on suurin alkutalven pakkasilla, kun joen virtaama on suuri eikä jääkansi ole vielä muodostunut.

Happamuusongelmat jatkuivat pienissä rannikon läheisissä jokivesistöissä

Sisävesien pintalämpötilat olivat marraskuun alussa noin 6–7 astetta, mutta loppukuusta järvet olivat jo jäässä. Lokakuussa alkanut happamuusjakso jatkui pienissä rannikon läheisissä jokivesissä myös marraskuussa. Esimerkiksi Laihianjoessa, Sulvanjoessa ja Vöyrinjoella pH oli välillä 4–4,5.

Happamuuden vuoksi vesi oli epäluonnollisen kirkasta samalla kun alumiinipitoisuudet olivat vesieliöstölle myrkyllisellä tasolla. Suurissa joissa, kuten Kyrönjoella, happamuustilanne oli parempi ja pH pysyi Närpiönjokea lukuun ottamatta alkukuussa yli 5,5. Loppukuuhun mennessä tilanne parani ja suurten jokien pH nousi arvoon 6 tai sen yli. Korkeimmat ravinnepitoisuudet mitattiin totutusti Närpiönjoella.

Pohjavedenpinnat tasaiset

Pohjavesivarantojen täyttyminen tasaantui kuukauden alussa ja pohjavesipinnat ovat pysyneet tasaisina koko marraskuun ajan. Paikoitellen on lievää laskua havaittavissa, mutta pohjaveden seuranta-asemilla pohjavedenkorkeudet ovat pääosin yhä ajankohdan keskiarvoissa.

Pohjavesipintojen tasaista laskua on odotettavissa, mikäli joulukuun sadanta tulee pääosin lumena eikä vettä enää imeydy maaperään. Pohjavesivarantojen täydentyminen tyypillisesti lakkaa talven alkaessa ja routakerroksen muodostuttua.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät