Kesän aikana noin 245 kilometriä kilometriä uutta asfalttia

Mainos[adrotate banner="3"]

Vuoden 2021 kesällä pohjalaismaakuntien alueella oli kolme eri päällystysurakkaa. Urakoitsijoina toimivat Peab Industri Oy ja Asfalttikallio Oy. Päällystystyöt alkoivat toukokuussa ja viimeiset työt tehtiin syyskuun lopulla. Maanteitä päällystettiin yhteensä noin 245 kilometriä ja kevyenliikenteenväyliä noin 4,5 kilometriä.

Päällystemassoja levitettiin urakoissa yhteensä 216464 tonnia. Maanteiden päällysteisiin, tiemerkintöihin, paikkauksiin, ohjelmointiin ja suunnitteluun käytettiin alueellamme vuonna 2021 yhteensä noin 22 miljoonaa euroa. 

MAINOS

– Päällystysryhmät ovat saaneet paljon positiivista palautetta tienkäyttäjiltä. Osa teistä olivat jo todella huonossa kunnossa, toteaa Timo Kulmala Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Maanteiden kunnossapito on muutakin kuin asfaltointia

Maanteiden kunnossapitoon liittyviä korjausmenetelmiä on useita erilaisia. Tielle voidaan tehdä mm. sekoitusjyrsintää, murskelisäyksiä, massanvaihtoja, kuivatuksien parantamisia, reikien paikkauksia ja uudelleen päällystyksiä.

Osalle, alemman tieverkon teille tehtiin sekoitusjyrsintöjä ja murskelisäyksiä mm. kantavuuden parantamiseksi, näin ollen työn aikana liikennöinti tapahtui usein murskeen päällä, joka luonnollisesti aiheuttaa haasteita myös tien käyttäjille.

– Tietooni ei ole kuitenkaan tullut yhtään korvausvaatimusta renkaiden puhkeamisesta tältä päällystys kesältä, jos verrataan aikaisempiin kesiin, kertoo Kulmala.

Maanteiden päällysteiden paikkaustoimintaan sisältyy ura- ja reikäpaikkaukset. Laajamittainen ennakoiva reikäpaikkaustoiminta aloitettiin alueellamme maaliskuun alussa ja urapaikkaustyöt käynnistyivät toukokuussa. 

Laajemmat päällysteiden paikkaustyöt valmistuivat marraskuun loppupuolella ja talvikaudella korjataan pääsääntöisesti yksittäisiä ajomukavuutta oleellisesti haittaavia ja liikenneturvallisuutta vaarantavia päällystevaurioita.    

Päällysteiden paikkaaminen maanteillä on lisääntynyt merkittävästi. Alueellamme päällysteiden paikkaamisen osuus ylläpidon kustannuksista on todella merkittävä. Paikkausmenetelmät ovat kuitenkin kehittyneet viimeisten vuosien aikana ja yhteistyö on vahvistunut eri urakoitsijoiden välillä. Tämä luo positiivista pohjaa tulevaisuuteen. Paikkauksien jatkuva kehitystyö tulee kuitenkin olla keskiössä myös jatkossa.

– Keväällä 2021 pidimme keskeisten yhteistyötahojen kanssa “Paikkaustoiminnan kehittäminen 2021” -kehityspäivän. Päivän tavoitteena oli löytää eri tapoja, kuinka alueemme paikkaustoimintaa voitaisiin kehittää.

– Kehityspäivän kautta saimme selkeyttä suunnitteluun, ohjelmointiin ja toteutukseen. Voidaan sanoa, että paikkaustoiminta on ottanut isoja kehitysaskelia eteenpäin, joka näkyy myös alueemme tiestössä. Urakoitsijoiden merkitys paikkaustoiminnan kehittämisessä on ollut todella suuri, kertoo Marko Kantanen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.   

MAINOS
Edellinen artikkeliAlajärvi-Ruona tien suunnittelu käyntiin joululahjarahalla
Seuraava artikkeliVerenluovuttajia tarvitaan flunssakaudellakin