Soini hyväksyi talousarvion muutoksitta

Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunnanvaltuusto kokoontui maanantai-iltana kokoukseensa, jonka isoimpana asiana oli ensi vuoden talousarvion käsittely.

Hyvin valmisteltu budjettiesitys sai valtuustoryhmiltä lähinnä vain kiitoksen sanoja, eikä yksityiskohtaisessa läpikäynnissäkään paljon keskusteluja vaadittu, ennen kuin talousarvio oli hyväksytty.

MAINOS

Budjetin laadinnan lähtökohtana on ollut kuntastrategia sekä ennusteet, joiden mukaan tase on ylijäämäinen niin vuonna -22 kuin seuraavinakin vuosina.

Ensi vuonna Soinissa ylläpidetään perustoimintoja palveluista tinkimättä. Säilyttämisen lisäksi myös kehitetään. Ilmainen varhaiskasvatus säilyy ja palvelujen saavutettavuutta parannetaan digitalisaation avulla. Myös viestintään ja markkinointiin panostetaan, samoin kylien kehittämiseen.

Investoinneissa ollaan maltillisella tasolla, niitä on yhteensä reilu 400000 euroa. Rahalla toteutetaan mm. päiväkodin rakennusten huoltomaalaus, koulun etupihan suunnittelu ja turvallisuuden parantaminen, Tukkitien valaiseminen, Lintuharjuntien uuden linjauksen jatkosuunnittelu ja jätevedenpuhdistamon saneerausinvestointien aloittaminen.

Sivistystoimessa ilmaisen varhaiskasvatuksen vaikutukset näkyvät ja tilat ovat käyneet liian ahtaiksi. Lisätilaa tullaan tekemään yhdestä kunnan omistamasta asunnosta.

Kokonaisverotulojen ennakoidaan säilyvän lähes ennallaan 6,3 miljoonassa eurossa. Valtionosuudet kasvavat 600000 eurolla 8,6 miljoonaan.

Talousarvion vuosikate on 257000 euroa positiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 564000 euroa. Tulos poistojen jälkeen on 307000 euroa alijäämäinen. Taseen ylijäämä on 4,3 miljoonaa ja lainakanta pysyy ennallaan 7,3 miljoonassa eurossa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Keisala totesi talousarvion ainoaksi harmittavaksi kohdaksi sen, että se on hieman alijäämäinen, mutta luotti että alijäämä kiritään vuoden aikana kiinni.

Budjettiesityksen yksityiskohtaisessa tarkastelussa valtuutettu Leila Peura tiedusteli hankkeiden osalta sitä, onko Soinin syytä olla mukana Kraatterijärven Geopark-hankkeessa. Varausta ei kuitenkaan muutettu, koska nyt kyseessä oli vasta varaus rahalle ja päätökset hankkeen suhteen tehdään erikseen.

Myös Visit Lakeus Oy:n vuosimaksusta keskusteltiin, mutta päätettiin katsoa vielä tämä vuosi, saadaanko jäsenmaksulle vastinetta.

Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 hyväksyttiin. Taloussuunnitelma tälle aikajaksolle on hyvin epävarma, koska hyvinvointialueet aloittavat 2023 ja sotepuoli katoaa tuolloin kunnan budjetista.
Tilapäislainan vuosittaiseksi enimmäismääräksi päätettiin kolme miljoonaa euroa. Lintuharjuntien maapohjaa koskevat kauppakirjat hyväksyttiin.

Soinin kunnan ja ostajien kesken on laaditut kauppakirjat koskien kunnalta ostettavia Murtokankaan alueen asemakaavan mukaisia tontteja 266/3 ja 266/4, hyväksyttiin. Myytävä pinta-ala on yhteensä 4359 neliötä ja kauppahinta 5505,10 euroa.

Merkittiin tiedoksi kunnan viestintäsuunnitelma. Kunnanhallitus on valtuuttanut matkailu- ja viestintäkoordinaattorin ja kunnanjohtajan täydentämään suunnitelmaa kunnanhallituksen ohjeistuksen pohjalta ja tekemään viestintäsuunnitelmaan jatkossa lainsäädännön ja muun velvoittavan ohjeistuksen vaatimat tekniset muutokset.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliKoronatilanne Järvi-Pohjanmaalla rauhallinen
Seuraava artikkeliNelimarkka-museon näyttelyt vuodelle 2022 on julkistettu