Lunastuslain uudistukseen vauhtia – Kalajoki-Alajärvi voimalinjahanke käynnistynyt

Mainos[adrotate banner="3"]

Alueellamme on käynnistynyt merkittävä voimalinjahanke, jossa rakennetaan kokonaan uusi johtokäytävä Kalajoelta Alajärvelle. Maanomistajien kannalta tärkeäintä olisi saada lunastuslaki uudistettua mahdollisimman pian.

MTK on edunvalvontaorganisaatio, johon kuuluvat maakunnalliset tuottajaliitot ja metsänhoitoyhdistykset sekä paikalliset tuottajayhdistykset. Näiden jäsenet ovat järjestön edunvalvonnan piirissä.

MAINOS

Nyt ympäristövaikutusten arviointivaiheeseen (YVA) siirtynyt Jylkkä-Alajärvi voimajohtohanke on MTK:n tarkassa seurannassa. Hankkeen vaikutusalueella toimiviin MTK:n tuottajaliittoihin sekä metsänhoitoyhdistyksiin on tullut runsaasti yhteydenottoja.

– Yhteydenotot ovat tärkeitä ja tervetulleita. Ne auttavat meitä muodostamaan hyvän kokonaiskuvan voimalinjan suorista ja epäsuorista vaikutuksista sekä siihen liittyvistä kysymyksistä, toteaa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan kenttäpäällikkö Mikko Syri MTK:n metsälinjalta ja lisää, että yhteyttä MTK:hon kannattaa edelleen ottaa.

Myös voimalinjan rakentamisratkaisut herättävät paljon kysymyksiä. YVA-menettelyssä esitetyt linjavaihtoehdot sekä tekniset ratkaisut vaativat perusteluja. Mikko Syri kannustaa myös omaan aktiivisuuteen.

– Nyt näyttää siltä, että vaihtoehdot koskevat monella parhaita kasvatusmetsiä tai peltoaukeita. Näissä kohdin maanomistajan kannattaa tarkistaa hankkeen vaikutukset omaan kiinteistöönsä ja jättää asiasta palautetta Fingridin palaute- ja karttapalveluun.

MTK:ssa ollaan huolissaan hankkeen vaikutuksista tilatasolla. Fingrid on tehnyt selväksi, että rakentamatta jättäminen ei ole vaihtoehto. Sen vuoksi hankkeella on alueelle vaikutuksia.

– Tähän mennessä tulleiden yhteydenottojen perusteella hanke voi aiheuttaa pitkäkestoisia taloudellisia vaikeuksia, ja verenpaineita nostavat riittämättömät lunastuskorvaukset, Pentti Etelämäki MHY Keskipohjasta kertoo kentältä tulleista viesteistä.

Maankäytön muutos maa- tai metsätalouskäytöstä tuottamattomaksi voimalinjakäytäväksi heikentää maan arvoa. Tällaisella maankäytön muutoksella voi olla vaikutusta esimerkiksi maatilojen rahoitukseen. MTK peräänkuuluttaa lunastuslain uudistamista nopeasti.

– Lunastuslain uudistuksen myötä maksettavat korvaukset on saatava vastaamaan menetettyjä tuottoja sekä arvon alenemaa. Samalla kertakorvausten sijaan pitäisi siirtyä vuokratyyppiseen korvausmenettelyyn.
Nykyinen lainsäädäntö on pahasti jälkeenjäänyttä eikä toimi muuttuvassa tilanteessa, jossa esimerkiksi tuulivoimatuotanto kasvaa rajusti ja täysin markkinaehtoisesti.

– Tässä asiassa myös maanomistajien kannattaa olla yhteydessä omiin kansanedustajiin, jotta lunastuslain uudistukseen saadaan vauhtia, Etelämäki jatkaa.

MAINOS
Edellinen artikkeliMöksyn ja Louhukankaan tuulivoima-alueet tuovat uutta tuottoa metsäomistajalle
Seuraava artikkeliSuperpesiksen otteluohjelmat on julkaistu