Alajärven kirkon ja tapulin ulkomaalaus seurakunnan ensi vuoden investointikohteena

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2022 talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille 2022-24.

Kirkollisveroprosentti Alajärven seurakunnassa on 1,75. Verotulojen arvioidaan laskevan noin kuusi prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan kymmenen prosenttia. Jäsenmäärän ja verotulojen ei siis ennusteta laskevan samassa suhteessa.

MAINOS

Tällä hetkellä Alajärven seurakunnan kirkollisverotilitykset ovat samaa luokkaa viime vuoden lokakuun lopun tilanteeseen verrattuna.

Verotulokertymäksi vuodelle 2022 arvioidaan 1916000 euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on 1730000 ja valtionrahoituksen 186000 euroa.

Toimintatuottojen arvioidaan laskevan noin neljä prosenttia ja toimintakulujen noin 1,7 prosenttia vuoden 2021 talousarviosta. Käyttötalousosassa suurimman menoerän aiheuttavat henkilöstökulut, joiden osuus toimintamenoista on noin 61,9 prosenttia.

Talousarvion mukainen vuoden 2022 toimintakate on -1596740 euroa. Verotulojen ja -kulujen, kirkon rahastomaksujen sekä rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate jää plussalle 184530 euroa.

Poistojen arvioidaan vuonna 2022 olevan yhteensä 210321 euroa ja poistoeron vähennys 14610 euroa, jonka jälkeen tilikauden tulos näyttää alijäämää 11181 euroa.

Poistoja vuonna 2022 nostattaa poistosuunnitelman muutos sekä vuosien 2021 ja 2022 isot investoinnit.

Investointiosaan on kirjattu Alajärven kirkon ja tapulin ulkomaalaus, kaivurin ja ruohonleikkurin hankkiminen hautausmaalle sekä ilmalämpöpumppujen asentaminen kirkkoon. Lisäksi mm vuosikorjauksiin on varattu määrärahoja.

Kirkkovaltuusto hyväksyi omassa pykälässään ilmalämpöpumppujen asentamisen Alajärven kirkkoon ja alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi, koska ilmalämpöpumppujen asentaminen kirkkoon katsotaan olennaiseksi muutokseksi.

Merkittiin tiedoksi talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.9.2021. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 64,5 % (toimintatuotot 74,1 %, toimintakulut 66,1 %). Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi yhdeksän kuukauden aikana 75 %.

Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 69,7 %. Vuosikatteen toteutuma on 177,5 %. Kirkollisveroja on kertynyt kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Lokakuun lopussa oltiin vuoden 2020 tasolla. Tilikauden tulos näyttää syyskuun lopussa ylijäämää 159745 euroa.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliTHL suosittelee kasvomaskin käyttöä koko maassa kaikissa julkisissa sisätiloissa
Seuraava artikkeliMahdollinen koronavirukselle altistuminen Lehtimäellä