Pirkkalanlahden kunnostus on käynnistynyt – järven virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat merkittävästi

Kuntatekniikan päällikkö Juuso Pikkukangas Alajärven kaupungilta sekä Pirkkalanlahden ruoppausta urakoivan Luomalan Kaivuun Marko Luomala ja Janne Mikkola kertovat, että ruoppaustöissä menee koko sydäntalvi. Jää saa vahvistua vielä merkittävästi, ennen kuin maamassoja päästään siirtämään läjityspaikoille.
Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven Pirkkalanlahti on kasvanut voimakkaasti umpeen, johtuen pääasiassa sen matalasta vesisyvyydestä. Lahden umpeen kasvaminen on kiihtynyt vuosi vuodelta, koska pohjan hajoamistuotteet lisääntyvät ja vesitilavuus pienenee siten edelleen.

Lahden kunnostustoimenpiteet ovat nyt käynnistyneet ja tavoitteena on saada ne valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.

MAINOS

– Ruoppauksella halutaan parantaa Pirkkalanlahden virkistysarvoa, veden laatua sekä liikkuvuutta ja näiden kautta tietenkin myös kalojen elinolosuhteita, kertoo kuntatekniikan päällikkö Juuso Pikkukangas Alajärven kaupungilta.

Pirkkalanlahden ranta-alueet ruopataan noin 40-50 metrin leveydeltä ja ruoppauspinta-alaa on yhteensä noin 14 hehtaaria. Ruopattava massamäärä noin 90000 kuutiota.

Töitä on urakoimassa alaan erikoistunut Luomalan Kaivuu Kauhajärveltä ja töitä paikalla paiskivat kaivureineen nyt alkuvaiheessa Marko Luomala, Janne Mikkola ja Olavi Luomala. – Lisää työmiehiä paikalle tulee myöhemmin, kun ajokalusto tulee paikalle, Marko Luomala kertoo.

Maanantaina jään paksuus oli ruopattavalla ranta-alueella 38 senttiä, eli se oli vahvistunut jo merkittävästi siitä, kun työt muutama päivä aikaisemmin aloitettiin. Kun tavaraa aletaan ajaa pois läjityspaikoille, on jään oltava jo 60 sentin vahvuista. Tästä syystä ranta-alueita on jo jäädytetty lisää.

Ruoppauksen lisäksi lahden keskialueelle suoritetaan vesikasvillisuuden niittoa noin 18 hehtaarin alueelle. Vesikasvillisuuden poistossa huomioidaan vesilinnuston elinmahdollisuudet jättämällä alueelle kasvillisuussaarekkeita.

Vesikasvillisuuden niittoa tehdään kesäaikana, useampana kesänä peräkkäin.

Kunnostussuunnitelman on yhteistyössä kaupungin kanssa laatinut ELY-keskus.

Pirkkalanlahden ranta-alueet ruopataan noin 40-50 metrin leveydeltä ja ruoppauspinta-alaa on yhteensä noin 14 hehtaaria.

– Pirkkalanlahden kunnostushanke lähti kunnolla liikkeelle vuonna 2017, jolloin suunnitelmat on tehty. Niiden pohjalta on voitu hakea avustusta hankkeelle, joka sitten myönnettiin vuonna 2019, Pikkukangas kertoo. Hankkeen tausta toki juontaa vielä paljon kauemmaksi. Monien järven käyttäjien ja kuntalaisten toiveissa Pirkkalanlahden kunnostus on ollut jo pitkään.

Pirkkalanlahti ja Alajärvi yleensäkin sijaitsee lähellä keskustaajamaa ja järvi on siten yksi keskeinen paikka koko Alajärven kaupungissa. Kaupungin keskusta rajoittuu järveen pitkältä matkaa.

Kunnostushankkeesta vastaakin Alajärven kaupunki ja kokonaiskustannuksiltaan se tulee olemaan noin 450000-500000 euroa (alv 0%). Valtion avustusta hankkeelle saadaan 100000 euroa ja lopun maksaa kaupunki.

Työt lahdella on nyt aloitettu läjitysalueiden puuston kaadolla ja ranta-alueiden jäädytyksellä. Massojen läjitysalueet sijaitsevat Pirkkalanlahden päässä sekä lahden itärannalla.

– Puustot poistetaan läjitysalueilta kokonaisuudessaan. Syy tähän on se, että puustoa ei ole mahdollista säilyttää läjitysalueella, koska puiden rungon alaosat jäisivät massojen alle ja ne lahoaisit hyvinkin nopeasti.

– Myöskään kaivinkone- ja ajotyötä ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa puiden välissä. Läjitysalueille ajettavat massat tullaan tasoittamaan ja muotoilemaan maastoon sopiviksi.
Töiden toteutumisvauhti on pitkälti kiinni siitä, miten talven sää etenee. – Pakkasia tarvitaan, jotta jäät saadaan kestämään koneiden painoa.

Tavoitteena on, että ruoppaustyöt olisivat valmiina maaliskuussa, sen pidemmälle tuskin on riittäviä pakkasia. Ranta-alueiden viimeistelyt ja maamassojen tasoitukset toteutetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Hankkeen myötä Kullanmutkassa olevien tonttien mahdollisuus hyödyntää järveä virkistyskäytössä paranee huomattavasti. Suunnitelmaan kuuluu myös venevalkaman toteuttaminen Pirkkalanlahden päähän.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliKoronapositiivinen saa vastedes toimintaohjeet tekstiviestillä
Seuraava artikkeliAjo-opetus Harjun toiminta laajenee Alajärvelle