1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Lappajärvellä alkaa koulutus hoiva-avustajan ja lähihoitajan tehtäviin

Lappajärvellä alkaa maaliskuussa Sedun järjestämänä sekä hoiva-avustaja- että lähihoitajakoulutus, joiden toivotaan tuovan helpotusta alueen työvoimavajeeseen.

Koulutukset antavat valmiudet avustaviin hoitoalan tehtäviin tai lähihoitajantehtäviin. Valmistuneet hoiva-avustajat eivät voi kuitenkaan toimia yksin vuorossa tai vastata lääkityksestä, toisin kuin lähihoitajat.

MAINOS

Koulutuksiin haku on juuri meneillään ja se kestää 8.2. saakka. Koulutukset on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille. Lisäksi koulutuksiin voi hakeutua suorahakijana Sedun nettisivujen kautta, jos TE-toimiston hakukriteerit eivät täyty.

Molempiin koulutuksiin valitaan vähintään kymmenen opiskelijaa. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen, jotka järjestetään 22.2. Lappajärvellä.

Opiskelu on päätoimista opiskelua. Opetuksettomia jaksoja ovat: heinäkuussa yhtäjaksoinen 20 päivää, viikot 9 ja 42, sekä joulu.

Koulutusten sisältö

Hoiva-avustajakoulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (lähihoitaja), jotka yhteensä muodostavat 60 osaamispisteen laajuisen kokonaisuuden. Tutkinnon osat ovat: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp).

Lähihoitaja- ja hoiva-avustajakoulutukseen valitut suorittavat nämä tutkinnon osat yhdessä, samassa ryhmässä. Lähihoitajakoulutukseen valitut jatkavat tämän jälkeen opintoja kahden muun tutkinnon osan parissa saavuttaakseen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja pätevyyden.

Hoiva-avustaja työskentelee hoitajan työparina välittömän asiakastyön avustavissa työtehtävissä. Työtehtävät liittyvät asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen: peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen, ulkoilu ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Hoiva-avustajan ja lähihoitajan työtehtävissä toimivan on kyettävä työryhmän jäsenenä ohjaamaan ja avustamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtimaan hänen hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan.

Toiminta asiakkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa edellyttää hyvää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoa. Työ edellyttää myös oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta. Lähihoitajan opinnot sisältävät lisäksi lääkehoidon osa-alueita.

Opintoihin sisältyy teoriatunteja, opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, mm. ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta, sekä hoitotaitojen harjoittelua. Tutkinnon edellyttämä ammattitaito osoitetaan näytöillä, jotka suoritetaan työpaikoilla.

Opiskelu on päätoimista. Hoiva-avustaja koulutus kestää keskimäärin tammikuuhun 2023.
Lähihoitajakoulutuksen kesto on pidempi, valmistuminen on maaliskuussa 2024. Opintojen kesto on yksilöllinen, joten henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti opiskeluaika voi molemmissa koulutuksissa olla lyhyempi tai pidempi.

Koulutuksen suorittaneilla työllisyystilanne on hyvä. Monet hoiva-avustajaksi ja lähihoitajaksi opiskelevat pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojen ohessa.

Lisäksi työnantajat solmivat opiskelijoiden kanssa oppisopimuksia kesäksi tai tutkinnon osaan tai opinnot loppuun. Hoiva-avustajan työhön tähtäävä koulutus antaa lisäksi hyvän pohjan jatkaa opintoja lähihoitajaksi.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät