Helsingin yliopiston ja Kraatterijärven Geoparkin välille yhteistyösopimus

Helsingin yliopisto ja Kraatterijärven Geopark ovat allekirjoittaneet viisivuotisen yhteistyösopimuksen.

Helsingin yliopisto ja Kraatterijärven Geopark ovat allekirjoittaneet viisivuotisen yhteistyösopimuksen. Geoparkin puolesta sopimuksen allekirjoittivat kunnanjohtajat Sam Leijonanmieli ja Sami Alasara.

Yhteistyösopimuksen (MoU) tarkoituksena on helpottaa konkreettisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön käynnistämistä ja vahvistaa yhteistyön yleiset periaatteet ja ehdot.

MAINOS

Yhteistyössä keskitytään aluksi luonnontieteiden edistämiseen tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä tutkimusinfrastruktuurin kehittämisen kautta. Yhteistyötä voidaan laajentaa muille yhteistä etua kiinnostaville tieteellisille tai yhteiskunnallisille aloille.

Yhteistyötä tekevät Geoparkin henkilökunta ja Helsingin yliopiston opiskelijat sekä tutkimus- ja tekninen henkilöstö yhdessä.

Yhteistyö voi sisältää opiskelijoiden ja tohtoritutkijoiden ohjausta ja koulutusta kenttäpohjaisissa tekniikoissa Geoparkissa, yhteistyötä tutkimuslaitteiden ja -infrastruktuurin isännöinnissä ja ylläpidossa mm. kenttäasemilla, kansalaistieteen ja elinikäisen oppimisen yhteistyötä, yliopistotutkimuksen tulosten ja tutkimukseen perustuvien innovaatioiden levittämistä, vierailujen, seminaarien, työpajojen ja retkien järjestämistä sekä tieteellisten ja yhteiskunnallisten yhteistyöhankkeiden aloittamista ja järjestämistä, jotka koskevat Geoparkia ja sen luontoa ja ympäristöä.

Kaikki Helsingin yliopiston tämän muistion aikana yksinomaan suunnittelema ja kehittämä henkinen omaisuus on yliopiston omistuksessa. Kaikki immateriaalioikeudet, jotka Impact Crater Lake Geopark on yksinomaan suunnitellut ja kehittänyt tämän muistion aikana, omistaa Geopark. Yhdessä suunnitellut ja kehitetyt immateriaalioikeudet ovat yliopiston ja Geoparkin yhteisomistuksessa.

Yhteistyösopimus on Geoparkin alueelle valtavan suuri mahdollisuus. Yhteisten toimenpiteiden kautta alueen yritykset saavat käyttöönsä yliopistotutkimukseen perustuvaan innovaatiopankin, jossa on maamme suurimman ja menestyneimmän yliopiston koko tutkimustuloksiin perustuvat innovaatiot. Niiden hyödyntäminen on kiinni alueemme yritysten aktiivisuudesta.

Yhteistyösopimus antaa myös mahdollisuuden alueemme koulutuslaitoksille esim. lukioille erilaisten kalliidenkin tutkimuslaitteiden käyttöön. Lisäksi aluetta lähellä oleviin erillislaitoksiin (mm. Ruralia instituutti ja Hyytiälän tutkimusasema) voidaan sopimuksen pohjalta kehittää yhteisiä yhteiskunnallisia ja luontoa koskevia hankkeita.

MAINOS
Exit mobile version