1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Alajärvi – Hikiä voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Alajärvi Hikiä 400+110 kV kV:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelman.

YVA-ohjelma on nähtävillä 28.2.-30.3. Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi) ja ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/alajarvihikiavoimajohtoYVA .

MAINOS

Paperimuodossa oleviin asiakirjoihin voi tutustua Keski-Suomen ELY-keskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä) sekä hankealueen kaupunkien ja kuntien toimipisteissä.

Yleisötilaisuus

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus pidetään etäyhteydellä keskiviikkona 9.3. kELlo 17.30–19.30.

Tilaisuudessa esitellään hanketta, siihen liittyvää YVA-menettelyä ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Osallistumislinkki tilaisuuteen löytyy ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivulta www.ymparisto.fi/alajarvihikiavoimajohtoYVA ja hankkeesta vastaavan sivulta www.fingrid.fi/alajarvi-hikia.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tarkastellaan uutta Alajärven ja Hausjärven Hikiän välistä 400+110 kV voimajohtoyhteyttä. Lähtökohtana on kantaverkon nykyisten, purettavien voimajohtoreittien ja johtoalueiden hyödyntäminen.

Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Alajärven, Soinin, Ähtärin, Saarijärven, Multian, Keuruun, Petäjäveden, Jämsän, Kuhmoisten, Padasjoen, Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hausjärven kuntien alueille.

Rakennettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 272–272 kilometriä toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen. Hanke tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa.

Jokainen voi esittää mielipiteensä

Mielipiteet ja lausunnot arviointiohjelmasta tulee jättää kuulemisaikana viimeistään 30.3. ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai kirjallisesti Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon osoitteella, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät