JAMI investoi tulevaisuuden ja mahdollisuuksien maatilaan

Marjastiina Teixeira (oik), Henna Latvala, Matti Väänänen ja Markku Kippola kannustavat kaikkia Farmin tarjoamista mahdollisuuksista kiinnostuneita ottamaan rohkeasti yhteyttä. Ihan ensimmäisenä kannattaa ilmoittautua maaliskuun Tienviitat-hankkeen työpajaan ja tulla kuuntelemaan kiinnostavia yrittäjätarinoita.
Mainos[adrotate banner="3"]

 Järviseudun ammatti-instituutin luonnonvara-alayksikön opetusmaatila Alajärven Kurejoella uudistuu lähivuosina moderniksi maatilaksi, joka palvelee oman opetuksen lisäksi tutkimusta, avaa mahdollisuuksia kehitys- ja innovaatiotoiminnalle ja tarjoaa uusia ansainta- ja yhteistyömahdollisuuksia alueen yrittäjille.

Uudistukseen liittyy isoja investointeja, muun muassa robottiasemalla varustetun pihattohallin ja ratsastusmaneesin rakentaminen.

MAINOS

Toteutus jakautuu kahteen hankkeeseen, joille haetaan rahoitusta: JAMIn Farmi -kehittämishankkeen alustava budjetti on 0,9 miljoonaa euroa ja JAMIn Farmi -investointihankkeen 2,5 miljoonaa euroa. Uudistus toteutetaan vuosina 2022–2025. Hankkeet lähtevät käyntiin jo tänä vuonna, mikäli niihin saadaan myönteinen rahoituspäätös.

Farmi tarjoaa valmiit puitteet muun muassa hevosalan, juustolan ja lähiruokakaupan yrittäjälle ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös pieneläinklinikalle ja koirahoitolalle.

Lähtökohtana alueen maatalousyrittäjyyden kannattavuuden edistäminen

Luonnonvara-alan yksikössä pohdittiin muutama vuosi sitten sitä, miten opetusmaatilaa tulisi uudistaa. 

– Lähtökohtana oli palvella alueen maatalousyrittäjyyttä ja parantaa sen kannattavuutta ja kilpailukykyä, kertoo yksikön koulutusalajohtaja Henna Latvala. 

Luonnos JAMIn tulevaisuuden Farmista. Etualalla vasemmalla ratsastusmaneesi, keskellä karjalle rakennettava pihatto.

Syntyi Tienviitat Järviseudun alueen maa- ja puutarhatalouden tulevaisuuteen -hanke, jossa on kuultu paikallisia yrittäjiä ja asiantuntijoita. Kumppaniksi saatiin Luonnonvarakeskus (Luke). 

Siltä pohjalta on syntynyt suunnitelma JAMIn Farmista, jonka ympärille on nyt kudottu huikea asiantuntijoiden verkosto Lukesta sekä Seinäjoen ja Hämeen ammattikorkeakouluista.

Lajinomaista elämää ja teknologiaa

Varsinainen maatilan uudistus on suunniteltu eläinten hyvinvointi edellä. Suunnittelun tukena ovat kokemukset Luken juuri valmistuneesta tutkimusnavetasta, ja suunnittelijana on alan johtava asiantuntija Jouni Pitkäranta.

Kaikki opetusmaatilan eläimet tulevat elämään lajinomaista elämää pihatoissa ja ulkoilemaan tarhoissa ympäri vuoden. Hevosille jää käyttöön myös nykyinen, hyväkuntoinen karsinatalli. Vasikat kasvavat vierihoidossa.

Karjan hyvinvointia seurataan teknologian avulla siten, että esimerkiksi sairaudet voidaan havaita koneälyn avulla jo ennen kuin niitä paljain silmin huomaisi. 

Kaikessa painottuu kestävä kehitys. Ilmastoviisaat ratkaisut tulevat keskeisiksi niin puutarha-, nurmi- kuin maidontuotannossakin.

Navetasta kerätty data palvelee tutkimusta  

Farmi tulee olemaan myös digitaalinen alusta, joka kerää dataa eläimistä ja tilalta laajemminkin jakaen sitä tutkimuksen ja koulutuksen käyttöön. Samalla parannetaan tuotannon läpinäkyvyyttä.  

– Tutkimuksen näkökulmasta ainutlaatuista tässä onkin se, että kaikki tieto tarjotaan avoimesti yhteiseen käyttöön ja yhdessä jalostettavaksi, kuvaa JAMIn rehtori Matti Väänänen.

–Samalla tarjotaan mahdollisuuksia kehitys- ja innovaatiotoiminnalle ja prototyyppien kokeilulle. Yksi keskeinen tavoite on tukea maatalousyrittäjiä vihreässä siirtymässä, sanoo JAMIn hanketyöntekijä Marjastiina Teixeira. 

Hän antaa tunnustusta Latvalan ja Väänäsen luomalle lujalle asiantuntijaverkostolle, jonka kanssa tulevaisuuden maatilaa on hyvä rakentaa.

Simulaattorit valaisevat eläimen anatomiaa  

Opetukseenkin tuodaan uutta teknologiaa. Esimerkiksi lehmän poi’itusta voidaan harjoitella tulevaisuudessa simulaattorin avulla. 

Teknologia mahdollistaa myös uudenlaisen tavan tarjota ihmisille tietoja ja elämyksiä. Esimerkiksi päiväkotiryhmä Helsingistä voi tehdä jatkossa virtuaalivierailun navettaan.  

Fyysisiä vierailuja varten uuteen pihattoon tulee katsomotila.

Täysmittainen maneesi palvelee monipuolisesti

Suurimmat rakennushankkeet ovat opetusmaatilalle rakennettava yhden robotin karjapihatto ja täysmittainen maneesi, joka tarjoaa loistavat puitteet harrastamiselle, valmennuksille, kilpailuille ja Green Care -toiminnalle. 

– Toiveena on, että tuleva hevosyrittäjä voisi tarjota ratsastuskoulutoimintaa, mutta muunkinlaiset vaihtoehdot ovat mahdollisia, kertoo Latvala. 

Eläinlääkärille sopivat tilat vaativine ilmanvaihtoratkaisuineen vapautuvat vanhasta navetasta.

Juustolalle ja lähiruokamyymälälle on valmiina sopivat tilat JAMIn Alajärven yksikössä.

Liikkuvan teurastamon toimintamalli 

Tuottajille Farmilla pilotoidaan uusia toimintamalleja markkinointiin ja yhteistyöhön. Tällainen on virtuaalitehdas, yhteismarkkinoinnin työkalu. 

– Ensimmäisenä lähdetään toteuttamaan liikkuvan teurastamon mallia. Kotitilalle tuleva teurastuspalvelu istuu hyvinvointiajatteluun ja palvelee juuri alueemme nautakarjapainotteista tuotantoa, sanoo Teixeira.

Latvala painottaa, että JAMI ei tee asioita yksin eikä kehitä yritystoimintaa itselleen vaan luo puitteita yritysten hyödynnettäväksi. 

– Opiskelijoillamme on niin ikään monipuolista osaamista ja motivaatiota, joka halutaan saada esiin ja hyötykäyttöön, Latvala sanoo.

Uusi toimintamalli tukemaan vientiä

Vieraileva kouluttaja Markku Kippola näkee, että tuotteiden markkinoinnille on paljon mahdollisuuksia viennissä, esimerkiksi Japanissa. 

Kippola on pilotoimassa maatalousopiskelijoille uudentyyppistä yrittäjyysopetusta, joka on osa uudistusta. 

– Suomalainen ruoka on turvallinen ja laadukas huipputuote. Maailmalla tällaiselle laadulle annetaan suuri arvo, ja sille voi laittaa sen mukaisen hintalapun, hän sanoo. 

Tarvitaan vain kanavia, ja niitä Farmilla rakennetaan yhdessä.

Maatalousopetuksen näkökulmasta yksi Farmin päämäärä onkin kannustaa opiskelijoita ja maatalousyrittäjiä näkemään ja kokeilemaan uusia mahdollisuuksia ja muistamaan suomalaisen tuotannon ainutlaatuisuus ja arvo.

Luke arvostaa Järviseudun rohkeutta ja pöhinää

Tutkija Kati Räsänen Lukesta vetää Tienviitat-hanketta, jonka työpajat ovat koonneet alueen maataloustoimijoita pohtimaan tulevaisuutta ja kehittämään puutarha- ja maatalousalaa Järviseudun alueella.

Siellä on noussut Räsäsen mukaan esiin vahva tahto ja tarve kehittää ja monipuolistaa kaikenkokoisten maatalousyritysten toimintaa. Yhteistyön tekeminen nähdään tärkeäksi.

Tähän kaikkeen JAMIn suunnittelemat hankkeet avaavat mahtavat mahdollisuudet.

Hän antaa tunnustusta JAMIn ammattilaisille ja havaitsemalleen positiiviselle, muutoshakuiselle ja rohkealle ilmapiirille.

– JAMIlla on hieno pöhinä, ja heidän kanssaan on ollut ilo toimia, hän sanoo.

Tienviitat-hankkeen viimeinen, kaikille kiinnostuneille avoin työpaja järjestetään perjantaina 25.3. JAMIn tiloissa. Työpajan kiinnostavat yrittäjävieraat ovat Voihan Vuohi -jäätelöitä yrityksessään valmistava Shahlan Namiq, täsmäviljelyn ja digitalisaation hyödyntäjä, viljelijä Kari Alasaari ja hiiliviljelyn kannattavuudesta kertova viljelijä Juuso Joona.

MAINOS
Edellinen artikkeliMoottoripyörien jäärata-ajon SM-sarja typistyi kahteen päivään – Ojalalle SM-pronssia
Seuraava artikkeliTorstain toimitus testaa – Kangoo jumps -tunnin hurmaa